Havvind – fra Danmark til verden

Havvindindustrien har gennemgået en enorm udvikling fra eksperiment til konkurrencedygtig industri.

Det hele startede i Danmark, og Ørsted var med.


Grøn strøm fra havvind er på få årtier gået fra at være en uprøvet idé til i dag at være en energiform, der produceres i stor skala. Historien om denne udvikling begyndte i Danmark for 30 år siden, og i dag er energiformen en uundværlig brik i den grønne omstilling verden over.

Fra verdens første til verdens største


I det lave vand ved Vindeby på Lolland opførte vi verdens første havvindmøllepark i 1991. Her lagde vi fundamentet til et globalt havvindeventyr, hvor fossile brændsler kan erstattes af grøn energi.

Selvom den danske olie- og gasindustri havde gode udsigter i starten af 1990’erne, blev det politisk besluttet, at der også skulle investeres i vedvarende energiformer. Der var allerede bygget vindmøller på land, men nu skulle der eksperimenteres med at bygge vindmøller til havs. Dermed begyndte opførelsen af verdens første havvindmøllepark, Vindeby, som et pionerprojekt, der skulle vise potentialet i havvind.

Lær mere om verdens første havvindmøllepark, Vindeby, her

Havvindmøllers størrelse og effektivitetsudvikling for Hornsea 2
Siden opførelsen af Vindeby har havvindmølleparkernes størrelse og kapacitet været under konstant udvikling.

I 1991 kunne Vindeby levere strøm til 2.200 danske husstande, mens Hornsea 2 nu kan levere grøn strøm til mere end 1.4 millioner engelske husstande.

Læs mere om verdens første havvindmøllepark, Vindeby

Læs mere om verdens p.t. største havvindmøllepark, Hornsea 2
Siden opførelsen af Vindeby har havvindmølleparkernes størrelse og kapacitet været under konstant udvikling.

I 1991 kunne Vindeby levere strøm til 2.200 danske husstande, mens Hornsea 2 nu kan levere grøn strøm til mere end 1.4 millioner engelske husstande.

Læs mere om verdens første havvindmøllepark, Vindeby

Læs mere om verdens p.t. største havvindmøllepark, Hornsea 2

Fra pionerprojekt til global og konkurrencedygtig industri


Pionerindsatsen på havvindområdet har givet Danmark en position, hvor vi på mange måder inspirerer og viser andre lande, at grøn omstilling både er muligt og rentabelt. Havvind har i løbet af 30 år udviklet sig til en moden, gennemprøvet og konkurrencedygtig grøn energiteknologi, der viser, at vækst og grøn omstilling kan gå hånd i hånd.

I dag er nyinstalleret grøn energi billigere end nyinstalleret fossil energi.

Gennemsnitspris for en MWh strøm
EUR pr MWh, priser fra 2022 i Europa
Nyinstalleret grøn energi er billigere end nyinstalleret fossil energi
Gennemsnitspris for en MWh strøm
EUR pr MWh, priser fra 2020 i Europa
Priser på el

Havvindteknologi

Teknologisk udvikling af større og mere effektive møller, sammen med vores konstante udvikling i metoder til at installere dem, gør det muligt at bygge havvind billigere og i større skala. Digitalisering med overvågning optimerer vindmøllernes produktion af grøn energi.

Verdensførende i havvind

Vi vil skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Vores mål er at forsyne 30 millioner mennesker med grøn strøm i 2025.