Tank El - Strøm til markedspris

El til erhverv med et elforbrug under 
100.000 kWh om året

Grøn Tank El – automatisk optankning af strøm til markedspris og grønne certifikater


Grøn Tank El er el til erhvervskunder med et årligt elforbrug under 100.000 kWh. Din elpris er baseret på et gennemsnit af den aktuelle markedspris ved udgangen af hver måned og hele dit elforbrug er afdækket med grønne certifikater fra europæiske vindmøller.   


Grønne certifikater


Når I bestiller Grøn Tank El , får I garanti for, at der bliver produceret vindstrøm, svarende til en aftalt mængde, som dækker jeres elforbrug. De grønne certifikater kommer fra europæisk vindproduktion, som er certificerede anlæg. Prisen på  de grønne certifikater ændres hver måned og oplyses 2 hverdage før leveringsmånedens start.

Priser på  Grøn Tank El


Priser august måned 2023

Inklusiv tillæg for grønne certifikater

Øst for Storebælt

82,25 øre/kWh
Vest for Storebælt 81,40 øre/kWh

 

Tillægget for grønne certifikater i oktober 2023 udgør

 Øst og vest for Storebælt 5,15 øre/kWh

 

  • Månedens priser på Grøn Tank El er gældende pr. måned og er baseret på et gennemsnit af leveringsmånedens aktuelle markedspriser på el og tillægget på certifikater.
  • Priserne er ekskl. transport af el, elafgifter, offentlige forpligtelser og moms.
  • Der er et månedligt abonnement på 20 kr. eksklusive moms pr. måler.
  • Prisen på Grøn Tank El offentliggøres i starten af måneden efter 3. hverdag. Prisen for tillægget på certifikater oplyses 2 dage før starten af næste måned.


Download vilkår for aftale med Ørsted om Tank El og aftale om Grøn Tank El (15.04.2021)

 

Priser på Tank El

 

Priser august måned 2023

Øst for Storebælt

77,17 øre/kWh
Vest for Storebælt 76,32 øre/kWh

 

  • Månedens priser på Tank El er gældende pr. måned og er baseret på et gennemsnit af leveringsmånedens aktuelle markedspriser på el.
  • Priserne er ekskl. transport af el, elafgifter, offentlige forpligtelser og moms.
  • Der er et månedligt abonnement på 20 kr. eksklusive moms pr. måler.
  • Prisen på Tank El offentliggøres i starten af måneden efter 3. hverdag. 
 

Automatisk betaling og ingen binding

Med Tank El og Grøn Tank El får du en fleksibel aftale uden binding. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel til den 1. i måneden. Vi beregner, hvad du skal betale og sender dig en faktura på mail. Forudbetalingen sker helt automatisk enten via Betalingsservice eller et betalingskort (Visa, MasterCard mm.). 


Rabat på tilmelding til Betalingsservice

Fra den 1. marts 2023 fjerner vi gebyr for Betalingsservice på 5 kr. og giver en yderligere rabat på 15 kr. pr. regning under din Tank El eller Grøn Tank El aftale. Beløbet er eksklusiv moms og fratrækkes din regning automatisk

Udsæt dele af energiregningen med indefrysningsordning  


Indefrysningsordningen er en del af Folketingets vinterhjælpepakke, der blev vedtaget i september 2022 som en midlertidig håndsrækning til private virksomheder og foreninger under inflationen og de meget høje energipriser.  

Ordningen gør det muligt at få indefrosset en del af jeres energiregning, hvis prisen på energi når over et fastsat prisloft.  


Indefrysningsordning med Tank El

Melder I jer til indefrysningsordningen som Tank El kunde, vil jeres forudbetaling blive beregnet på baggrund af prisen med prisloft. I kan derfor forvente en reduceret forudbetaling i indefrysningsperioden afhængigt af jeres forbrug.  

Efter indefrysningsperiodens udløb den 31. oktober 2023, vil vi igen beregne jeres forudbetaling ud fra den aktuelle elpris uden prisloft. Jeres forudbetaling vil derfor øges, afhængigt af jeres forbrug. 

Læs mere om indefrysningsordningen og tilmeld jeres virksomhed på orsted.dk/indefrys - eller se flere informationer på Erhvervsstyrelsen og Virksomhedsguiden

Rådgivning om elaftale

Har I brug for vejledning i forhold til jeres virksomheds behov, eller ønsker I at få et tilbud på en elaftale.


Ring på 99 55 35 00

Illustration af kvinde ved skrivebord

Tank El selvbetjening

Log på selvbetjeningen med dit kundenummer og din adgangskode. Adgangskoden finder du på din Tank El regning, som vi har sendt til din e-mail.