Verdensførende i havvind


Vi har bygget mere havvind end nogen andre selskaber i verden. Vi arbejder hver dag for at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi.


Havvind rummer et enormt potentiale for grøn energi. Ikke kun i Danmark, men i hele verden. Faktisk vurderer Det Internationale Energiagentur, at grøn strøm fra havvind har potentiale til at dække den nuværende globale efterspørgsel mere end 18 gange. Havvind spiller altså en afgørende rolle i den globale omstilling til grøn energi. I Ørsted arbejder vi på at realisere dette potentiale, efterhånden som vi udvider vores aktiviteter inden for havvind i både Europa, Nordamerika og Asien.

Høje globale ambitioner – Ørsted viser vejen


På verdensplan bliver der kæmpet for at finde den rette vej og det rette tempo for en global grøn omstilling. I Ørsted ønsker vi at bruge vores erfaring, kompetencer og indsigt til at hjælpe lande og virksomheder i deres grønne omstilling, efterhånden som vi sammen sætter skub i kampen mod klimaforandringerne. Vi arbejder for at være en reel katalysator for et systemisk skift til et grønnere samfund. Og vi vil blive ved med at bevise, at bæredygtighed og økonomisk værdiskabelse ikke er hinandens modsætninger, når det handler om at skabe en mere bæredygtig fremtid.

Som verdens største havvindudvikler og et af verdens mest bæredygtige energiselskaber leverer Ørsted i dag grøn strøm til, hvad der svarer til 25 millioner mennesker på verdensplan. Vores ambition for 2030 er at have bygget 50 GW grøn energi på tværs af vores grønne løsninger. Det svarer til grøn strøm til 80 millioner mennesker.
People powered renewable energy graphic Danish

Lad os bane vejen for den grønne omstilling


Drømmen om konkurrencedygtig grøn energi er gået i opfyldelse. Derudover er flere lande gået med i større og mindre aftaler som hhv. den globale Paris-aftale i 2015 og Esbjerg-deklarationen mellem Nordsø-landene i 2022. Det viser, at vores energipolitiske udvikling og prioriteringer er på rette vej, hvilket betyder, at den grønne energiindustri kan investere i og opføre meget mere ny grøn energi. Alligevel bliver udviklingen bremset. Vi har derfor brug for, at verdens regeringer går sammen om at sikre rammerne for, at vi kan levere på ambitionerne. Vi har de tre følgende råd til verdens politikere og regeringer:

1. Skab muligheder i markedet
Vi skal turde tænke større og mere langsigtet, når vi planlægger udbygningen af havvind. Det handler blandet andet om at frigive mest mulig kapacitet i store statslige udbud, hurtigst muligt. For så snart industrien ved hvor, hvornår og hvor meget havvind der skal opføres - og af hvem - kan den begynde at investere i at udbygge værdikæden og klargøre de enorme projekter, som dermed kan implementeres mere effektivt. Derudover er det vigtigt, at udbud understøtter en bredere værdiskabelse. Vi skal ikke kun konkurrere på pris, men også på fx naturhensyn, systemintegration og lokal forankring.  

2. Muliggør markedsdrevet udbygning af havvind
Ved at åbne op for en mere markedsdrevet udbygning af havvind ved siden af de statslige udbud, skaber vi mulighed for en hurtigere omstilling af industrien, uanset om det er til direkte elektrificering eller indirekte elektrificering via fx brintproduktion. Vi kan ikke gennemføre en grøn omstilling uden at få virksomheder og industrien med – og med direkte linjer kan vi gøre det på en måde, der ikke belaster det samlede system.  

3. Få styr på infrastrukturen
Allerede i dag oplever vi både i Danmark og i vores nabolande, at elnettet har svært ved at imødekomme den voksende produktion og det stigende energibehov. Det giver dyre flaskehalse i systemet, som bremser den grønne omstilling, og gør det dyrere for forbrugeren. Når vi i fremtiden efterspørger mere end dobbelt så meget elektricitet som vi bruger i dag, vil det betyde, at enorme mængder grøn strøm skal kunne transporteres rundt på tværs af Europa. Derfor skal vi allerede nu udbygge det danske og europæiske elnet. På sigt vil det også kræve, at der etableres et europæisk brintrørledningsnet.

Hydrogen and wind turbines

Let’s open the path to progress

Hvilke barrierer står i vejen for Danmarks og Europas grønne omstilling, og hvordan tilpasser vi industrien til en ny og mere kompleks virkelighed?

Vores havvindmølleparker

Vores havvindmøller i Danmark var de første i verden. Se, hvor de ligger, og hvor meget grøn strøm de leverer.