An Ørsted employee looking at the control room monitor inside an Ørsted bioenergy power station.

Elpriser

Få overblik over markedet

Elpriser svinger time for time


Elmarkedet er et meget volatilt marked, som betyder at priserne svinger fra time til time. Det er derfor svært at forudsige prisen på el. Elpriserne afhænger som udgangspunkt af udbud og efterspørgsel, der påvirkes af flere faktorer som for eksempel vejret, prisen på CO2 kvoter samt geopolitiske faktorer. Endvidere er prisen også afhængig af, om man er placeret i Vest- eller Østdanmark. 

Læs mere generelt om faktorer, der påvirker elmarkedet på Energimarkedet


Prisen på el - elbørser og prissætning


Prisen på el afhænger af udbud og efterspørgsel, påvirket af en række andre faktorer. Elpriserne fastsættes på 2 elbørser for det nordiske marked – Nord Pool og Nasdaq Market Prices. 

El kan ikke lagres i forsyningsnettet, hvilket medfører at prisen svinger fra time til time – f.eks. vil der typisk være billigere elproduktion fra vindmøller i de timer, hvor vinden blæser.   

 

Nord Pool Spot - aktuelle priser 
Hver dag omkring kl 13 fastsættes det kommende døgns time-spotpriser.. Dette sker på den fællesnordiske elspotbørs, NordPool. Timepriserne fastsættes ud fra udbud og efterspørgsel i de enkelte timer. Der fastsættes både områdespotpriser og en såkaldt Systempris. 

Systemprisen udregnes ved at samle produktion og forbrug på tværs af de 4 nordiske lande, Danmark, Sverige, Norge og Finland uden hensyntagen til kabelbegrænsninger i nettet. De enkelte områdespotpriser i de 4 nordiske lande udregnes med baggrund i den lokale produktion og forbruget samt muligheden for at flytte produktion mellem prisområderne.

Kabelforbindelserne i elnettet har en begrænset kapacitet, og el kan ikke lagres i større mængder. Dette kan medføre, at en større efterspørgsel i ét område ikke altid kan dækkes af produktionen fra et andet område, hvilket blandt andet bevirker, at der kan opstå prisforskel mellem de forskellige områder. Danmark er opdelt i to områder, henholdsvis Vestdanmark (Jylland og Fyn) og Østdanmark (Sjælland og Øerne).  De to områder afregnes separat, da priserne kan variere mellem de to områder. 

Se priser på NordPool

 

Nasdaq forward market - fremadrettede priser
På Forward-markederne handler man ikke med fysiske kWh, men med fremtidige priser på el for f.eks. det kommende kvartal eller år. Prisen afspejler dermed markedets aktuelle forventning til forsyningsbalancen og dermed prisen for en fremtidig periode.

Eftersom der er store udsving på elmarkedet, er forward-priser med til at give en prissikring, både for kunder og os som elleverandør. På Nasdaq OMX Commodities handles disse langsigtede priser, Forward-priser. På den baggrund, kan vi fastsætte den samlede pris på vores produkter og fremtidige elaftaler. 

 

 

Rådgivning om Elpriser?

Har I brug for vejledning i forhold til elpriser eller jeres virksomheds elindkøb.

 

Ring til os på 99 55 35 35 

Høje gaspriser betød højere elpriser

 

Gaspriserne har en direkte indvirkning på elpriserne, da gas blandt andet anvendes til elproduktion. I Danmark udgør gas kun en mindre del i elproduktionen, men det udgør en større andel i nogle af de lande det danske elnet har forbindelser til.

Efterspørgsel og udbud på gas har betydning for priserne, men invasionen af Ukraine og hele den geopolitiske situation skabte høje el og gaspriser og en stor usikkerhed omkring gasforsyningen på grund af manglende gasleverancer fra Rusland til Vesteuropa i løbet af 2022. 

Få dækket jeres elforbrug med Grøn El

Med Grøn El får I grønne certifikater fra europæisk vindmølleproduktion.


Bliv opdateret på energimarkedet

Elmarkedet er et volatilt marked, hvilket betyder at priserne kan stige og falde time for time, dag for dag. På energimarkedet generelt ses der meget svingende priser, som er forårsaget af flere forskellige faktorer. 

Blive opdateret på energimarkedet med vores Markedsindsigt.

 

Modtag vores Markedsindsigt 

 
En medarbejder, der sidder ved sin arbejdsplads med en grå bluse på og høretelefoner.

Ring til os på 99 55 35 35 eller bestil en opringning

Vi svarer jer indenfor 2 timer på hverdage, hvis I skriver til os inden kl. 14