Reduceret elafgift

Kan vi som virksomhed få reduceret elafgift, og hvordan søger vi det? 


Start med at tjekke, om jeres bygning opfylder kravene:

1) Jeres primære opvarmningsform skal være el varme., og det skal være registreret på BBR-opgørelsen. Tjek jeres bygning på BBR. 

2) Jeres bygning opfylder betingelserne i Bygnings- og Boligregistret (BBR).

En af disse bygningskoder skal være registreret på BBR, for at ansøgningen kan gå igennem

  • 110 Stuehus til landbrugsejendom
  • 120 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus)
  • 130 Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne)
  • 140 Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)
  • 150 Kollegium
  • 160 Døgninstitution (plejehjem, alderdomshjem, børne- eller ungdomshjem)
  • 190 Anden bygning til helårsbeboelse
  • 510 Sommerhus
  • 523 Bygning med ferielejligheder til eget brug

Kan I sige ja til ovenstående krav, kan I skære toppen af elafgiften på den del af jeres forbrug, der ligger over 4.000 kWh om året.

I kan højest søge om reduceret elafgift 3 år tilbage i tid. 

Udfyld nedenstående formular om ansøgning til reduceret elafgift.

Opfylder jeres BBR ikke overstående krav, men er I berettiget til reduceret elafgift, kan I søge godtgørelse via jeres momsafregning. 

Forbrugsgrænse for reduktion af elafgift

Forbrug op til 4.000 kWh/år – ingen reduktion i den aktuelle elafgift.
Forbrug over 4.000 kWh/år – mulighed for reduktion i den aktuelle elafgift. 

Ansøg om reduceret elafgift

Ring til os på 9955 3500  eller bestil en opringning

Hvis I har spørgsmål, eller I vil vide mere, så udfyld formularen, og vi kontakter jer inden for 2 timer på hverdage, hvis I skriver til os inden kl. 14