Andre elprodukter

Her kan du finde en del af vores elprodukter.


Vær opmærksom på, at de oplyste priser for Timepris El og Flexpris produkterne er gældende for forskellige perioder og dermed ikke kan sammenlignes en til en.

Grøn Flexpris eller Flexpris


Med Flexpris er jeres pris den samme hele måneden. I skal dermed ikke bekymre jer om prisudsving i løbet af måneden og det er nemmere at budgettere el for den kommende måned.

Grøn Flexpris - er en Flexpris aftale inklusiv et tillæg for grønne certifikater, hvor I kan dække jeres elforbrug med certifikater fra europæisk vindmølleproduktion - læs mere om grønne certifikater her. 

Prisen på Flexpris bliver fastsat den 1. i hver måned ud fra gennemsnittet af den forventede pris på børsen NASDAQ OMX Commodities for den kommende måned inden levering.

 

Værd at vide om Flexpris

 • I kender prisen allerede i starten af måneden og den er fast igennem hele leveringsmåneden.
 • Hvis I har en anden elaftale end Flexpris hos os og ikke forlænger aftalen, så overgår I automatisk til vores Flexpris produkt.
 • I vil også blive tilbudt Flexpris, hvis jeres lejer fraflytter adressen og vi ikke har informationer om den nye lejer.
 • På vores selvbetjening kan I se jeres forbrug time for time for de enkelte målere.
 • I kan opsige aftalen med et varsel på løbende måned plus en måneds varsel.
Leveringsbetingelser gældende fra den 15. april 2021

Grøn Timepris El eller Timepris El


Med Timepris El får I en variabel pris, der følger markedsprisen time for time. I får dermed muligheden for at planlægge jeres forbrug til de timer, hvor elprisen er billigere. 

Den aktuelle timepris for jeres prisområde (øst DK2 /vest DK1) kan I for eksempel finde på Nordpool børsen

Grøn Timepris El - er en Timepris El aftale inklusiv et tillæg for grønne certifikater, hvor I kan dække jeres elforbrug med certifikater fra europæisk vindmølleproduktion - læs mere om grønne certifikater her

Hver måned bliver I afregnet for jeres faktiske timeforbrug ganget med den specifikke timepris fra Nordpool samt et leveringstillæg, som bl.a. inkluderer balancekraft, handels- og administrationsomkostninger.

Værd at vide om Timepris El

 • Prisen på el svinger time for time, I vil derfor opleve både stigende og faldende priser. Med Timepris El betaler I markedsprisen pr. time.
 • Der kan  være penge at spare, hvis I kan tilrettelægge jeres timeforbrug til de billigere timer. 
 • På vores selvbetjening kan I se jeres forbrug time for time for de enkelte målere.
 • I kan opsige aftalen med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Leveringsbetingelser gældende fra den 15. april 2021
Vilkår for Grøn El gældende fra 1. februar 2024

Priser

Offshore Wind Sector Deal

 

Grøn Timepris El

 

Timepris El

Øst for Storebælt
    61,78 øre/kWh  
 Vest for Storebælt
    59,51 øre/kWh

 • Prisen for Timepris El er gældende for juni måned 2024 og er baseret på et gennemsnit af månedens aktuelle timepriser.
 • Prisen er inklusiv leveringstillæg på 11,96 øre/kWh.
 • Abonnement pr. måned pr. måler 20 kr.
 • Priserne er ekskl. distribution af el, elafgifter, offentlige forpligtelser og moms.

Tidligere produkter


Basispris Time

Basispris Time er den basisaftale som automatisk var gældende frem til den 1. maj 2013 for kunder med en timeaflæst måler i Ørsteds (DONG Energy´s) tidligere forsyningsområde i Nordsjælland og Storkøbenhavn.

Jeres forbrug bliver afregnet til børspriserne time for time gældende for Østdanmark.

 

Værd at vide om Basispris Time

 • Basispris Time var vores basisaftale frem til den 1. maj 2013 til kunder med timeaflæst måler.
 • Eksisterende kunder fortsætter med Basispris Time, indtil I vælger en anden af vores elaftaler.
 • Prisen reguleres time for time på baggrund af priserne på det nordiske elmarked.
 • Til prisen lægges et tillæg, som dækker vores håndtering af aftalen, herunder dagligt indkøb på elbørsen, balancehåndtering og afregning.
 • I kan opsige aftalen med et varsel på løbende måned plus en måneds varsel.
 • Tilgang for nye kunder til Basispris Time udløb i 2013 i forbindelse med Forsyningspligtens ophør.

 

Leveringsbetingelser gældende fra den 15. april 2021

Priser på Basispris Time


 

Basispris Time

 

 Jeres pris (ekskl. moms)

 Børspris + 1,34 øre/kWh*

 

 Abonnement pr. måned pr. måler

 20 kr.

 

 

*Ekskl. distribution og energiafgifter som fremgår af dit distributionsselskabs hjemmeside. 

Rådgivning om elaftale

Har I spørgsmål til jeres elaftale eller ønsker I hjælp til at vælge den rigtige elaftale for jer?

Så ring på 99 55 35 35 eller bestil et opkald