Vores vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi


Næsten 75 % af den globale CO2-udledning kommer fra energiforbrug, primært fra afbrænding af fossile brændsler. Forurening fra fossile brændsler er skadelig for både mennesker og naturen, og det vil vi gerne ændre på.

Grøn energi til alle


Vi udvikler konkurrencedygtige grønne energiløsninger i stor skala – fra vindmølleparker til anlæg med vedvarende brint – så både lande og virksomheder kan skifte til grøn energi. Vi arbejder målrettet på at gøre vores energiforbrug bæredygtig for klimaet, for mennesker og for naturen. Når vi gør det, skaber vi et energisystem, som også er bæredygtigt for de kommende generationer.

Grøn energi gør en forskel

På ti år gik vi fra at være at være et energiselskab, der var afhængig af fossile brændstoffer, til at være globalt førende inden for grøn energi 


I 2008 gentænkte vi vores forretningsstrategi fuldstændig. Vi kastede os helhjertet ud i at blive et grønt energiselskab. Vi øgede vores investeringer i havvindmølleparker og konverterede vores kraftværker fra kul til bæredygtig biomasse*. I 2017 tog vi det sidste skridt og frasolgte vores olie- og gasforretning. Vi er et levende bevis på, at det er muligt at gennemføre store forandringer på kort tid. Vi er nu verdens største udvikler af havvind, og har derudover en bred portefølje af landvind, solenergi, bioenergi samt power-to-x- og energilagringsanlæg.

Som global markedsleder har vi reduceret omkostningerne ved grøn energi


Vi er den udvikler af havvind, der har den største installerede kapacitet. Vores markedsførende position har gjort det muligt for os at reducere omkostningerne ved vedvarende energi, så nye markeder og investorer kan se det enorme potentiale i vindenergi som et mere rentabelt, effektivt og bæredygtigt alternativ til fossile energikilder.
Mads Nipper, CEO

Vi stræber efter at være en reel katalysator for den grønne omstilling ved kontinuerligt at bevise, at bæredygtighed og finansiel værdiskabelse ikke udelukker hinanden på lang sigt.

Mads Nipper
CEO, Ørsted

*De danske myndigheder har pålagt Ørsted at udskyde sit stop for kul med et år til 2024. Ørsted fastholder sit mål om at udfase kul på samtlige værker.

De danske myndigheder har af hensyn til elforsyningssikkerheden i Danmark truffet en beslutning, der pålægger Ørsted at fortsætte samt genetablere driften af tre kraftværksblokke. Det drejer sig om Esbjergværkets blok 3 og Studstrupværkets blok 4, som begge anvender kul som primært brændsel, samt Kyndbyværkets blok 21, som anvender olie som brændsel. De to sidstnævnte anlæg er allerede taget ud af drift, hvorimod Esbjergværket var planlagt til at blive taget ud af drift den 31. marts 2023.

Vores grønne transformation

Vi fortsætter vores grønne omstilling for at nå
et CO2-neutralt klimaaftryk i 2040