Gebyrer og bidrag

Gebyroversigt for el og naturgas

Vi tager et gebyr

Vi opkræver et gebyr for særlige ydelser. Hvad I skal betale, og hvor meget det koster, afhænger af, om I er elkunder eller naturgaskunder.

 

Gebyrer for el

 

Gebyrer for Ørsted elkunder Pris ekskl. moms
Rykkergebyr 100 kr. i grundgebyr plus renter (ikke fradragsberettigede).
Gebyret er momsfrit. Rentesatsen er 11,25
Inkassomeddelelse 100 kr. i grundgebyr plus renter (ikke fradragsberettigede).
Gebyret er momsfrit. Rentesatsen er 11,25%
Varslingsmeddelelse
100 kr. i grundgebyr plus renter (ikke fradragsberettigede).
Gebyret er momsfrit. Rentesatsen er 11,25%
Betaling via indbetalingskort
20 kr.
Udskrift af regningskopi pr. kopi
32 kr. Bemærk at regninger kan ses og hentes gratis i Selvbetjening
Ekstraordinær afregning
40 kr.
Betalingsaftale
100 kr. for oprettelse af aftale. Rentesatsen er 11,25%
Betalingsservice*
5 kr. 

*Tilmelding til Betalingsservice med Tank El aftale. Fra den 1. marts 2023 fjerner vi gebyr for Betalingsservice på 5 kr. og giver en yderligere rabat på 15 kr. pr. regning under din Tank El aftale. Beløbet er eksklusiv moms og fratrækkes din regning automatisk

Ørsted vil viderefakturere eventuelle gebyrer, som bliver pålagt af jeres netvirksomhed. I kan finde de gældende gebyrer på jeres netvirksomheds hjemmeside.

Ørsted har indledt et samarbejde med Lowell - tidligere Lindorff Danmark og Intrum Justitia om håndtering af rykkere mv. I kan derfor blive kontaktet af de to firmaer, såfremt I skylder penge til Ørsted.

Omkostning til myndighedsbehandling på elområdet

Tidligere blev omkostningerne til det offentliges tilsyn på elområdet betalt af den enkelte kunde via Energinets tariffer, hvor beløbet var indregnet. Efter en ændring af elforsyningsloven er omkostningerne nu fordelt mellem Energinet, netselskaberne og handelsselskaberne.

Ørsted Salg & Service A/S opkræver omkostningen til myndighedsbehandling på elområdet, som efter lovgivningen pålægges Ørsted Salg & Service A/S, og den vil fremgå særskilt på jeres regning. Satsen var i 2022 0,008339 øre/kWh. Fra 1. januar 2023 er statsen 0,036526 øre/kWh.


Gebyrer for naturgas

 

Gebyrer for Ørsteds naturgaskunder Pris ekskl. moms
Rykkergebyr 100 kr. i grundgebyr plus renter (ikke fradragsberettigede).
Gebyret er momsfrit. Rentesatsen er 11,25%
Inkassomeddelelse 100 kr. i grundgebyr plus renter (ikke fradragsberettigede).
Gebyret er momsfrit. Rentesatsen er 11,25%
Varslingsmeddelelse
100 kr. i grundgebyr plus renter (ikke fradragsberettigede).
Gebyret er momsfrit. Rentesatsen er 11,25%
Betaling via indbetalingskort
20 kr.
Udskrift af regningskopi pr. kopi
35 kr. Bemærk at regninger kan ses og hentes gratis i Selvbetjening
Ekstraordinær afregning
40 kr.
Betalingsaftale
100 kr. for oprettelse af aftale. Rentesatsen er 11,25%
Betalingsservice
5 kr. 

 

Jeres distributionsselskab kan også pålægge gebyrer. I kan finde de gældende gebyrer på jeres distributionsselskabs hjemmeside.

 

Omkostning til myndighedsbehandling på naturgasområdet

 

Tidligere blev omkostningerne til det offentliges tilsyn på naturgasområdet betalt af den enkelte kunde via Energinets tariffer, hvor beløbet var indregnet. Efter en ændring af lov om naturgasforsyning (der dog ikke omfatter forsyningspligtproduktet) er omkostningerne nu fordelt mellem Energinet, opstrømsselskaber, lagerselskaber, distributionsselskaberne og handelsselskaberne.

 

Ørsted Salg & Service A/S opkræver omkostningen til myndighedsbehandling på naturgasområdet, som efter lovgivningen pålægges Ørsted Salg & Service A/S, og den vil fremgå særskilt på jeres regning. Satsen var i 2021 0,00010002 kr./m3. Fra januar 2022 er satsen nedsat til 0,00 kr./m3.

Betalingsmuligheder

Det er muligt at modtage og betale regninger elektronisk. Se hvordan I tilmelder jer elektronisk fakturering.