Havvind: fra Danmark til verden

Det globale havvindmølleeventyr havde sin spæde start i Danmark og er nu en uundværlig brik i den globale, grønne omstilling. Danmarks frontløberposition inden for havvind gavner klimaet og skaber arbejdspladser og vækst på tværs af landet.

Havvindmøller er på få årtier gået fra at være en uprøvet ide til i dag at være en energiform, der produceres i stor skala. Historien om denne udvikling startede i Danmark.

Tæt på land i det lave vand ud for Vindeby ved Lolland blev verdens første havvindmøllepark opført i 1991. Havvindmølleparken bestod af 11 møller og kan ses som et afgørende spadestik til, at der nu bliver opført havvindmøller verden over. Udviklingen fortsatte i de følgende årtier med stadig større parker, og i 2013 opførte Ørsted, Anholt Havmøllepark. Sammenligner man Anholt Havvindmølleparks 111 møller med de 11 møller ved Vindeby, er det ikke kun antallet af vindmøller, der er mangedoblet, også selve havvindmøllerne er blevet markant større. Hvor Vindeby havde en samlet evne til at producere 5 MW, så har Anholt Havmøllepark en kapacitet på 400 MW, hvilket svarer til at kunne levere grøn strøm til mere end 400.000 danske husstande.

Møllerne er med andre ord blevet så meget større og mere effektive, at en enkelt stor havvindmølle i dag kan producere mere strøm, end hvad hele havvindmølleparken Vindeby formåede. Dengang var havvind en relativ dyr energikilde, men siden da er omkostningerne faldet markant. Det massive fald i omkostningerne på energi fra havvindmøller betyder, at strøm fra havvind i dag kan produceres til omkostninger, der er konkurrencedygtige med alternativer som kul, naturgas og atomkraft. Det betyder, at strøm fra vedvarende energi i de fleste sammenhænge både er det grønneste og det økonomisk mest fornuftige valg. Det er en afgørende landvinding, fordi produktion af energi og strøm udleder en meget stor del af verdens CO2.


 

De danske rødder

Selvom havvindmøller er blevet et globalt fænomen, har mange af virksomhederne, der arbejder med havvindmøller - såsom Ørsted - rødder i Danmark.
Havvindmølleindustriens bidrag til det danske samfund ses ikke kun på klimakontoen, men også i form af arbejdspladser.

Opførelsen af en havvindmøllepark medfører et stort behov for arbejdskraft i først anlægs- og installationsfasen og senere hen til drift, vedligeholdelse og nedtagning. Derudover er der også en større værdikæde af virksomheder, der fremstiller komponenter til vindmøllerne. Mange af disse virksomheder er hjemhørende i Danmark, og analyser viser, at for hver 1.000 MW havvindmøllepark, der opføres i danske farvande skabes omkring 14.600 danske årsværk.

Men også etablering af havvind i udlandet gavner danske virksomheder, dansk eksport og skaber arbejdspladser her i landet. Eksempelvis udgør den danske markedsandel i øjeblikket 40% af det europæiske marked for havvind. Markedet er i vækst, og EU-kommissionen peger på, at der skal etableres op til 450 GW havvind inden 2050, hvilket dermed har potentiale til at skabe endnu flere arbejdspladser, vækst og eksport i Danmark .

Havvind i Danmark

  • Vindeby blev med sine 11 møller den første havvindmøllepark i verden, da den blev opsat i 1991.
  • Siden 2012 er prisen på havvind faldet med 66% i Nordvesteuropa.
  • Den største havvindmøllepark i Danmark er i øjeblikket på 400 MW
  • I 2020 har Danmark sammenlagt 1.700 MW havvind.
  • I 2030 vil Danmark baseret på nuværende planer have en havvindkapacitet på 10.000 WW.
  • Ifølge WindEurope bør der udbygges 35.000 MW havvind i Danmark for at nå EU-Kommissionens vision om et CO2-neutralt Europa i 2050.

