Derfor hedder vi Ørsted

Fra magnetisme til havvindmøller

Bag det Ørsted, som vi kender i dag, gemmer der sig en historie om udvikling og omstilling fra at være et sort til et grønt energiselskab.

For næsten 200 år siden opdagede fysikeren H.C. Ørsted elektromagnetismen og lagde grundstenene til den moderne produktion af elektricitet, som er kernen i vores virksomhed. 


H.C. Ørsteds banebrydende opdagelse var et resultat af hans nysgerrighed, passion og interesse for naturen. Det er kvaliteter, som vi er meget inspireret af, og de rummer alt det, der skal til for at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Derudover var videnskabsmandens navn ikke helt fremmed for os, da vores over 100 år gamle kraftvarmeværk H.C. Ørstedværket er opkaldt efter ham. 

Derfor har vi valgt at hedde Ørsted. Som en hyldest til H.C. Ørsted og hans store videnskabelige gennembrud. 

Fra sort til grøn

Vores historie begynder i 1973, da oliekrisen rammer Danmark. For at blive mindre afhængige af olie fra Mellemøsten og bringe olie og naturgas op fra Nordsøen, stifter den danske stat selskabet Dansk Olie & Naturgas A/S, i daglig tale kaldet DONG. 
For yderligere at sikre Danmarks energiuafhængighed ønsker staten også at udvikle en national vindenergiindustri, og det fører i 1991 til, at verdens første havvindmøllepark bliver sat i drift. Vindeby bestod af 11 vindmøller og kunne dække 2.200 danske husstandes årlige forbrug.

I 1998 annoncerer den danske stat sine planer for yderligere fem havvindmølleparker på hver 150 MW. Udviklingen af vindenergi er i fuld gang. Samtidig arbejder staten på at liberalisere det danske el- og gasmarked,  og det fører til, at DONG i 2006 skifter navn til DONG Energy efter at have fusioneret med de danske energiselskaber Elsam, Energi E2, Nesa, Københavns Energi og Frederiksberg Forsyning. Navnet markerer en ændring fra at være et rent olie- og gasselskab til at være et energiselskab. 

I 2008 annoncerer vi, at vi vil omstille virksomheden fra sort til grøn energi, og vi begynder at investere massivt i udviklingen og opførelsen af havvindmølleparker i Danmark og i udlandet. Samtidig er vi begyndt at konvertere vores kul- og gasfyrede kraftværker til bæredygtig biomasse. 

Vores fokus på vedvarende energi har gjort os til en af de hurtigst voksende energikoncerner, og for fortsat at kunne udbygge den position, blev vi i 2016 børsnoteret. 

Da vi i 2017 sælger vores olie- og gasforretning for udelukkende at koncentere os om at skabe en verden på grøn energi skifter vi navn til Ørsted. Det sker den 6. november 2017. Det betyder, at vi siger farvel til navnet DONG Energy. Vores udvikling har betydet at navnet DONG Energy, som udspringer af Dansk Olie og Naturgas ikke længere beskriver hvem vi er og hvad vi står for.


Hvem var manden Ørsted? 

Hans Christian Ørsted blev født i Rudkøbing i 1777. Han studerede farmakologi og bestod med højeste karakter i 1797. I 1806 blev han professor i fysik og underviste primært i eksperimental fysik. 

H.C. Ørsted stræbte efter at finde fysikkens grundlæggende regler, og det var hans utallige eksperimenter med naturens kræfter, der førte til opdagelsen af elektromagnetismen i 1820. Opdagelsen er hans internationalt mest kendte bedrift, også selv om han var den første til at isolere grundstoffet aluminium. Den banede vejen for en række store, teknologiske fremskridt som fx produktion af el.

H.C. Ørsted var videbegærlig. Han indså, hvor vigtig naturvidenskaben er for den måde, vi lever vores liv på, samt hvilken forskel viden kan gøre. Derfor oprettede han flere naturvidenskabelige selskaber, han var aktiv i at formidle naturvidenskaben og han spillede en afgørende rolle i etableringen af Den Polytekniske Læreanstalt (i dag DTU – Danmarks Tekniske Universitet), hvor han var den første rektor.

Han lagde kimen til den verden, vi kender i dag. Hans nysgerrighed, passion og interesse for naturen inspirerer os hver dag i vores bestræbelse på at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi.

 

 

 

Vi fejrer 200-året for
H.C. Ørsteds store
opdagelse