Havvind: fra verdens første til verdens største

I Ørsted stræber vi efter at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Det vil bidrage til at minimere de menneskeskabte klimaforandringer.


En af de vigtige løsninger er grøn energi fra havvindmøller. Det er på få årtier gået fra at være en uprøvet idé til i dag at være en energiform, der produceres i stor skala. Historien om denne udvikling begyndte i Danmark for 30 år siden, og i dag er energiformen en uundværlig brik i den grønne omstilling verden over.
Vi fejrer havvinds 30 års fødselsdag
En af de vigtige løsninger på klimaudfordringen er grøn energi fra havvindmøller. Det er på få årtier gået fra at være en uprøvet idé til i dag at være en energiform, der produceres i stor skala.

Siden opførelsen af Vindeby, som kunne levere strøm til 2200 danske husstande er udviklingen gået mod med stadig større parker, og Ørsted har netop opført verdens største havvindmøllepark, Hornsea 1, som med sine 174 møller kan levere grøn strøm til mere end 1.000.000 engelske husstande.

Møllerne er blevet så meget større og mere effektive, at en enkelt stor havvindmølle i dag kan producere mere strøm, end hvad hele havvindmølleparken Vindeby formåede.

Læs mere om havvindteknologiens udvikling her

360º udsigt på Youtube

Kom med op på toppen af en havvindmølle

Havvindmøllerne i Burbo Bank Extension ud for den engelske og irlandske kyst har en vingediameter på 167 meter. Se udsigten fra toppen af en af møllerne i vores 360º video.

Hør førtællingen fra Frank Olsen – en af havvindens pionerer

Frank var med under opførelsen af verdens første havvindmøllepark. Hør ham fortælle historien om, hvordan en utopisk idé blev til virkelighed.

“Der var to drivere i vindkraften – dem der ønskede at vise, at det ikke duede, og dem, der ønskede at vise, at det duede.”


Frank A. Olsen
Afd. chef for vindmøller i Elkraft, nu Ørsted, da Vindeby blev opført.

 

Frank var ikke alene. Vi har talt med yderligere tre medarbejdere, der var med fra starten, og som uden at vide det blev pionerer inden for en teknologi, der i dag er en af de vigtigste løsninger i verdens omstilling til grøn energi.

Læs historierne her

Fra et pionerprojekt til en global industri

Danmarks placering som pioner indenfor grøn omstilling

Pionerindsatsen på havvindområdet har givet Danmark en position, hvor vi på mange måder inspirerer og viser andre lande, at grøn omstilling både er muligt og rentabelt. Samtidig med at det viser, at vækst og grøn omstilling kan gå hånd i hånd.

Som danskere kan vi med rette være stolte af, at man i det lave vand ved Lolland opførte verdens første havvindmøllepark og lagde fundamentet til et globalt havvindeventyr, der skaber vækst og arbejdspladser, og er med til at vise vejen til en verden, der kører på grøn energi.

Gevinsten for Danmark


40% af det europæiske marked for havvind udgøres af danske virksomheder - og markedet er i stadig vækst. Derudover peger EU-kommissionen på, at der skal opføres op til 450 GW havvindenergi inden 2050. Det har potentiale til at skabe endnu flere arbejdspladser, mere vækst og mere eksport i Danmark.

Mange af de virksomheder, som arbejder med havvindmøllerne har rødder i Danmark - ligesom Ørsted. Det kræver en hel del arbejdskraft at opføre en havvindmøllepark, og det gælder både i anlægs- og installationsfasen og også senere hen i driften, vedligeholdelsen og nedtagningen.

Analyser viser, at for hver 1.000 MW havvindmøllepark, som opføres i dansk farvand, skabes der i omegnen af 14.600 danske fuldtidsjob af et års varighed. Desuden opstår der også danske arbejdspladser, når der etableres produktion af havvindenergi i udlandet og derudover gavner produktionen, de danske virksomheder og den dansk eksport.

Fremtiden for havvind i Danmark

Større behov for grøn energi

Danmark har med sine store havarealer og gode vindforhold  ideelle betingelser for at udnytte havvind til at producere store mængder grøn strøm.