Andre elprodukter

Basispris Time, Basispris Kvartal, Timepris El, Flexpris og Dansk Havvind

Flexpris


Med el til flexpris er jeres pris den samme hele måneden. I skal dermed ikke bekymre jer om prisudsving i løbet af måneden.

Prisen på Flexpris bliver fastsat den 1. i hver måned ud fra gennemsnittet af den forventede pris på børsen NASDAQ OMX Commodities for den kommende måned inden levering.

 

Værd at vide om Flexpris

 • Flexpris giver forudsigelige elpriser hver måned.
 • I kender prisen, før I bruger energien, hvilket også gør den nemmere at budgettere med.
 • I overgår automatisk til vores Flexpris produkt, hvis I ikke forlænger jeres elaftale.
 • I vil også blive tilbudt Flexpris, hvis jeres lejer fraflytter adressen og vi ikke har informationer om den nye lejer.
 • I kan opsige aftalen med et varsel på løbende måned plus en måneds varsel.
 

Priser på Flexpris 

 Øst for Storebælt  73,75 øre/kWh 
 Vest for Storebælt  77,87 øre/kWh


 • Ekskl. moms og gældende for indeværende måned.
 • Fra 1. januar 2021 er elabonnementet 20 kr. pr. måned pr. måler.
 • Prisen er ekskl. transport af el, elafgifter, offentlige forpligtelser og moms.
 • Vær opmærksom på, at de oplyste priser for Flexpris og Timepris El er gældende for forskellige perioder og dermed ikke kan sammenlignes en til en. 

Timepris El

 

Med Timepris El får I en variabel pris, der følger markedsprisen time for time. I får dermed muligheden for at planlægge jeres forbrug til de timer, hvor elprisen er billigere. 

Den aktuelle timepris for jeres prisområde (øst DK2 /vest DK1) kan I for eksempel finde på Nordpool børsen.  

Hver måned bliver I afregnet for jeres faktiske timeforbrug ganget med den specifikke timepris fra Nordpool samt et leveringstillæg, som bl.a. inkluderer balancekraft, handels- og administrationsomkostninger.

 

Værd at vide om Timepris El

 • Prisen på el svinger time for time, I vil derfor opleve både stigende og faldende priser. Med Timepris El betaler I markedsprisen pr. time.
 • Der kan  være penge at spare, hvis I kan tilrettelægge jeres timeforbrug til de billigere timer. 
 • På vores selvbetjening kan I se jeres forbrug time for time for de enkelte målere.
 • I kan opsige aftalen med en måneds varsel til udgangen af en måned.

 

Priser på Timepris El

Øst for Storebælt 75,81 øre/KWh
Vest for Storebælt 75,57 øre/KWh

 

 • Abonnement pr. måned pr. måler 20 kr.
 • Prisen for Timepris El er gældende for august måned 2023 og er baseret på et gennemsnit af månedens aktuelle timepriser inklusiv leveringstillæg.
 • Priserne er ekskl. distribution af el, elafgifter, offentlige forpligtelser og moms.
 • Vær opmærksom på, at de oplyste priser for Timepris El og Flexpris er gældende for forskellige perioder og dermed ikke kan sammenlignes en til en. 

 

Leveringsbetingelser gældende fra den 15. april 2021

Basispris Time


Basispris Time er den basisaftale som automatisk var gældende frem til den 1. maj 2013 for kunder med en timeaflæst måler i Ørsteds (DONG Energy´s) tidligere forsyningsområde i Nordsjælland og Storkøbenhavn – medmindre I har valgt en anden elaftale eller leverandør. For kunder med selvaflæste målere var basisaftalen Basispris Kvartal.

Jeres forbrug bliver afregnet til børspriserne time for time gældende for Østdanmark. Til elprisen lægges et tillæg, som varierer hvert kvartal.

 

Værd at vide om Basispris Time

 • Basispris Time var vores basisaftale frem til den 1. maj 2013 til kunder med timeaflæst måler.
 • Eksisterende kunder fortsætter med Basispris Time, indtil I vælger en anden af vores elaftaler.
 • Prisen reguleres time for time på baggrund af priserne på det nordiske elmarked.
 • Til prisen lægges et tillæg, som dækker vores håndtering af aftalen, herunder dagligt indkøb på elbørsen, balancehåndtering og afregning.
 • I kan opsige aftalen med et varsel på løbende måned plus en måneds varsel.
 • Tilgang for nye kunder til Basisipris Time udløb i 2013 i forbindelse med Forsyningspligtens ophør.

 

Leveringsbetingelser gældende fra den 15. april 2021

Basispris Kvartal 


Elproduktet Basispris Kvartal udgår per 1. juli 2023 og bliver automatisk erstattet af Flexpris. Kontakt os, hvis du har spørgsmål til Basispris Kvartal eller ønsker Timepris El.

Basispris Kvartal er den basisaftale som automatisk var gældende frem til den 1. maj 2013 for kunder med selvaflæste målere i Ørsteds (DONG Energy's) tidligere forsyningspligtområde  i Nordsjælland og Storkøbenhavn – medmindre I har valgt en anden aftale eller leverandør. For kunder med timeaflæste målere var basisaftalen Basispris Time.

Værd at vide om Basispris Kvartal

 • Basispris Kvartal var vores basisaftale frem til den 1. maj 2013 til kunder med selvaflæste målere.
 • Eksisterende kunder fortsætter med Basispris Kvartal, indtil I vælger en anden af vores elaftaler.
 • Prisen reguleres hvert kvartal på baggrund af priserne på det nordiske elmarked.
 • Til prisen lægges et tillæg, som dækker vores håndtering af aftalen, herunder dagligt indkøb på elbørsen, balancehåndtering og afregning.
 • I kan opsige aftalen med et varsel på løbende måned plus en måneds varsel.
   

Leveringsbetingelser gældende fra den 15. april 2021

Priser på Basispris Time og Basispris Kvartal

 

Basispris Time

Basispris Kvartal

 Jeres pris (ekskl. moms)

 Børspris + 1,34 øre/kWh*

 113,99 øre/kWh*

 Abonnement pr. måned pr. måler

 20 kr.

 20 kr.

Basispris Kvartal er gældende for 2. kvartal 2023.

*Ekskl. distribution og energiafgifter som fremgår af dit distributionsselskabs hjemmeside. 

Rådgivning om elaftale

Har I spørgsmål til jeres elaftale eller ønsker I hjælp til at vælge den rigtige elaftale for jer?

Så ring på 99 55 35 35 eller bestil et opkald