Barsel, fædreorlov og forældreorlov

En familievenlig arbejdspladsHos Ørsted mener vi, at alle medarbejdere fortjener et godt arbejdsliv. En stor del af dette handler om at skabe en familievenlig arbejdsplads, hvor forældre har tid til at være sammen med de børn, der bliver en del af deres familie. Derfor har vi indført en global standard for forældreorlov for vores medarbejdere, der gælder uanset familiesammensætning, land eller jobfunktion.

Ørsted bakker op om og støtter nye forældre, og vi har forståelse for, at hver familie er unik. Vores globale politik om forældreorlov gælder for alle medarbejdere, der bliver forældre, uanset hvordan deres familie er sammensat, hvordan barnet er blevet en del af familien, hvordan de identificerer sig*, hvilken lokation de arbejder på, eller hvilken form for arbejde de udfører hos Ørsted. 18/12 ugers betalt forældreorlov

 For at sikre at Ørsted er en arbejdsplads, der støtter op om retfærdighed og inklusion, skelner vi mellem primære og sekundære omsorgspersoner. På alle Ørsteds lokationer i hele verden har den primære omsorgsperson ret til mindst 18 ugers fuldt betalt forældreorlov, mens den sekundære omsorgsperson har ret til mindst 12 uger inden for det første år, hvor barnet er en del af familien. Det er op til dig og din partner – hvis du har en – at beslutte, hvem der skal være primær og sekundær omsorgsperson*. 

Den globale politik – som er suppleret af landespecifikke retningslinjer – er minimumsstandarden for betalt forældreorlov i Ørsted. I lande med mulighed for en længere orlovsperiode gælder retningslinjerne for det enkelte land.Alle forældre har ret til kvalitetstid med deres børn

Vi går ind for at skabe balance mellem arbejdsliv og privatliv. Uanset hvordan du er blevet forælder (fødsel, adoption eller anden juridisk proces), er det vigtigt, at du og dit barn har tid til at være sammen og knytte bånd det første år. Derfor støtter vi nye forældre ved at give dem tid sammen med deres barn – fordi Ørsted bestræber sig på at være en arbejdsplads, hvor alle trives.

*Vi overholder lovgivningen i de lokale markeder. Terminologi og regler for forældreorlov kan variere fra land til land, og der kan være landespecifikke krav og regler i forhold til, hvad du er berettiget til. Men du er garanteret minimum 18 ugers fuldt betalt forældreorlov som primær omsorgsperson og minimum 12 uger som sekundær omsorgsperson. Du kan læse mere om lokale regler og retningslinjer på din lokationsside.

Mangfoldighed og inklusion hos Ørsted

Hos Ørsted gør vores forskelligheder os stærkere. Vi ønsker at være en inkluderende arbejdsplads, hvor du bliver respekteret for den, du er.