Havvind: fra Danmark til verden

Havvind er blevet en uundværlig brik i den grønne omstilling verden over. Og det hele startede lige her. Danmarks vigtige position inden for havvindenergi gavner ikke kun klimaet, den skaber også arbejdspladser og vækst i hele landet.

Grøn energi fra havvindmøller er på få årtier gået fra at være en uprøvet idé til i dag at være en energiform, der produceres i stor skala. Historien om denne udvikling begynder i Danmark. 

Verdens første havvindmøllepark blev opført i 1991 i lavvandet ud for Vindeby tæt på Lolland. Havvindmølleparken, der bestod af 11 vindmøller, var en afgørende nyskabelse for, at der i dag bliver opført havvindmøller verden over. Udviklingen fortsatte i de følgende årtier med stadig større parker og i 2013 opførte Ørsted deres største park, Anholt Havvindmøllepark. Sammenlignes Anholt Havvindmølleparks 111 møller med Vindebys 11, er det ikke kun antallet af møller, der er mangedoblet. Havvindmøllerne er i sig selv blevet markant større. Hvor Vindeby kunne producere 5 MW, har Anholt Havvindmøllepark en kapacitet på 400 MW og kan levere grøn strøm svarende til 400.000 husstande.

Møllerne er blevet så meget større og mere effektive, at en enkelt stor havvindmølle i dag kan producere mere strøm, end hvad hele havvindmølleparken Vindeby formåede. Dengang var havvind en relativ dyr energikilde, men omkostningerne er siden da faldet betydeligt. Faldet i omkostningerne på havenergi betyder, at strøm fra havvind i dag kan produceres til priser, der er konkurrencedygtige med kul, naturgas og atomkraft. I dag er strøm fra vedvarende energi i de fleste sammenhænge både det grønneste og økonomisk mest fornuftige valg. 

De danske rødder


Selvom havvindmøller er blevet mere almindelige i hele verden, har mange af virksomhederne, der arbejder med dem rødder i Danmark - ligesom Ørsted. Havvindmølleindustrien gavner klimaet og skaber samtidig arbejdspladser i det danske samfund.

Det kræver en hel del arbejdskraft at opføre en havvindmøllepark. Der skal bruges arbejdere både i anlægs- og installationsfasen og også senere hen i driften, vedligeholdelsen og nedtagningen. Derudover kan vi også medregne de ansatte i de virksomheder, der fremstiller komponenter til vindmøllerne. Mange af virksomhederne er danske, og analyser viser, at for hver 1.000 MW havvindmøllepark, der opføres i dansk farvand, skabes der i omegnen af 14.600 danske fuldtidsjob af et års varighed.

Der opstår også danske arbejdspladser, når der etableres produktion af havvindenergi i udlandet og derudover gavner produktionen, de danske virksomheder og den dansk eksport. Den danske markedsandel udgør i øjeblikket 40% af det europæiske marked for havvind, og markedet er i stadig vækst. EU-kommissionen peger desuden på, at der skal udvindes op til 450 GW havvindenergi inden 2050, hvilket dermed har potentiale til at skabe endnu flere arbejdspladser, mere vækst og mere eksport i Danmark.

Havvind i Danmark

  • Vindeby var verdens første havvindmøllepark, da den blev sat op i 1991
  • Prisen på havvindenergi er faldet med 66% i Nordvesteuropa siden 2012
  • Den største havvindmøllepark i Danmark i øjeblikket har en kapacitet på 400 MW
  • Danmark har sammenlagt i 2020 en havvindkapacitet på 1.700 MW
  • Danmark vil i 2030 have en havvindkapacitet på 10.000 MW baseret på nuværende planer
  • Ifølge WindEurope bør havvindkapaciteten udbygges med yderligere 35.000 MW i Danmark for at nå EU-Kommissionens vision om et CO2-neutralt Europa i 2050
Den danske succeshistorie begyndte med politiske visioner for grøn energi. Visioner, der blev til konkrete mål for udbygningen af havvindenergi. Det fik vindindustrien til at investere og innovere, hvilket bragte prisen på den grønne energi ned. Herefter hævede politikerne ambitionerne yderligere og vindindustrien investerede derfor endnu mere i vindenergi. Denne udvikling er et eksempel på et konstruktivt samarbejde mellem det private erhvervsliv og den offentlige sektor

Vindmølleindustriens bidrag til Danmark

  • I 2019 blev der eksporteret for 66,5 mia. kr. vindenergiteknologi

Ørsteds bidrag til Danmark

  • I 2019 bidrog Ørsted med 5 mia. kr. i direkte skattebetalinger til den danske stat.

