Grøn El
– tag et grønt valg 

Dæk jeres elforbrug med Grøn El


Med vores produkt Grøn El, kan I som virksomhed få dækket jeres elforbrug med certifikater fra europæiske vindmøller.


Når I bestiller Grøn El, får I garanti for, at der bliver produceret vindstrøm, svarende til en aftalt mængde i forhold til jeres elforbrug. Ørsteds produkt Grøn El er certifikater, der kommer fra europæiske vindmøller, som er certificerede anlæg.

 

Prisen for grønne certifikater 

Øst og vest for Storebælt

Juni 2024   5,94 øre/kWh 
Juli 2024  5,89 øre/kWh

 

  • Prisen på tillægget af grønne certifikater er gældende pr. måned og ekskl. moms.
  • Prisen pr. kWh er gældende for både øst og vest.
  • Prisen for tillægget på grønne certifikater oplyses 2 dage før starten af næste måned.

Tillægget for de grønne certifikater er afhængigt af, hvilken periode og hvilket elprodukt det er tilknyttet.  Vær derfor opmærksom på, at de oplyste priser for vores certifikater og elprodukter ikke kan sammenlignes en til en.  


Kontakt os på 99 55 35 35, hvis du ønsker at høre mere om vores elprodukter eller grønne certifikater.

Hvorfor Grøn El? 


  • Anvend certifikater i jeres klimaregnskab for CO2 rapportering.  
  • I kan kommunikere, at I har valgt at købe certifikater for afdækning af jeres elforbrug. 
  • Garanti for produktion af el fra europæiske vindmøller. 

Rådgivning om Grøn El

Ring til os på 99 55 35 35 eller bestil et opkald

Få en elaftale der passer jer 


Hvilken elaftale I skal have, kommer an på jeres årlige elforbrug, jeres risiko og om I ønsker en fast pris eller ønsker at følge markedsprisen. Har I brug for indkøbsrådgivning, kan vi hjælpe med at lægge en indkøbsstrategi, så I får mest ud af energibudgettet.  

Læs mere om elaftaler

Vi går forrest i den grønne omstilling

Grønne certifikater – jeres garanti for grøn strøm  


Grønne certifikater kaldes også oprindelsesgarantier (GO -Guarantees of Origin), og er en oprindelsesgaranti, som dokumenterer og garanterer, at der er produceret strøm fra vedvarende energikilder. Garantien udstedes af Energinet. 

Læs mere om certifikaterne (GO) på energinet.dk 

Grøn El – Bladmærkeordningen

Forbrugerombudsmanden indførte i september 2020 en mærkningsordning for grønne el produkter.  

Ørsteds el-produkt Grøn El har ét bladmærke.

 

Læs mere om Forbrugerombudsmandens beskrivelse af mærkningsordningen for grønne elprodukter - gældende til 31. august 2024. 

 

Pr. 1. september 2024

Forbrugerombudsmanden har valgt at ophæve ordningen fra den 1. september 2024. 

Læs pressemeddelelsen fra Forbrugerombudsmanden om ophævelse af ordningen

Klimavenlig strøm – et ansvarligt valg 


Klimavenlig energi er ikke længere en grøn vision med lange udsigter, men en hjørnesten i vores klimavenlige tiltag mod en bæredygtig fremtid. Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi.  

Klimaforandringerne er en af 21. århundredes allerstørste udfordringer. For at holde den globale opvarmning under 1,5 grader, kræver det grønne løsninger.  

Læs om Ørsteds arbejde med bæredygtighed 


Det danske vindeventyr 

Havvindindustrien blev født i Danmark i 1991 med Vindebyparken nord for Lolland og i dag er det en global industri, hvor Danmark stadig er blandt verdens førende lande.   

Danmark har med sine store havarealer og gode vindforhold ideelle betingelser for at udnytte havvind til at producere store mængder grøn strøm. 

Læs om fremtiden for havvind i Danmark 

Ring til os på 99 55 35 35 eller bestil en opringning

Hvis I har spørgsmål, eller I vil vide mere, så udfyld formularen, og vi kontakter jer inden for 2 timer på hverdage, hvis I skriver til os inden kl. 14