Tre vindmøller

Energimarked

Bliv opdateret på energimarkedet


Opdatering på energimarkedet

Gasforsyning - Energistyrelsen erklærer "Early Warning"

Energistyrelsen er mandag den 20. juni gået et niveau op i gasberedskab og har erklæret ”Early Warning”. Det er første niveau i Danmarks samlede plan for at sikre gas i tilfælde af en alvorlig forsyningskrise. Early Warning betyder, at der kan opstå en situation med en betydeligt forringet gasforsyningssituation. Energistyrelsen har dialogen med de enkelte virksomheder, der kan blive påvirket i en eventuel alvorlig gasforsyningskrise.

 

Der kommer stadig gas til Danmark via Tyskland, men Rusland har reduceret gasleverancerne via Nord Stream 1 til Tyskland med 60%.

 

Læs mere om "Early Warning"  hos Energistyrelsen.

 

Vær opmærksom på markant højere priser på energimarkedet

Ud over de stigende priser på hele energimarkedet siden efteråret sidste år, så har invasionen af Ukraine og reduktion af russisk gas via Tyskland bevirket nervøsitet på energimarkederne. Det betyder, at din energiregning er steget og kan stige yderligere afhængigt af situationen.  

Ørsted afviser fortsat krav om betaling i rubler for gas via Gazprom Exports

Gazprom Export fastholder kravet om betaling i rubler. Det har vi ingen intentioner om at efterleve. Vi har gentagne gange meddelt Gazprom Export, at vi ikke vil betale i rubler. Betalingsfristen er d. 31. maj. Derfor er der en risiko for, at Gazprom Export ikke lever op til aftalen om at levere gas til Ørsted efter 31. maj.

Læs pressemeddelelse om vores afvisning om betaling i rubler for gas fra Gazprom.

Gasforsyningssikkerhed

Det er myndighederne, der har det overordnede overblik over forsyningssituationen i Danmark, samt eventuelle konsekvenser for de danske forbrugere. Forsyningssituationen afhænger bl.a. af, hvad der sker med andre EU-landes gasleverancer.

Læs mere hos Energistyrelsen om gasforsyning.

Ændrer gasforsyningssituationen sig, og der opstår akut mangel på gas, kan myndighederne iværksætte forskellige nødtiltag og pålægge udvalgte større virksomheder at reducere eller lukke for deres gasforbrug. Læs mere om "Early Warning". 

Hvor kommer gassen fra, hvis Gazprom lukker for gassen til Ørsted?

Ørsted har allerede i dag flere forskellige leverandører af gas. Vi køber bl.a. gas fra den danske del af Nordsøen. En mindre del af denne gas kommer direkte til Danmark, og imens Tyra feltet er under genopbygning kommer størstedelen til Holland via Tyra Vest. Derudover køber Ørsted også biogas i Danmark som bruges til vores kunder.

Læs pressemeddelelsen i forbindelse med Ørsted og stop af betaling til Gazprom.

Stigende energipriser - er det kun Ørsteds priser, der er steget?

Nej, prisstigningerne rammer hele energimarkedet. Jeres energiregning på el- og gas består bl.a. af transport, tariffer og afgifter, men det er kun den rene el- og gaspris fra de respektive børser, der er påvirket af de generelle markedskræfter. Det vil sige, at prisstigningerne på energi gælder for hele markedet og ikke kun for Ørsted kunder. 

Hvad er årsagen til prisstigningerne på energi?

Prisstigningen på energimarkedet siden efteråret sidste år skyldtes bl.a. en stigende efterspørgsel, en meget varm og tør sommer sidste år, mindre vind  lave beholdninger i gaslagrene og lave vandkraftreserver i Norden, samt stigende CO2-kvote priser.  I år har invasionen af Ukraine, reduktionen af russisk gas via Tyskland og hele den geopolitiske situation bevirket yderligere nervøsitet og prisstigninger på energimarkederne. 

Vil markedet fortsætte med at stige?

Det er meget svært at spå om. Og vi kan heller ikke sige noget om, hvad det kommer til at betyde for gaspriserne, at vi har afvist betaling af gas i rubler til Gazprom. Markedet påvirkes af vejrsituationen og udbud og efterspørgsel samt mange andre faktorer, som for eksempel den nuværende invasion af Ukraine og reduktion af russisk gas via Tyskland. Hele den geopolitiske usikkerhed har forplantet sig til energimarkederne med højere priser og højere prisudsving til følge. Den fremtidige prisudvikling vil følge de samme principper.

Du kan læse mere om de faktorer, der er årsagen til de stigende energipriser siden efteråret hos Dansk Energi.

Bedste råd lige nu

På den korte bane er der ikke noget at gøre ved de høje priser på energimarkederne.

 

Energistyrelsen har erklæret "Early Warning" i forhold til gasforsyningen. Selvom der på nuværende tidspunkt ikke er tale om en decideret forsyningskrise, så er det en alvorlig situation. Energistyrelsen opfordrer derfor alle til at spare på energiforbruget.

 

Så vores bedste råd er også at skrue ned for energiforbruget, i det omfang I har mulighed for det. 

Læs om spareråd på sparenergi.dk

 

Kontakt os

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til de stigende priser eller har behov for rådgivning omkring dit energiindkøb.

Kontakt os på 99 55 35 35 eller bestil et opkald

 

 

Markedsindsigt

Få markedsnyheder og prisudvikling leveret direkte i indbakken med vores markedsindsigt.