Vores vision

Danmark har sat ambitiøse mål om at reducere CO2-udledninger med 70 procent i 2030 og være klimaneutral i 2050. De mål – og meget mere – er Ørsted med til at opnå.

Danmark har med sine store havarealer og gode vindforhold de ideelle betingelser for at udnytte havvind til at producere store mængder grøn strøm. Vi skal gribe muligheden for at blive selvforsynende med grøn energi, og vi skal gøre det på en måde, der understøtter både klima og natur.

Nordsøens potentiale


Ud for Jyllands vestkyst ligger Nordsøen eller, som de fleste danskere kender det, Vesterhavet. Det store hav, der forbinder Danmark med England og Norge, har altid formet Danmark – som handelsvej ud i verden, som spisekammer og som energiforsyning. Sådan er det stadig. I fremtiden vil Nordsøen dog ikke levere energi fra olie og gas, men fra vind.


Understøttelse af klimamål


Nordsøen rummer Europas bedste betingelser for havvind. Derfor har den potentialet til at gøre Danmark selvforsynende med grøn energi og gøre danske farvande til Europas kraftcenter for grøn energi.

For hver gigawatt havvind, der opføres i Danmark, vil man kunne nedbringe den årlige CO2-udledning med ca. 1,9 mio. tons (IEA, 2019).

North sea potential
Det samlede potentiale for vindenergi i Nordsøen vurderes til at være over 200 GW. Det er dobbelt så meget energi som alle Europas kulkraftværker kan producere tilsammen, og nok til at dække over 200 mio. europæiske husstandes strømforbrug. Danmark har en unik geografisk fordel i forhold til at benytte Nordsøens store potentiale for grøn energi.

Fremtidens havvind skal understøtte både klima og natur

Positiv effekt på naturen

Klimakrisen er ikke kun en udfordring for mennesket, men i høj grad også for dyr og planter. Udbygningen af havvind kræver derfor, at vi holder en hånd under klima og biodiversitet ved at beskytte naturlige levesteder og dyreliv i den blå natur. I Ørsted arbejder vi for, at udbygningen af havvind får en positiv indvirkning på biodiversiteten i havene.
Hydrogen and wind turbines

Grønne brændsler

Vi når ikke vores klimamål uden også at omstille de steder, hvor det er svært. Der, hvor vi ikke kan elektrificere direkte med grøn strøm, må vi bruge den grønne strøm til at udvikle grønne brændstoffer, som kan omstille det, vi kalder tung industri og tung transport, fx cement- og stålproduktion og skibs-og flytrafik.

Danmarks energiøer


For at udnytte potentialet i de danske farvande er der taget politisk beslutning om, at Danmark skal have to energiøer. Den ene bliver Bornholm i Østersøen på 3 GW. Den anden energiø skal bygges i Nordsøen og bliver noget større, med udsigt til 10 GW.

En energiø vil skabe et knudepunkt for store mængder havvindenergi, som kan forbindes til flere lande. Når energiøerne står færdige, vil de have en samlet kapacitet, som er langt større end det danske strømforbrug. Derfor skal strømmen eksporteres til vores nabolande og bidrage til den grønne omstilling udover Danmarks grænser.

Overblik over Danmarks energiøer
  • Nordsøens energiø

    I Danmark har vi besluttet at bygge verdens største kunstige energiø. Den bliver ikke nødvendigvis størst i fysisk størrelse, men størst i kapacitet. Den skal nemlig bygges til at kunne rumme op mod 10 GW havvind. Altså over fire gange den kapacitet, som er installeret i Danmark i dag.

    Energiøen vil ligge ca. 100 kilometer ude i den danske del af Nordsøen, der hvor vinden er kraftig og ideel til energiproduktion. Energiøen skal indsamle energien fra de omkringliggende havvindmølleparker og fordele den grønne strøm til Danmark og vores nabolande. Dermed bliver øen et knudepunkt i et nyt europæisk energisystem.

    Læs om Ørsted og ATP’s planer for energiøen i Nordsøen


  • Energiø Bornholm
    Bornholms placering midt i Østersøen og øens mange solskinstimer har i mange år gjort den til en populær feriedestination for danskerne. Placeringen gør også øen ideel som knudepunkt for havvindmølleparker i Østersøen med forbindelse til de omkringliggende lande. I 2030 vil der være opført havvindmølleparker med en kapacitet på 3 GW ca. 20 km syd og sydvest for Bornholm. Den grønne strøm fra havvindmøllerne samles på Bornholm før den føres i land via kabler til Sjælland og Tyskland.

Gevinsten for Danmark


40% af det europæiske marked for havvind udgøres af danske virksomheder - og markedet er i stadig vækst. Derudover peger EU-kommissionen på, at der skal opføres op til 450 GW havvindenergi inden 2050. Det har potentiale til at skabe endnu flere arbejdspladser, mere vækst og mere eksport i Danmark.

Analyser viser, at for hver 1.000 MW havvindmøllepark, som opføres i dansk farvand, skabes der i omegnen af 14.600 danske fuldtidsjob af et års varighed. Desuden opstår der også danske arbejdspladser, når der etableres produktion af havvindenergi i udlandet og derudover gavner produktionen, de danske virksomheder og den dansk eksport.

Havvind – fra Danmark til verden

Fra verdens første til verdens største havvindmøllepark