Bæredygtighed

Klimaudfordringen

Virkningerne af klimaforandringerne bliver stadig tydeligere, og verdens lande er samlet set nødt til at halvere udledningen af drivhusgasser over de næste ti år.

Ørsteds arbejde med bæredygtighed

Vi har en ambitiøs bæredygtighedsstrategi og har blandt andet en målsætning om at opnå ’net-zero’ CO2-udledninger i vores værdikædeinden 2040

Sådan arbejder vi for en verden på grøn energi

Ørsteds havvindmølleparker forsyner mere end 15 milioner mennesker med grøn strøm. Vores målsætning er, at det skal stige til 55 milioner i 2030.

Hvad kan du selv gøre

Vær med til at sætte skub i den grønne omstilling for at beskytte vores fælles hjem, Jorden.

Biodiversitet

BioReef: Genoprettelse af biogent rev i Nordsøen

I samarbejde med WWF Verdensnaturfonden og DTU Aqua skaber vi nye levesteder, øger biodiversiteten og forbedrer vandkvaliteten

Biodiversitet

Vi arbejder sammen med Verdensnaturfonden (WWF) for at øge biodiversiteten i havet

Sammen vil vi undersøge, hvordan vi kan understøtte en hurtig omstilling til vedvarende energi og samtidig håndtere den globale biodiversitetskrise

Biodiversitet

Vi arbejder for, at alle vores udviklingsprojekter skal have positiv indvirkning på natur og biodiversitet

I samarbejde med WWF Danmark har vi igangsat et nyt, innovativt pilot-projekt, der skal styrke økosystemet i Anholt Havmøllepark. Her skal 3D-printede rev hjælpe med at genoprette havets biodiversitet.

Bæredygtigheds-rapport

En gang om året gør vi status på vores arbejde med bæredygtighed. Her gennemgår vi årets begivenheder og de resultater, vi har opnået.

Sådan holder vi os
under 1,5 °C

En omstilling af det globale energisystem
kan bekæmpe klimaforandringerne.