Forstå jeres regning

Bliv ledt igennem jeres elregninger, naturgasfakturaer og årsopgørelser post for post.

Information om betaling af regninger

Vi har fra den 1. juli 2019 ændret vores indbetalingssystemer. Det betyder, at fremover vil jeres leveringsselskab Ørsted Salg & Service A/S, CVR-nr. 27210538  selv fakturere jeres el- og gasforbrug.

I skal derfor fremover betale direkte til dette selskab.

Af praktiske grunde vil regninger fra Ørsted Salg & Service A/S i en overgangsperiode dog som hidtil blive fremsendt til jer af Ørsted Sales & Distribution A/S på vegne af Ørsted Salg & Service A/S. Dette vil også fremgå af de fremsendte regninger.

I kan fortsat betale via det indbetalingskort, der er vedhæftet regningen, eller via NemKonto. Hvis I vælger at betale via NemKonto, skal I benytte Ørsted Salg & Service A/S’ CVR-nr. 27210538, ellers vil Ørsted Salg & Service A/S ikke modtage jeres betaling, hvilket vil kunne medføre krav om rykkergebyrer og renter.

Forstå jeres elregning

Svært ved at forstå eltallene?

Forstå jeres naturgas-regning

Svært ved at tolke gastallene?

Se gebyrer

Hvilke gebyrer betaler I
for el og naturgas?