Bioenergianlæg set fra toppen

Bioenergi

CO2-neutral energiproduktion

En vigtig løsning i kampen mod klimaforandringer. Bioenergi sikrer pålidelige, rene og bæredygtige løsninger til el- og varmeproduktion.

Bioenergi

Et miljøvenligt og meget bæredygtigt alternativ til kul

På vores kraftvarmeværker producerer vi el og varme ved hjælp af biomasse og naturgas. Det sikrer en ren og pålidelig energiforsyning.