Andre elprodukter

Basispris Time, Basispris Kvartal og Dansk Havvind

Basispris Time

Basispris Time er den basisaftale som automatisk var gældende frem til den 1. maj 2013 for kunder med en timeaflæst måler i DONG Energy´s tidligere forsyningsområde (Nordsjælland og Storkøbenhavn) – medmindre I har valgt en anden elaftale eller leverandør. For kunder med selvaflæste målere var basisaftalen Basispris Kvartal.

Jeres forbrug bliver afregnet til børspriserne time for time gældende for Østdanmark. Til elprisen lægges et tillæg, som varierer hvert kvartal.


Værd at vide om Basispris Time

 • Basispris Time var vores basisaftale frem til den 1. maj 2013 til kunder med timeaflæst måler.
 • Eksisterende kunder fortsætter med Basispris Time, indtil I vælger en anden af vores elaftaler.
 • Prisen reguleres time for time på baggrund af priserne på det nordiske elmarked.
 • Til prisen lægges et tillæg, som dækker vores håndtering af aftalen, herunder dagligt indkøb på elbørsen, balancehåndtering og afregning.
 • I kan opsige aftalen med et varsel på løbende måned plus en måneds varsel.

 

Leveringsbetingelser gældende fra den 15. april 2021

Basispris Kvartal

Basispris Kvartal er den basisaftale som automatisk var gældende frem til den 1. maj 2013 for kunder med selvaflæste målere i DONG Energy's tidligere forsyningspligtområde (Nordsjælland og Storkøbenhavn) – medmindre I har valgt en anden aftale eller leverandør. For kunder med timeaflæste målere var basisaftalen Basispris Time.


Værd at vide om Basispris Kvartal

 • Basispris Kvartal var vores basisaftale frem til den 1. maj 2013 til kunder med selvaflæste målere.
 • Eksisterende kunder fortsætter med Basispris Kvartal, indtil I vælger en anden af vores elaftaler.
 • Prisen reguleres hvert kvartal på baggrund af priserne på det nordiske elmarked.
 • Til prisen lægges et tillæg, som dækker vores håndtering af aftalen, herunder dagligt indkøb på elbørsen, balancehåndtering og afregning.
 • I kan opsige aftalen med et varsel på løbende måned plus en måneds varsel.
   

Leveringsbetingelser gældende fra den 15. april 2021

Priser på Basispris Time og Basispris Kvartal

 

Basispris Time

Basispris Kvartal

 Jeres pris (ekskl. moms)

 Børspris + 1,34 øre/kWh*

 375,93 øre/kWh*

 Abonnement pr. måned pr. måler

 20 kr.

 20 kr.

Basispris Kvartal er gældende for 4. kvartal 2022.

*Ekskl. distribution og energiafgifter som fremgår af dit distributionsselskabs hjemmeside.

Fra 1. januar 2021 er abonnementet 20 kr. pr. måned pr. måler.

Dansk Havvind


Når I har Dansk Havvind, I garanti for, at der bliver produceret havvindstrøm, svarende til en aftalt mængde. Ørsteds produkt Dansk Havvind kommer fra danske havvindmølleparker som er certificerede anlæg. Desuden er strømmen distribueret og kontrolleret af Energinet i overensstemmelse med international anerkendte regler for handel med oprindelsesgarantier.


Flexpris

I overgår automatisk til vores Flexpris produkt, hvis I ikke forlænger jeres elaftale. I vil også blive tilbudt Flexpris, hvis jeres lejer fraflytter adressen og vi ikke har informationer om den nye lejer.

 

Køb el

Få en elaftale, der passer til jeres virksomhed. I kan vælge mellem variabel pris, fast pris og tank el.