Vores vision
– og hvem vi er

Klimaforandringerne er en realitet, og de er hastigt ved at forandre levevilkårene på jorden. For at beskytte vores fælles hjem skal vi blive bedre til at forsyne den med grøn energi.

Omkring 80 % af verdens samlede energiforbrug kommer stadig fra fossile brændsler. Forureningen, der følger med de fossile brændsler, er skadelig for vores planet.

Det vil vi gerne ændre på. Og vores vision er klar: Lad os skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi.

Global position inden for havvind

Vores forretning består af tre områder: Offshore, Onshore og Markets & Bioenergy. 

Vi er verdensførende inden for havvind. Vi producerer grøn strøm der svarer til 15 millioner menneskers forbrug, og det er vores ambition at øge dette tal til 30 millioner inden 2025. 

Vi har været med til at reducere omkostningerne på  havvindstrøm. Det massive fald i omkostningerne betyder, at strøm fra havvind i dag kan produceres til omkostninger, der er konkurrencedygtige med alternativer som kul, naturgas og atomkraft. Det vil sige, at strøm fra vedvarende energi, i de fleste sammenhænge, både er det grønneste og det økonomisk mest fornuftige valg. 

Vindenergiens potentiale – også på land

Vi er også aktive inden for landvindsenergi. I øjeblikket har vi landvindmølleparker med en samlet kapacitet på 1,3 GW i USA, og vi er ved at opføre flere vind- og solprojekter i Texas, Nebraska og South Dakota. Vi har en målsætning om at have installeret 5 GW landvind, solenergi og energilagringskapacitet i 2025.

73 % lavere kulforbrug

På vores kraftværker har vi siden 2006 reduceret vores forbrug af kul med 73 %, og vi har besluttet, at udfase kul fuldstændig i 2023*. I stedet fyrer vi med flis og træpiller produceret på bæredygtig vis, samtidig med, at vi konverterer vores kul- og gasfyrede kraftværker.

Farvel til CO2

Siden 2006 har vi mere end halveret vores CO2-udledning, og vi har et mål om at have reduceret den med 98 % i 2025. Vores udbygning af vedvarende energi giver millioner af mennesker grøn strøm og er et centralt indsatsområde for vores CO2-reduktion.

Grøn energi til alle – nu og i fremtiden

Vi går ind for vedvarende energi, så mennesker, virksomheder og lokalsamfund kan udnytte deres potentiale uden at skulle bekymre sig om belastning af miljøet eller begrænsning af muligheder for kommende generationer. Derfor har vi også en ambition om at bygge nok vedvarende energi til at forsyne 35 millioner mennesker med grøn strøm i 2025 og 55 millioner mennesker i 2030. 

 

 


* Ordrer fra de danske myndigheder betyder, at Ørsted må udskyde sit stop for kul med et år til 2024. Ørsted fastholder sit mål om at blive CO2-neutral i 2025.

De danske myndigheder har af hensyn til elforsyningssikkerheden i Danmark truffet en beslutning, der pålægger Ørsted at fortsætte samt genetablere driften af tre kraftværksblokke. Det drejer sig om Esbjergværkets blok 3 og Studstrupværkets blok 4, som begge anvender kul som primært brændsel, samt Kyndbyværkets blok 21, som anvender olie som brændsel. De to sidstnævnte anlæg er allerede taget ud af drift, hvorimod Esbjergværket var planlagt til at blive taget ud af drift den 31. marts 2023.

De danske myndigheder har pålagt Ørsted at holde de tre anlæg i drift frem til den 30. juni 2024.

CO2-neutral virksomhed i 2025

Vi fortsætter vores grønne omstilling for at nå
et CO2-neutralt klimaaftryk i 2040