Den danske succeshistorie begyndte med politiske visioner for grøn energi. Visioner, der blev til konkrete mål for udbygningen af havvind. Det fik industrien til at investere og innovere, hvilket bragte prisen ned og muliggjorde, at politikere kunne hæve ambitionerne, som så igen fik industrien til at investere endnu mere. Denne udvikling er et eksempel på et konstruktivt samarbejde mellem det private erhvervsliv og den offentlige sektor.

 


Vindmølleindustriens bidrag til Danmark

  • I 2019 blev der eksporteret for 66,5 mia. kr. vindenergiteknologi

Ørsteds bidrag til Danmark

  • I 2019 bidrog Ørsted med 5 mia. kr. i direkte skattebetalinger til den danske stat.

Fra sort til grøn og fra Danmark til verden

Der er flere paralleller mellem historien om havvind og historien om Ørsted, som har spillet en central rolle i udviklingen af teknologien. Havvindmølleparker har bredt sig fra Danmark til resten af verden, hvor de nu bidrager til at fortrænge fossile brændsler, og på samme vis har Ørsted også gennemgået en internationalisering og transformation fra sort til grøn energi.

Ørsted var i starten af årtusindet et af de mest kulforbrugende energiselskaber i Europa. På baggrund af en strategisk satsning på havvind og udfasning af fossile brændsler havde Ørsted ved udgangen af 2019 reduceret udledningen af drivhusgasser med 86% i forhold til 2006. I dag er Ørsted verdensledende indenfor havvind og har opført mere end 1.500 havvindmøller. Du kan læse mere om Ørsteds transformation her.

Danmarks grønne førertrøje indenfor havvind kan inspirere globalt


Danmark har på grund af gunstige vind- og havbundsforhold fremragende forudsætninger for at anvende energi fra havvind i vores energiforsyning, men teknologien er dog ikke begrænset til Danmark. Potentialet for havvind er enormt: Ifølge det Internationale Energiagentur (IEA) kan der vel være 15 gange så meget kapacitet fra havvind i 2040 som nu. Samlet set kan det betyde, at havvind tiltrækker sig astronomiske 1000 milliarder dollars frem mod 2040.

Det store potentiale ses også i størrelsen på de nyeste havvindmølleparker. Ørsteds Hornsea 1, som ligger 120 km øst for Storbritannien, er verdens største havvindmøllepark. Her er opsat 174 vindmøller med en samlet kapacitet på 1.218 MW. De kan forsyne mere end en million britiske hjem med strøm. Sammenligner man Hornsea 1 med Vindebys 11 små havvindmøller, der dækkede knap 2200 danske husstandes energiforbrug, er det tydeligt at se udviklingen, der er sket på få årtier.


De næste skridt


For at takle klimaforandringerne skal vi skabe en verden, der kører på grøn energi. I den verden kommer havvind til at spille en essentiel rolle både i den direkte elforsyning og indirekte i sektorer som den tunge transport til lands, til vands og i luften. Det kommer til at kræve udvikling af teknologier som Power-to-X, hvor man omdanner strøm fra eksempelvis havvindmøller til grønne brændsler, der kan bruges, hvor man før brugte fossile brændsler. Det kommer til at skabe et endnu større behov for grøn strøm fra blandt andet havvindmøller.
Pladsen til udbygningen er der allerede, og samtidig vil den fremtidige udbygning bidrage til at skabe grønne arbejdspladser og vækst både i Danmark og i andre lande.

Pionerånden indenfor havvindområdet har givet Danmark en position, hvor vi viser andre lande, at grøn omstilling er muligt og rentabelt på samme tid. Som danskere kan vi med rette være stolte af, at man i det lave vand ved Lolland opførte verdens første havvindmøllepark og lagde fundamentet til et globalt havvindeventyr, der skaber vækst og arbejdspladser, og er med til at vise vejen til en verden, der kører på grøn energi.

Fremtiden for havvind i Danmark

Danmark har med sine store havarealer og gode vindforhold de ideelle betingelser for at udnytte havvind til at producere store mængder grøn strøm.