Bioenergianlæg set fra toppen

Bioenergi i Danmark

Klimavenlig energiproduktion

Hvorfor er bioenergi vigtigt?

 

Klimaforandringerne er vores tids største krise og jo hurtigere verden stopper med at bruge fossile brændsler, jo bedre. Bioenergi har her været en vigtig løsning i kampen mod klimaforandringerne.


Når solen ikke skinner, og vindmøllerne ikke snurrer, er Ørsteds kraftværker med til at sikre elforsyningen til Danmarks husstande. Hver dag arbejder vi på at reducere CO2-udledningen i energiproduktionen. Det gør vi ved at have nogle af verdens mest effektive værker, der også fungerer som en fleksibel backup til vindmøller og solceller, så der altid er strøm og varme, selv på vindstille, solfattige og kolde dage.

Bioenergi kommer til at spille en mindre rolle i fremtidens energisystem, i takt med at nye teknologier udvikles. Bæredygtig biomasse er en begrænset ressource, som vi skal bruge med omhu, og når det giver bedst mening. Ørsted har ingen planer om at bygge nye biomassefyrede kraftvarmeværker. Men vi skal heller ikke glemme, at det lige præcis er bioenergi, der har gjort, at vi her i overgangsfasen til en verden, der kører udelukkende på grøn energi, nu stort set har udfaset vores brug af kul i Danmark.

Læs om vores værker og deres historie

Hvad er bioenergi?


Bioenergi er enhver form for energi fremstillet af biologiske ressourcer som træ, halm eller andre plantematerialer
1. Omstillingen fra fossil energi til bioenergi er en central grund til, at Danmark har været i stand til at skære markant ned på forbruget af fossile brændsler.

Bæredygtig biomasse

I Ørsted bruger vi kun bæredygtig biomasse til bioenergi

Der er forskel på biomasse, og det er vigtigt at vide – for ikke al biomasse er bæredygtig. Biomasse af træ er bæredygtig, når den kommer fra restprodukter og skove, som forvaltes bæredygtigt. Det betyder fx, at der stilles en række krav til genplantning, biodiversitet og CO2-regnskab.

Er bioenergi klimavenligt?


Bioenergi udleder CO2 ved afbrænding, men det indgår i et kort naturligt kulstofkredsløb og fortrænger fossile brændsler, som har lagret CO2 i millioner af år. Derfor er bioenergi den bedste og mest klimavenlige løsning, vi hidtil har kunnet udvikle i stor nok skala til at forsyne størstedelen af Danmark med den el og varme, der er brug for. Bioenergi fungerer især godt i de større byer i Danmark og i samspil med varmepumper, elkedler og Power-to-X-anlæg.

Vores kraftvarmeværker

Ørsted produktion af bioenergi

I Ørsted producerer vi el og varme på vores kraftvarmeværker ved hjælp af bæredygtig biomasse som træflis, træpiller og halm. Det sikrer en klimavenlig energiforsyning. Nogle værker kan dog bruge mindre mængder gas eller kul til opstart eller som backup.

Bioenergi og den grønne omstilling


Det danske energisystems omstilling til bioenergi har været med til at udfase kul og er en vigtig løsning i kampen mod klimaforandringerne. Ørsteds brug af bioenergi i Danmark forventes at blive mindre i fremtiden, efterhånden som nye teknologier vinder frem, og energisystemet udvikles.

CUSTOM GRAPHS WILL BE INJECTED HERE
Fremtiden for bioenergi

Vi har en klar vision i Ørsted,

når det gælder fremtidens energisystem

Vi ser vores kraftvarmeværker og anlæg som energiparker, hvor flere forskellige løsninger i samspil producerer den energi, der er behov for i samfundet.  
Viden om bioenergi (FAQ)
 • Hvilke fordele og ulemper er der ved bioenergi?
  Den største fordel ved bioenergi er, at det er en klimavenlig energikilde, som sikrer strøm i kontakterne og varme i radiatorerne uafhængigt af fossile energikilder. Når vi anvender bioenergi, tilfører vi ikke ny CO2 til atmosfæren, men CO2, som engang blev optaget i planter og træer, mens de voksede. På samme måde optages CO2’en også igen, når skoven vokser videre, eller der plantes nye træer.

  Risikoen ved bioenergi er, at det enten direkte eller indirekte kan påvirke kulstofkredsløbet og atmosfæren, hvis biomassen ikke er bæredygtig. Eller hvis man anvender biomasse, som efterspørges til produkter med lang levetid, og som erstatter stål og beton. Bioenergien skal derfor produceres af restprodukter og må derfor bl.a. ikke stamme fra skove og arealer, der ikke forvaltes bæredygtigt. Af samme grund har Danmark en af Europas strengeste lovgivninger på området. Lovgivningen sikrer, at vores bioenergi – uanset hvor i verden den kommer fra – overholder alle krav til bæredygtighed.
 • Hvor stammer bioenergien fra?

  Bioenergi produceres af organisk affald eller af biomasse som resttræ og halm.

  Biomasse er en klimavenlig energiform, når det er lavet på restprodukter fra landbrug, og når det kommer fra skovbrug, der lever op til de høje krav, der er for bæredygtig skovdrift. Bæredygtig skovdrift er med til at beskytte skovens økosystemer og øge biodiversiteten, og der stilles krav til, at skovarealet enten bevares eller bliver større, samt at CO2-optaget opretholdes eller stiger.

  Hvordan og hvorfor vi bruger bæredygtig biomasse

 • Hvordan kan man udnytte bioenergi?

  I Ørsted får vi det bedste ud af restprodukterne fra bæredygtigt forvaltede produktionsskove ved at omdanne dem til bioenergi. Blev restprodukterne ikke brugt til energiproduktion, ville det resultere i et spild af træ, som typisk ville blive fjernet fra skoven uden at gøre nytte. For resttræet vil typisk blive brændt eller knust i skoven, hvor det alligevel vil udlede CO2 over tid, men uden at fortrænge fossile brændsler.

  Se vores kraftvarmeværker

 • Er bioenergi klimavenligt?

  Bioenergi er klimavenligt, når det produceres af bæredygtig biomasse. Biomassen betegnes som bæredygtig, når den kommer fra skove, der er forvaltet bæredygtigt, og hvor strenge krav til genplantning, økosystemer, biodiversitet og CO2-regnskab overholdes. Biomasse, der ikke er bæredygtigt produceret, giver ikke CO2-reduktioner og bør derfor ikke bruges til produktion af energi.

  Ørsteds brug af bæredygtighedscertificeret biomasse

Ørsteds grønne løsninger

Havvind

Vi skabte verdens første havvindmøllepark i 1991. Vi er i dag den ubestridte leder inden for global produktion af havvindstrøm. 
 

Landvind

Vi har udvidet vores aktiviteter til også at omfatte landvind. På den måde kan vi imødekomme den stigende efterspørgsel på grøn, vedvarende energi. 

Solenergi og lagring

Efterspørgslen på solenergi stiger hurtigt. Hos Ørsted udnytter vi solenergi til at gøre brug af naturens ressourcer og levere ren, vedvarende energi.