Energimarkedet

Opdateringer på energimarkedet

Energimarkedet – Bliv opdateret på udviklingen

 

Der er flere faktorer som gør sig gældende, når der er tale om svingende energipriser. Invasionen af Ukraine i foråret 2022 og reduktion af russisk gas via Tyskland medførte for eksempel en kraftig stigning i priserne og en usikkerhed på energimarkederne igennem 2022. Men generelt er det en kombination af flere faktorer, som resulterer i faldende eller stigende priser.


Hvad har indflydelse på energiområdet


Vind og regn
Mindre blæst giver naturligvis mindre el fra vindmølleproduktion. Mangel på regn betyder mindre fyldte vandreservoirer, som resulterer i mindre elproduktion fra vandkraftværker.  

CO2-kvote
Store europæiske udledere af CO2 skal købe CO2-kvoter svarende til deres CO2-udledning gennem EU’s kvotehandelssystem. Det gælder bl.a. virksomheder i den tunge industri men også elproducenter, der udleder CO2. Lavere udbud af kvoter kan føre til stigende priser på CO2-kvoter, som så smitter af på energipriserne.
 

Andre faktorer
Ud over vind og vejr og CO2 kvoter, så har andre faktorer også indflydelse på energipriserne. Et eksempel er efterspørgslen efter energi i forhold til den generelle verdensøkonomi. Udbuddet af vedvarende energi har betydning for prisen, da elproduktion fra vindenergi typisk er billigere end fossile brændstoffer. Krig og politiske uroligheder, som for eksempel situationen med Ukraine og stoppet af gas fra Rusland påvirker også energipriserne.  

 

Energiprisernes udvikling

Det er meget svært at spå om energipriserne – et eksempel er urolighederne i Ukraine og reduktionen af russisk gas via Tyskland.

Hele den geopolitiske usikkerhed har forplantet sig i energimarkederne, hvor vi  igennem 2022 oplevede meget høje priser og store prisudsving. Den fremtidige prisudvikling vil være påvirket af udviklingen af de ovennævnte faktorer, og der vil med al sandsynlighed komme nye faktorer til, der kommer til at påvirke prisdannelsen. 

Elpriser

Se udviklingen på elmarkedet, hvor priserne ændrer sig fra time til time.

Gaspriser

Bliv klogere på de forskellige gasbørser – og find info om gasprisernes udvikling. 

Energipriser i Danmark 

Energiregningen på el- og gas består bl.a. af transport, tariffer og afgifter. Det er primært den rene el- og gaspris fra de respektive børser, der er påvirket af de generelle markedskræfter og prisudsving. Det vil også sige, at de prisudsving og -stigninger, der blandt andet ramte på energimarkederne i 2022, gælder for hele markedet og ikke kun for Ørsted kunder.

 

Energinet justerer eltarifferne for 2023
Den grønne omstilling skaber de kommende år så store forandringer i energisystemet, at Energinet må hæve de endelige elforbrugstariffer for 2023 med 3,1 øre/kWh, så de lander på 14,3 øre/kWh.

Læs mere hos Energinet

 

Netselskaberne varsler højere nettariffer for 2023
Danmark har et af de laveste tab af el i ledningsnettet, men højere omkostninger til at dække nettabet og generel inflation tvinger alligevel lokale elnetselskaber til at sætte deres tariffer op ved årsskiftet.

Læs mere hos Green Power Denmark

Biogas

Forsyningssikkerhed for gas


Forsyningssikkerhed betyder helt enkelt, at der er den mængde energi til stede i forsyningsnettet, som forbrugerne efterspørger. Forsyningssikkerhed handler om efterspørgsel og produktion – og at efterspørgslen ikke overstiger produktionen.  

Energistyrelsen har ansvaret for at vurdere forsyningssituationen for blandt andet gas i Danmark, og for at have nødforsyningsplaner, hvis der opstår knaphed på gas.

Energistyrelsen vurderer løbende risikoen for knaphed af gas i Danmark, men opfordrer alle til at spare på energiforbruget.

Det er de danske myndigheder, der har det overordnede overblik over forsyningssituationen i Danmark, samt eventuelle konsekvenser for de danske forbrugere. Forsyningssituationen afhænger bl.a. af, hvad der sker med andre EU-landes gasleverancer.

Ændrer gasforsyningssituationen sig, og der opstår akut mangel på gas, kan myndighederne iværksætte forskellige nødtiltag og pålægge udvalgte større virksomheder at reducere eller lukke for deres gasforbrug. 


Læs mere om forsyningssikkerhed for naturgas hos Energistyrelsen

3 gode råd til at spare på energien

Selvom der på nuværende tidspunkt ikke er tale om en decideret forsyningskrise, så er det en alvorlig situation. Energistyrelsen opfordrer derfor alle til at spare på energiforbruget. Så vores bedste råd er også at skrue ned for energiforbruget, i det omfang I har mulighed for det. 

Der er flere ting I selv kan gøre for at sænke jeres energiforbrug. Helt grundlæggende handler det om at ændre sine vaner – og forsøge at udnytte energien bedst muligt. I kan læse om flere spareråd på sparenergi.dk.
Værd at vide om energimarkedet
 • Hvad er årsagen til prisstigningerne på energi?

  Prisstigningen på energimarkedet siden efteråret 2021 skyldtes bl.a. en stigende efterspørgsel, en meget varm og tør sommer sidste år, mindre vind, lave beholdninger i gaslagrene og lave vandkraftreserver i Norden, samt stigende CO2-kvote priser. 

  Den primære årsag til den yderligere stigning i gaspriserne i år er invasionen af Ukraine, reduktionen af russisk gas via Tyskland og hele den geopolitiske situation. Derudover er en række af forholdende fra sidste år fortsat gældende endog i forstærket grad: Tørken i Syd Europa generer øget efterspørgsel på el til køling. Den samme tørke udfordrer elproduktionen, da kraftværker forudsætter, at der kan sejles fast brændsel på floderne, samt at flodvand kan bruges som afkøling. Endvidere er vandreserverne i norden endnu lavere end sidste år.  Dette har givet yderligere nervøsitet og prisstigninger på energimarkederne. 


 • Hvor kommer gassen fra, når Gazprom har stoppet for gassen til Ørsted?

  Ørsted har flere forskellige leverandører af gas. Vi køber bl.a. gas fra den danske del af Nordsøen. En mindre del af denne gas kommer direkte til Danmark, og imens Tyra feltet er under genopbygning kommer størstedelen til Holland, og kan derfra transporteres videre til Danmark. Derudover køber Ørsted også biogas i Danmark, som via et opgraderingsanlæg sendes ud i det danske naturgasforsyningsnet og videre ud til vores kunder.

   

 • Er det kun Ørsteds priser der er steget?

  Nej, prisstigningerne rammer hele energimarkedet og ikke kun Ørsted kunder..

  Energiregningen på el- og gas består bl.a. af transport, tariffer og afgifter. Det er primært den rene el- og gaspris fra de respektive børser, der er påvirket af de generelle markedskræfter og prisudsving. Der kan dog forekomme ændringer i prisen for f.eks. tariffer.

Få markedsindsigter leveret direkte i indbakken

Tilmeld dig vores Markedsindsigt og gå ikke glip af de seneste markedsnyheder.

Skal vi kontakte jer?

VI svarer dig inden for 2 timer