Andre naturgasaftaler

Få et overblik over vores andre naturgasaftaler


Hvis jeres virksomhed har et lille naturgasforbrug, kan I med fordel vælge en aftale, hvor prisen er fast. Så sparer I tid og ressourcer på at følge markedet og kan i stedet fokusere på kerneforretningen.

 

Flexpris Gas

Flexpris Gas er den naturgasaftale, I bliver afregnet til, hvis I ikke har indgået en anden aftale f.eks. når leveringsperioden i jeres aftale er udløbet. Prisen reguleres hver måned på baggrund af priserne på gasmarkedet.


Flexpris Gas (ekskl. moms)

Prisen indeholder transmissions-, balance-, kredit-, handels- og administrationsomkostninger.  Prisen er ekskl. nødforsyning, distribution og energiafgifter som fremgår af dit distributionsselskabs hjemmeside. 

Priser for kunder
- Gældende for indeværende måned

 Kroner pr. m3

  Flexpris Gas

 4,2634Se leveringsbetingelser på gas gældende fra den 1. april 2023

Se nye leveringsbetingelser på gas gældende fra 1. september 2024
Leveringsbetingelserne bliver pr. 1. september 2024 ændret i punkt 13. ”Flytning” - afsnit 2, med følgende tekst: ”Meddelelse om flytning skal gives til Ørsted senest 10 arbejdsdage inden flytningen”.

Vi gennemfører ændringen for at imødekomme Gasforsyningsloven (§7d) vedrørende ejertilflytninger.

Husk, at I nemt kan tage jeres aftale med ved flytning.

Fakta og vilkår

 • Flexpris Gas følger svingningerne på det frie gasmarked og ændres hver måned.
 • Automatisk overgang til Flexpris Gas er gældende for aftaler indgået efter 15. april 2015.

 • Den gældende pris kan altid ses på orsted.dk
 • I kan opsige aftalen med et varsel på løbende måned plus en måned.

 • Ved aftalens ophør eller ved flytning sender vi en slutopgørelse til jer senest seks uger efter ophøret eller flytningen.

 • Intet abonnement.

Tidligere gasprodukter


Gasaftaler som stadigvæk er aktive for eksisterende kunder, men som ikke længere kan vælges af nye kunder.Basispris Måned

Basispris Måned er den basisaftale som I automatisk fik i Ørsteds forsyningsområde frem til den 1. maj 2013, medmindre I har valgt en anden naturgasaftale.

 • ​​Timeaflæste kunder
 • ​Ikke-timeaflæste kunder
 • ​Leveringsbetingelser
 • . . .

Prisen for Basispris Måned er inkl. betaling for transport i transmissionsnettet.
Der opkræves tillæg for transportkapacitet i transmissionsnettet.

Priser for timeaflæste kunder -

Gældende for indeværende måned (ekskl. moms) 

  Kroner pr. m3

 

Basispris Måned 

3,66

 

Prisen er ekskl.: moms, nødforsyning, distribution og energiafgifter, som fremgår af jeres distributionsselskabs hjemmeside.

Prisen for Basispris Måned er inkl. betaling for transport i transmissionsnettet.

 

Priser for ikke-timeaflæste kunder -
Gældende for indeværende måned (ekskl. moms)

 Kroner pr. m3

 Basispris Måned

3,66Prisen er ekskl. moms, nødforsyning, distribution og energiafgifter, som fremgår af jeres distributionsselskabs hjemmeside.

Se leveringsbetingelser

Se nye leveringsbetingelser på gas gældende fra 1. september 2024
Leveringsbetingelserne bliver pr. 1. september 2024 ændret i punkt 13. ”Flytning” - afsnit 2, med følgende tekst: ”Meddelelse om flytning skal gives til Ørsted senest 10 arbejdsdage inden flytningen”.

Vi gennemfører ændringen for at imødekomme Gasforsyningsloven (§7d) vedrørende ejertilflytninger.

Husk, at I nemt kan tage jeres aftale med ved flytning.

Fakta og vilkår

 • Basisaftalen Basispris Måned er en variabel naturgaspris, der reguleres én gang om måneden.

 • Prisen følger udviklingen på gasmarkedet. Hertil kommer et Ørsted fastsat tillæg, der indeholder balance-, kredit-, handels- og administrationsomkostninger samt transmission. Der er et fast månedligt abonnement på 10 kr. eksklusive moms pr. aftagenummer.

 • Når prisen er god, kan I nemt og hurtigt skifte til eksempelvis Fastpris.

 • Det er ikke længere muligt at skifte til Basispris Måned. 
En medarbejder, der sidder ved sin arbejdsplads med en grå bluse på og høretelefoner.

Ring til os på 99 55 35 35 eller bestil en opringning

Vi svarer jer indenfor 2 timer på hverdage, hvis I skriver til os inden kl. 14

Klimavenlig naturgas

Bionaturgas er en mere klimavenlig energiform, som kan produceres på for eksempel gylle, staldgødning, husholdnings- og industriaffald.