Gebyrer og bidrag

Gebyroversigt for el og naturgas

Vi tager et gebyr

Vi opkræver et gebyr for særlige ydelser. Hvad I skal betale, og hvor meget det koster, afhænger af, om I er elkunder eller naturgaskunder.

 

Gebyrer for el

 

Gebyrer for Ørsted elkunder Pris ekskl. moms
Rykkergebyr 100 kr. i grundgebyr plus renter (ikke fradragsberettigede).
Gebyret er momsfrit. Rentesatsen er 11,75%
 EU-Kompensationsgebyr 310 kr. Gebyret er momsfrit
Inkassomeddelelse 100 kr. i grundgebyr plus renter (ikke fradragsberettigede).
Gebyret er momsfrit. Rentesatsen er 11,75%
Varslingsmeddelelse
100 kr. i grundgebyr plus renter (ikke fradragsberettigede).
Gebyret er momsfrit. Rentesatsen er 11,75%
Betaling via indbetalingskort
20 kr.
Udskrift af regningskopi pr. kopi
32 kr. Bemærk at regninger kan ses og hentes gratis i Selvbetjening
 Flyttegebyr 65 kr. Gældende fra 1. juli 2024
Betalingsaftale
100 kr. for oprettelse af aftale. Rentesatsen er 11,75%
Betalingsservice*
5 kr. Pr. 1. juli 2024 ændres prisen til 6,50 kr. 

*Har I en Tank El aftale og har tilmeldt jer Betalingsservice, undgår I gebyret for Betalingsservice på 6,50 kr. og har desuden en rabat på 15 kr. pr. regning. Beløbet er eksklusiv moms og fratrækkes din regning automatisk

Ørsted vil viderefakturere eventuelle gebyrer, som bliver pålagt af jeres netvirksomhed. I kan finde de gældende gebyrer på jeres netvirksomheds hjemmeside.

Ørsted har et samarbejde med Lowell om håndtering af rykkere mv. I kan derfor blive kontaktet af Lowell, såfremt I skylder penge til Ørsted.

Omkostning til myndighedsbehandling på elområdet

Tidligere blev omkostningerne til det offentliges tilsyn på elområdet betalt af den enkelte kunde via Energinets tariffer, hvor beløbet var indregnet. Efter en ændring af elforsyningsloven er omkostningerne nu fordelt mellem Energinet, netselskaberne og handelsselskaberne.

Ørsted Salg & Service A/S opkræver omkostningen til myndighedsbehandling på elområdet, som efter lovgivningen pålægges Ørsted Salg & Service A/S, og den vil fremgå særskilt på jeres regning. Satsen var i 2023 0,036526 øre/kWh. Fra 1. januar 2024 er satsen 0,039268 øre/kWh.


Gebyrer for naturgas

 

Gebyrer for Ørsteds naturgaskunder Pris ekskl. moms
Rykkergebyr 100 kr. i grundgebyr plus renter (ikke fradragsberettigede).
Gebyret er momsfrit. Rentesatsen er 11,75%
 EU-Kompensationsgebyr 310 kr. Gebyret er momsfrit.
Inkassomeddelelse 100 kr. i grundgebyr plus renter (ikke fradragsberettigede).
Gebyret er momsfrit. Rentesatsen er 11,75%
Varslingsmeddelelse
100 kr. i grundgebyr plus renter (ikke fradragsberettigede).
Gebyret er momsfrit. Rentesatsen er 11,75%
Betaling via indbetalingskort
20 kr.
Udskrift af regningskopi pr. kopi
35 kr. Bemærk at regninger kan ses og hentes gratis i Selvbetjening
 Flyttegebyr 65 kr. Gældende fra 1. juli 2024
Betalingsaftale
100 kr. for oprettelse af aftale. Rentesatsen er 11,75%
Betalingsservice
5 kr. Pr. 1. juli ændres prisen til 6,50 kr. 

 

Jeres distributionsselskab kan også pålægge gebyrer. I kan finde de gældende gebyrer på jeres distributionsselskabs hjemmeside.

Ørsted har et samarbejde med Lowell om håndtering af rykkere mv. I kan derfor blive kontaktet af Lowell, såfremt I skylder penge til Ørsted.

Omkostning til myndighedsbehandling på naturgasområdet

 

Tidligere blev omkostningerne til det offentliges tilsyn på naturgasområdet betalt af den enkelte kunde via Energinets tariffer, hvor beløbet var indregnet. Efter en ændring af lov om naturgasforsyning (der dog ikke omfatter forsyningspligtproduktet) er omkostningerne nu fordelt mellem Energinet, opstrømsselskaber, lagerselskaber, distributionsselskaberne og handelsselskaberne.

 

Ørsted Salg & Service A/S opkræver omkostningen til myndighedsbehandling på naturgasområdet, som efter lovgivningen pålægges Ørsted Salg & Service A/S, og den vil fremgå særskilt på jeres regning. Satsen var i 2023 0,00 kr./m3. Fra januar 2024 er satsen 0,0022108 kr./m3.

Forstå jeres regning

Betalingsmuligheder

Det er muligt at modtage og betale regninger elektronisk. Se hvordan I tilmelder jer elektronisk fakturering.