Fra sort til grøn og til hele verden

Ligesom havvindmølleparkerne har bredt sig fra Danmark til resten af verden, hvor de nu er med til at fortrænge fossile brændsler, så er Ørsted blevet en global virksomhed, der nu verden over vil lave et skift fra sort til grøn energi.
I starten af årtusindet var Ørsted et af de mest kulforbrugende energiselskaber i Europa. Dette er midlertidig blevet ændret og med en strategisk satsning på havvind og en udfasning af fossile brændsler lykkedes det Ørsted at reducere udledningen af drivhusgasser med 86% fra 2006 og frem til udgangen af 2019. I dag er Ørsted verdensledende indenfor havvindenergi og har opført mere end 1.500 havvindmøller. 
 


Læs mere om Ørsteds transformation fra kul til grøn energi 

Danmark viser vejen

Danmark har på grund af gunstige vind- og havbundsforhold enestående forudsætninger for at anvende energi fra havvind i energiforsyningen. Teknologien til at udvinde vindenergi er ikke kun begrænset til Danmark, hvilket skaber et enormt potentiale for havvind på verdensplan. Ifølge det Internationale Energiagentur (IEA) kan der vel være 15 gange så meget kapacitet fra havvind i 2040 som nu. Samlet set kan det betyde, at havvind tiltrækker helt op til svimlende 1000 milliarder dollars frem mod 2040.

Det store potentiale afspejles i størrelsen på de nyeste havvindmølleparker. Ørsteds Hornsea 1, som ligger 120 km øst for Storbritannien, er verdens største havvindmøllepark med en samlet kapacitet på 1.218 MW. De 174 vindmøller kan dække mere end en million britiske husstandes strømforbrug. Sammenlignet med Vindebys 11 små havvindmøller, der dækkede knap 2200 husstandes energiforbrug i Danmark, er teknologiens udvikling pludselig meget tydelig.


De næste skridt

Vi, hos Ørsted, stræber efter at skabe en verden, der kører på grøn energi, dette b.la. for at minimere de klimaforandringer vi står overfor i dag. I denne overgang kommer havvind til at spille en essentiel rolle, både i den direkte elforsyning og i de indirekte sektorer, som den tunge transport til lands, til vands og i luften. Det kræver udvikling af teknologier som power-2-x, hvor vi kan omdanne energi, såsom vindenergi, til grønne brændsler, der kan bruges der, hvor vi nu bruger fossile brændsler. 

Det kommer til at skabe et endnu større behov for grøn energi fra blandt andet havvindmøller. Samtidig vil der i fremtiden også være behov for at udvikle nye typer af havvindmølleparker, der kan kobles direkte på flere landes elforsyningsnet. Udviklingen vil bidrage til at skabe grønne arbejdspladser og vækst både i Danmark og i udlandet.

Pionerånden indenfor havvindområdet har givet Danmark en position, hvor vi på mange måder inspirerer og viser andre lande, at grøn omstilling både er muligt og rentabelt.

Som danskere kan vi med rette være stolte af, at man i det lave vand ved Lolland opførte verdens første havvindmøllepark og lagde fundamentet til et globalt havvindeventyr, der skaber vækst og arbejdspladser, og er med til at vise vejen til en verden, der kører på grøn energi.

Fremtiden for havvind i Danmark

Danmark har med sine store havarealer og gode vindforhold  ideelle betingelser for at udnytte havvind til at producere store mængder grøn strøm.