Andre naturgasaftaler


Få et overblik over vores andre naturgasaftaler


Hvis jeres virksomhed har et lille naturgasforbrug, kan I med fordel vælge en aftale, hvor prisen er fast. Så sparer I tid og ressourcer på at følge markedet og kan i stedet fokusere på kerneforretningen.


Flexpris Gas

Flexpris Gas er den naturgasaftale, I bliver afregnet til, hvis I ikke har indgået en anden aftale f.eks. når leveringsperioden i jeres aftale er udløbet. Prisen reguleres hver måned på baggrund af priserne på gasmarkedet.


Flexpris Gas (ekskl. moms)

Prisen indeholder balance-, kredit-, handels- og administrationsomkostninger.  Prisen er ekskl. nødforsyning, distribution og energiafgifter som fremgår af dit distributionsselskabs hjemmeside samt transmission.

Priser for kunder
- Gældende for indeværende måned 2022

 Kroner pr. m3

 Flexpris Gas

 10,92

Fakta og vilkår

 • Flexpris Gas følger svingningerne på det frie gasmarked og ændres hver måned.
 • Automatisk overgang til Flexpris Gas er gældende for aftaler indgået efter 15. april 2015.

 • Den gældende pris kan altid ses på orsted.dk
 • I kan opsige aftalen med et varsel på løbende måned plus en måned.

 • Ved aftalens ophør eller ved flytning sender vi en slutopgørelse til jer senest seks uger efter ophøret eller flytningen.

 • Intet abonnement.

Tidligere gasprodukter


Gasaftaler som stadigvæk er aktive for eksisterende kunder, men som ikke længere kan vælges af nye kunder.

Basispris

Basispris Måned er den basisaftale som I automatisk fik i Ørsteds forsyningsområde frem til den 1. maj 2013, medmindre I har valgt en anden naturgasaftale.

 • ​​Timeaflæste kunder
 • ​Ikke-timeaflæste kunder
 • ​Leveringsbetingelser
 • . . .

Timeaflæste kunder

Prisen for Basispris Måned er inkl. betaling for transport i transmissionsnettet.
Der opkræves tillæg for transportkapacitet i transmissionsnettet.

Priser for timeaflæste kunder -

forrige måned 2022 (ekskl. moms) 

  Kroner pr. m3

 

Basispris Måned 

   10,53

 

Prisen er ekskl.: moms, nødforsyning, distribution og energiafgifter, som fremgår af jeres distributionsselskabs hjemmeside.

Ikke-timeaflæste kunder

Prisen for Basispris Måned er inkl. betaling for transport i transmissionsnettet. 

Priser for ikke-timeaflæste kunder -
forrige måned 2022 (ekskl. moms)

 Kroner pr. m3

 Basispris Måned

  10,53


Prisen er ekskl. moms, nødforsyning, distribution og energiafgifter, som fremgår af jeres distributionsselskabs hjemmeside.

Leveringsbetingelser

Se leveringsbetingelser

Fakta og vilkår

 • Basisaftalen Basispris Måned er en variabel naturgaspris, der reguleres én gang om måneden.

 • Prisen følger udviklingen på gasmarkedet. Hertil kommer et Ørsted fastsat tillæg, der indeholder balance-, kredit-, handels- og administrationsomkostninger samt transmission. Der er et fast månedligt abonnement på 10 kr. eksklusive moms pr. aftagenummer.

 • Når prisen er god, kan I nemt og hurtigt skifte til eksempelvis Fastpris.

 • Det er ikke længere muligt at skifte til Basispris Måned. 

 

 

Skal vi ringe til jer?

Hvis I har spørgsmål, eller I vil vide mere, så udfyld formularen og vi kontakter jer hurtigst muligt.

Klimavenlig naturgas

Bionaturgas er en mere klimavenlig energiform, som kan produceres på for eksempel gylle, staldgødning, husholdnings- og industriaffald.