Kan vores grønne omstilling inspirere dig?

Ørsted var engang et af de mest kulintensive energiselskaber i Europa. I dag er vi verdens mest bæredygtige energiselskab og globalt førende i forhold til den grønne omstilling.


Vores egen grønne omstilling tog ti år. Vores grundlæggende målsætning var at omstille vores forretning fra at være baseret på fossile brændstoffer til at være baseret på vedvarende energi og finde en forretningsmodel, der er bæredygtig ud fra både et miljømæssigt og økonomisk perspektiv.

Alle, der har en position i samfundet eller i en virksomhed, hvor de er i stand til at gøre noget, har en forpligtelse til at gøre det.
Mads Nipper Chief Executive Officer
Men vores omstilling er kun en lille del af en meget større omstilling – og den er langt fra færdig. Hvis vi som globalt samfund skal reducere vores CO2-udledning i overensstemmelse med forskernes anbefalinger, er det nødvendigt, at hvert eneste land og hver eneste virksomhed øger indsatsen mod klimaforandringerne.
Som virksomhed skal man tjene penge, men man skal også yde et mere overordnet bidrag til samfundet. Vi har lært, at der ikke er noget modsætningsforhold mellem de to ting. Faktisk går de hånd i hånd.
Henrik Poulsen

Tidligere Chief Executive Officer

Vi håber, at historien om vores omstilling vil inspirere andre virksomheder og lande til at tage de nødvendige skridt til at begrænse den temperaturstigning, som er årsag til klimaforandringerne og som vil påvirke vores globale økosystemer negativt. Vores historie viser, er det muligt at foretage en grøn omstilling. Og der er store muligheder for virksomheder, økonomier og lokalsamfund.

Lad os sammen arbejde for at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi.

Det har været en svær omstilling. Men hvis man har det rette momentum, kan man gøre meget mere, end man nogensinde kunne have forestillet sig.
Marianne Wiinholt

Tidligere Chief Financial Officer

Se historien om vores omstilling til bæredygtig forretning


Vores omstilling er en historie om teknologisk innovation, stejle læringskurver og vanskelige strategiske valg, der gav gevinst på langt sigt. Vi vil gerne dele det, vi har lært af vores beslutning om at bevæge os væk fra en ikke-bæredygtig forretningsmodel baseret på fossile brændsler og af den indsats, vi har gjort for at skabe en bæredygtig forretningsmodel – og de fordele, det har givet os.

Tidslinje for omstillingen 

Rejs tilbage i tiden, og se de vigtigste milepæle, fakta og tal bag vores omstilling.

Timeline
Quote by Jakob Bøss
Timeline
Timeline
Quote by Henrik Poulsen
Timeline
Graph
Timeline
Quote by Frida Persson
Henrik Poulsen
Timeline
Quote by Henrik Poulsen
Martin Neubert
Timeline
Marianne Wiinholt
Quote by Henrik Bøss
Dong Energy

*De danske myndigheder har pålagt Ørsted at udskyde sit stop for kul med et år til 2024. Ørsted fastholder sit mål om at udfase kul på samtlige værker.

De danske myndigheder har af hensyn til elforsyningssikkerheden i Danmark truffet en beslutning, der pålægger Ørsted at fortsætte samt genetablere driften af tre kraftværksblokke. Det drejer sig om Esbjergværkets blok 3 og Studstrupværkets blok 4, som begge anvender kul som primært brændsel, samt Kyndbyværkets blok 21, som anvender olie som brændsel. De to sidstnævnte anlæg er allerede taget ud af drift, hvorimod Esbjergværket var planlagt til at blive taget ud af drift den 31. marts 2023.