Ørsteds arbejde med bæredygtighed

Vi har en ambitiøs bæredygtighedsstrategi og har blandt andet kurs mod CO2-neutralitet i 2025. Corporate Knights har i 2020 kåret Ørsted som verdens mest bæredygtige virksomhed i deres Global 100-indeks over de mest bæredygtige virksomheder

Den globale CO2-udledning skal halveres inden 2030 for at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C. For at bidrage til at nå den målsætning vil vi i Ørsted være CO2-neutrale i 2025 i energiproduktionen og driften af virksomheden (scope 1 og 2) og forpligter os til at reducere vores indirekte udledning med 50% inden 2032 (scope 3).

Vi tager også fat på den indirekte udledning, der er uden for vores umiddelbare kontrol. Vi har fastsat et mål om at reducere al indirekte udledning fra vores forsyningskæde og energihandel med 50% fra 2018 til 2032. Dette er et vigtigt led i at sikre, at vores klimaaftryk er CO2-neutralt før 2040, hvilket er ti år hurtigere, end videnskaben kræver for at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C.

Vi involverer vores leverandører i at sætte mål for deres CO2-reduktion i overensstemmelse med klimaforskningen. Dermed skal de komponenter, leverandørerne leverer til vores havvindmølleparker, udelukkende være fremstillet ved hjælp af vedvarende energi, og de installationsfartøjer, vi benytter, må kun bruge grøn energi.Vores bæredygtighedsprogrammer


En gang om året vurderer vi desuden, hvilke udfordringer der er mest relevante for vores forretning, og vi finder frem til, hvordan vi kan gøre fremskridt. Den strategiske proces sikrer, at vores forretning hele tiden er relevant, konkurrencedygtig og parat til fremtiden.

Vores vurdering bygger på tre trin:

Trin 1 - Forstå de samfundsmæssige udfordringer
Vi går i dialog med vores interessenter for at forstå, hvordan de samfundsmæssige udfordringer udvikler sig over tid, hvilken betydning de har for de enkelte interessentgrupper, og forventningerne til, hvordan vi som virksomhed bør arbejde med disse samfundsmæssige udfordringer.


Trin 2 -
Vurder de relevante udfordringer
På baggrund af den indledende dialog med vores interessenter vurderer vi de samfundsmæssige udfordringers betydning for vores forretning.


Trin 3 -
Håndter udfordringerne systematisk gennem programmer

De vigtigste samfundsmæssige udfordringer for både vores interessenter og vores forretning anses for afgørende, og vi arbejder med dem via vores bæredygtighedsprogrammer. Programmerne omfatter fremadrettede indsatser, resultatmål og eventuelt andre relevante mål. De har også en ledelsesstruktur, der sikrer ansvarlighed og implementering.

Læs mere om vores bæredygtighedsprogrammer

 

Vores arbejde med FN's verdensmål

Vores forretning flugter med klimaforskningen:
Vi udbygger grøn energi i stor skala og reducerer CO2-udledningen i det omfang, det er nødvendigt for at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C. Det bidrager positivt til verdensmål 7 og 13, som er dem, vi bidrager mest til.


Vi håndterer de potentielle konsekvenser af den grønne omstilling:
Gennem vores investeringer i grøn energi fremmer vi den økonomiske vækst i lokalsamfundene og forsyningskæderne og bidrager dermed positivt til verdensmål 8 og 11. Vi forebygger og mindsker de potentielle negative konsekvenser af den grønne omstilling i de lokalsamfund og miljøer, hvor vi driver virksomhed, i overensstemmelse med verdensmål 12, 14 og 15.


Vi sikrer ansvarlig forretningspraksis:
Vores forretning er baseret på ansvarlighed i respekt for vores medarbejdere, samarbejdspartnere og leverandører. Gennem vores forskellige programmer bidrager vi positivt til verdensmål 3, 5 og 16 og minimerer samtidig eventuelle negative påvirkninger.

 

Læs hvordan vi kan skabe en verden der kører på grøn energi


Bæredygtigheds-rapport

En gang om året gør vi status på vores arbejde med bæredygtighed. Her gennemgår vi årets begivenheder og de resultater, vi har opnået.