Kan vi få reduceret vores elafgift?

Ja, hvis jeres bolig opfylder kravene:


1. El er jeres primære opvarmning i jeres helårsbolig, jeres sommerhus eller jeres feriebolig til eget brug.

2. Jeres bolig opfylder betingelserne i Bygnings- og Boligregistret (BBR).

En af disse bygningskoder skal være registreret på BBR, for at ansøgningen kan gå igennem

  • 110 Stuehus til landbrugsejendom
  • 120 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus)
  • 130 Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne)
  • 140 Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)
  • 150 Kollegium
  • 160 Døgninstitution (plejehjem, alderdomshjem, børne- eller ungdomshjem)
  • 190 Anden bygning til helårsbeboelse
  • 510 Sommerhus
  • 523 Bygning med ferielejligheder til eget brug

 

Kan I sige ja til de 2 krav? Så kan I skære toppen af elafgiften på den del af jeres forbrug, der ligger over 4.000 kWh om året.

Hvad betyder det i kroner og øre?

Fra 1. januar 2023 – 30. juni 2023 er elafgiften nedsat til 0,8 øre/kWh ekskl. moms (EU’s minimumssats).
Fra 1. juli 2023 ændres elafgiften til 69,7 øre/kWh.

Forbrug op til 4.000 kWh/år – ingen reduktion i den aktuelle elafgift.
Forbrug over 4.000 kWh/år – mulighed for reduktion i den aktuelle elafgift.

 

Hvordan søger vi?

1. Tjek, at I har jordvarmeanlæg, luft-til-luft varmepumpe, luft-til-vand varmepumpe eller ganske almindelig elvarme.

2. Tjek, om I allerede har reduceret elafgift. Hvis I har, kan I se det på jeres regning.

3. Tjek, at jeres bolig er registreret i BBR som helårsbolig, sommerhus eller feriebolig til eget brug – og med el som primær opvarmning. Tag fat i jeres kommune, hvis I er i tvivl.

4. Hvis I ansøger med tilbagevirkende kraft, download skemaet her og udfyld det. For fremadrettede ansøgninger bedes I kontakte erhverv@orsted.com.

5. For tilbagevirkende kraft, send skemaet til jeres kommune. Kommunen skal bekræfte, at jeres bolig opfylder kravene, og fra hvilken dato de er opfyldt.

6. Send skemaet retur til os på erhverv@orsted.com når kommunen har godkendt det.

7. Vigtigt! Ændrer I opvarmningsform, skal I huske at give os besked.

Når vi har registreret reduktionen i vores system, vil I få reduceret jeres elafgift fra den dato, kommunen oplyser på skemaet. Dog maksimalt 3 år tilbage, eller fra den 1. februar 2019, hvis det gælder jeres sommerhus (da muligheden for elreduktion for sommerhuse først blev vedtaget i finansloven for 2019).