Forstå jeres naturgasregning

 

Hvem betaler vi til?


Som gaskunde modtager I en regning fra gasleverandøren (Ørsted) på selve naturgassen samt for transporten af naturgassen i det overordnede transmissionsnet. 

Fra det landsdækkende distributionsselskab Evida modtager I en regning på transporten af naturgassen i det lokale distributionsnet samt afgifter til staten. 

Bliv klogere på de enkelte poster på jeres gasregning
 • A. Jeres faktiske gasforbrug

  Det faktiske gasforbrug er det antal M3 som distributionsselskabet Evida har oplyst, I har brugt i perioden.

  Hvis måleren er årsaflæst fremsendes 4 a conto regninger samt en årsopgørelse, når vi modtager det faktiske forbrug af måleren fra Evida.

 • B. Betaling

  Der er flere muligheder for betaling af jeres gasregning

  Betalingsservice
  Hvis I vælger at betale via Betalingsservice, så sker betalingen automatisk hver måned. Der er et gebyr på 5 kr. + moms pr. betaling. Tilmelding til Betalingsservice kan ske gennem selvbetjeningen


  Log på selvbetjeningen


  FI-kort
  Hvis I vælger at betale via FI-kort, vil kodelinjen fremgå på regningen. Der er et gebyr på 20 kr. + moms pr. betaling.

  Betalingskort
  Hvis I vælger at betale via betalingskort, så sker betalingen automatisk hver måned. Tilmelding til betaling via betalingskort kan kun ske gennem selvbetjeningen - Find selvbetjeningen her.

 • C. Transmissionstarif

  Transmissionstariffen dækker over betalingen for transport af naturgassen i det overordnede transmissionsnet og opkræves af gasleverandøren.

  For nogle gaskunder kan der både være tale om betaling af et fast månedligt beløb samt et variabelt beløb afhængigt af forbruget.

Gasregning med forklaringer

Se, hvordan vi sætter tal på jeres forbrug af naturgas og find svar på spørgsmål

Spørgsmål til gasregningen
 • Mangler vi at betale noget?

  I kan altid finde virksomhedens regninger på selvbetjeningen.

  Ligeledes kan en eventuel skyldig saldo ses under menupunktet "regninger", hvor det skyldige beløb også kan betales via betalingskort.

  Find selvbetjeningen via Mit Ørsted.

 • Hvad består naturgasprisen af?

  Jeres gaspris er sammensat af forskellige dele. Selve prisen for jeres gasforbrug er opgjort pr. m3 og afhænger af det valgte produkt. Derudover betales der til gasleverandøren for transport af naturgassen i det overordnede naturgasnet. 

  Fra det landsdækkende distributionsselskab Evida modtager I en regning på transporten af naturgassen i det lokale distributionsnet samt afgifter til staten. 

 • Hvordan gør vi, når vi skal flytte?

  Hvis I skal flytte, kan jeres gasaftale sagtens flytte med. Bare husk at melde flytningen til os.

  • Aflæs måleren og giv os aflæsningen fra virksomhedens nuværende adresse
  • Når virksomheden flytter ind på den nye adresse, aflæs måleren og giv os aflæsningen

  Når I er flyttet, vil I modtage en slutopgørelse med den endelige gasafregning på virksomhedens tidligere adresse. Har I en acontoregning liggende til betaling, når I melder virksomhedens flytning, skal I betale den. Bagefter vil I få en slutopgørelse.

 • Kan vi få en betalingsaftale?

  Er I i en situation, hvor I ikke har mulighed for at betale, så ring til os, og vi vil undersøge, om det er muligt at indgå en aftale om en betalingsordning. Bemærk at det koster et gebyr for en betalingsaftale.

  Ring til os på 99 55 35 00. Husk at have virksomhedens kundenummer parat – det står på jeres seneste regning.

 • Kan vi få tilsendt regningerne via e-mail?

  Ja, vi kan godt fremsende jeres regninger via e-mail. 

  Kontakt kundeservice på enten erhverv@orsted.com eller tlf. 99 55 35 50

   
Ofte stillede spørgsmål
 • Hvor kan vi se vores faktura?

  I har modtaget en afregning pr. 31. december 2021 fra vores gamle IT-system på jeres gasforbrug og en afregning for afgifter og distributionsbetaling fra distributionsselskabet EVIDA. 

  Hvis I har aftagesteder, der er aconto-afregnede, har I modtaget afregningen fra det gamle IT-system i januar eller februar 2022. De første aconto-regninger fra det nye IT-system har I modtaget i februar 2022. 

  Regningerne fra det nye system kan I finde i den nye selvbetjening. Tidligere fremsendte regninger vil fremgå af den nye selvbetjening inden udgangen af marts måned. Indtil da kan I finde tidligere regninger i den gamle selvbetjening.

 • Hvor kan vi se vores forbrug?
  Fra den 1. januar 2022 vil nye forbrugsdata og regninger fremgå af den nye selvbetjening. Regninger og forbrug frem til 31. december 2021 kan I finde på den gamle selvbetjening ind til marts 2022, herefter finder I dem på den nye selvbetjening.
 • Hvad betaler vi pr. m3?

  Hvad jeres gaspris lige præcis er i dag afhænger af, hvilken gasaftale I har valgt.

  Har I valgt en aftale med en variabel m3-pris, vil jeres gaspris variere. Nogle aftaler varierer time for time, andre varierer måned for måned. Har I derimod valgt en aftale med en fast gaspris, kender I jeres handelspris pr. m3 for hele jeres kontraktperiode.

Log på Selvbetjening

Selvbetjening og betaling

Skab overblik over forbruget og tilpas jeres betaling.

På selvbetjeningen kan I tilmelde regningen til Betalingsservice og eventuel forfalden saldo kan betales straks med betalingskort.

Selvbetjening og betalingsmuligheder
 • Forbrug

  Her kan I følge med I jeres gasforbrug. Alt efter hvilken type måler I har, vil forbruget kunne ses på års-, måneds- eller dagsbasis. 

  Forbrugsdata kan herfra eksportes til Excel.

 • Regninger

  Under menuen Regninger, kan der hurtigt skabes et overblik over regninger, indbetalinger og saldo.

  • Alle regninger kan findes og downloades på PDF
  • Se indbetalinger og dato for betaling
  • Nuværende saldo
  • Skyldig saldo, kan betales som en straksbetaling med betalingskort
 • Min profil

  Her kan I se de oplysninger, vi har på jer samt betalingsoplysninger

  • CVR-nummer, virksomhedsnavn og adresse. Disse oplysninger kan ses, men ikke opdateres, da vi henter og opdaterer dem via CVR-registeret
  • E-mail og telefonnummer kan opdateres. Tjek meget gerne at vi har de rigtige oplysninger
  • Mulighed for tilmelding til Betalingsservice

  Besøg selvbetjeningen