Ørsteds arbejde med bæredygtighed

Ørsted har en ambitiøs bæredygtighedsstrategi og har blandt andet en målsætning om at opnå ’net-zero’ CO2-udledninger i vores værdikædeinden 2040. Corporate Knights har i 2023 kåret Ørsted som et af verdens mest bæredygtige energiselskaber i deres Global 100-indeks over de mest bæredygtige virksomheder.

Den globale CO2-udledning skal halveres inden udgangen af 2030 for at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C. For at bidrage til at nå den målsætning arbejder Ørsted på at reducere 98 % af vore CO2-udledninger inden 2025 - både i energiproduktionen og i driften af virksomheden (scope 1 og 2). Ørsted forpligter sig desuden til at reducere den indirekte udledning fra Ørsteds forsyningskæde og energihandel med 77 % inden 2030 (scope 3).

Ved disse tiltag sikrer vi os, at Ørsteds klimaaftryk er ’net-zero’ før 2040, hvilket er ti år hurtigere end kravet.

Virksomheden involverer leverandørerne i at sætte mål for deres CO2-reduktion i overensstemmelse med klimaforskningen. Dermed skal de komponenter som leverandørerne leverer til Ørsteds havvindmølleparker, udelukkende være fremstillet ved hjælp af vedvarende energi, ligesom de installationsfartøjer Ørsted benytter kun må bruge vedvarende energi.

Vores 2025 målsætninger

Energiproduktionen og driften af virksomheden (scope 1-2)


Ørsteds tilgang til bæredygtighed


En gang om året vurderer Ørsted, hvilke udfordringer, der er mest relevante for virksomhedens forretning for at finde frem til, hvor der kan gøres fremskridt. Den strategiske proces sikrer, at Ørsted hele tiden er relevant, konkurrencedygtig og parat til fremtiden. 

Ørsteds vurdering bygger på tre trin:

Trin 1 - Forstå de samfundsmæssige udfordringer Ørsted går i dialog med sine interessenter for at forstå, hvordan de samfundsmæssige udfordringer udvikler sig over tid, hvilken betydning de har for de enkelte interessentgrupper og forventningerne til, hvordan Ørsted som virksomhed bør arbejde med disse samfundsmæssige udfordringer.


Trin 2 -
Vurder de relevante udfordringer
På baggrund af den indledende dialog med interessenterne, vurderes de samfundsmæssige udfordringers betydning for Ørsteds forretning. 

Trin 3 -
Håndter udfordringerne systematisk gennem diverse tiltag og initiativer.

De vigtigste samfundsmæssige udfordringer både for Ørsteds interessenter og for selve forretningen anses for at være afgørende - og derfor arbejdes der med dem via diverse tiltag og initiativer. De omfatter fremadrettede indsatser, resultatmål og eventuelt andre relevante mål, ligesom de også har en ledelsesstruktur, der sikrer ansvarlighed og implementering.

Læs mere om Ørsteds tilgang til bæredygtighed

 

Ørsteds arbejde med FN's verdensmål

Virksomhedens forretning flugter med klimaforskningen:
Ørsted udbygger grøn energi i stor skala og reducerer CO2-udledningen i det omfang, det er nødvendigt for at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C. Det bidrager positivt til verdensmål 7 og 13, der omhandler nedskæring i CO2-udledning. 


Virksomheden håndterer de potentielle konsekvenser af den grønne omstilling:
Gennem Ørsteds investeringer i grøn energi fremmer virksomheden den økonomiske vækst i lokalsamfundene og forsyningskæderne, og bidrager dermed positivt til verdensmål 8 og 11. I overensstemmelse med verdensmål 12, 14 og 15 forebygger og mindsker Ørsted de potentielle negative konsekvenser af den grønne omstilling i de lokalsamfund og miljøer, hvor Ørsted driver virksomhed.


Virksomheden sikrer ansvarlig forretningspraksis:
Ørsteds forretning er baseret på ansvarlighed i respekt for virksomhedens medarbejdere, samarbejdspartnere og leverandører. Gennem Ørsteds forskellige programmer bidrager virksomheden positivt til verdensmål 3, 5 og 16 og minimerer samtidig eventuelle negative påvirkninger.

 

Læs hvordan vi skaber en verden, der kører på grøn energi


Bæredygtighedsrapportering

En gang om året gør vi status på vores arbejde med bæredygtighed. Her gennemgår vi årets begivenheder og de resultater, vi har opnået.