Privatlivspolitik

Click here for English version

1. Introduktion

Formålet med denne privatlivspolitik er at beskrive, hvordan Ørsted (”vi” eller ”os”) behandler dine personoplysninger.

Vi henviser også til vores øvrige privatlivspolitikker på vores hjemmesider (orsted.dk og orsted.com). Her finder du privatlivspolitikker til blandt andet vores forretningsforbindelser, aktionærer og jobsøgende.

I denne privatlivspolitik er der visse steder angivet ”personselskaber” som f.eks. enkeltmandsvirksomheder og interessentselskaber i parentes for at angive, at afsnittet kun er relevant for denne kundegruppe.

Denne privatlivspolitik gælder også for behandling af personoplysninger om personer, som en virksomhed – uanset selskabsform – anvender som kontaktperson i forhold til Ørsted, når virksomheden er eller ønsker at blive kunde hos Ørsted.

2. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

Ørsted Salg & Service A/S

CVR-nummer: 27 21 05 38
Kraftværksvej 53
7000 Fredericia

Telefonnummer: + 45 99 55 35 00

persondata_b2b@secure.orsted.com

 

3. Behandlingsaktiviteter

Formål Kategorier af personoplysninger Behandlingsgrundlag Sletning 

Administration af potentielle og eksisterende kundeforhold

Hvis du ønsker at blive kunde hos Ørsted, behandler vi personoplysninger om dig med henblik på at indgå en aftale om levering af el, naturgas, service eller andre af vores produkter.

Hvis du er eksisterende kunde hos os på en løbende aftale, behandler vi dine personoplysninger til brug for administration af aftalen herunder for at

 • sikre, at der leveres el, naturgas, service eller andre af vores produkter til din adresse.

 • modtage betaling for vores ydelse(r).

 • identificere dig, når du kontakter os.

 • holde dine kontaktoplysninger opdaterede.

 • opfylde øvrige forpligtelser for dig eller os, der følger af aftalen og lovgivningen.

Vi indsamler oplysningerne fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig.

 • Bureauer der behandler oplysninger om standardmæssige finansielle nøgletal
  (personselskaber).

Vi behandler følgende oplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

 • Kontaktoplysninger, herunder navn, telefonnummer, e-mailadresse, virksomhedsadresse, CVR-nummer, virksomhedsnavn*.

 • Kreditvurdering (personselskaber).

 • Betalingsoplysninger

 • Oplysninger om bestillinger og tjenesteydelser samt forbrugs- og leveringsoplysninger*.

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • GDPR, artikel 6(1)(b) (Nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt mellem Ørsted og den virksomhed du repræsenterer eller foranstaltninger med henblik på at indgå en kontrakt mellem Ørsted og den virksomhed, du repræsenterer).

 • GDPR, artikel 6(1)(c) (nødvendig af hensyn til vores retlige forpligtelser, herunder at overhold bogføringslovgivningen).

 • GDPR, artikel 6(1)(f) (nødvendig af hensyn til vores legitime interesse i at vurdere din kreditværdighed) (personselskaber).

Vi vil opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt, til de formål, der er nævnt:

 • Ved kundeforhold opbevarer vi som udgangspunkt dine personoplysninger så længe kundeforholdet eksisterer og herefter i 3 år efter ophør af aftaleforholdet.

 • Ved kundeforhold opbevarer vi bogføringsoplysninger, herunder bl.a. fakturaer, tilgodehavender, betalingsoplysninger og lignende oplysninger, som er nødvendige for at dokumentere vores bogføring i 5 år fra udløbet af det pågældende regnskabsår, jf. bogføringslovens regler.

 • Hvis det skønnes nødvendigt, kan vi efter en konkret vurdering opbevare oplysningerne i længere tid end angivet ovenfor. Det kan gælde i tilfælde, hvor der opstår en tvist, til brug for dokumentation for offentlige instanser eller andre og i lignende situationer.

Brug af vores digitale tjenester:

Når du bruger vores digitale tjenester (hjemmeside eller apps), behandler vi personoplysninger om dig ved brug af cookies og lignende teknologier.

Vi bruger oplysningerne til følgende formål:

 • Levering af den digitale tjeneste, som du har anmodet om.

 • Optimering og udvikling af brugeroplevelsen på vores hjemmeside for de ydelser vi tilbyder.

 • Statistikker for brugen og forbedring af vores hjemmeside.

Se også herom i vores cookiepolitik.

Vi gør desuden brug af forskellige tredjepartscookies og social media-plugins, som gør det lettere for dig at dele indhold fra vores hjemmeside på Facebook, LinkedIn m.v. Ørsted vil for denne slags behandlinger i visse tilfælde være fælles dataansvarlig med leverandøren af den/de pågældende tredjepartscookies. Du kan læse mere herom samt finde links til de pågældende tredjeparters privatlivspolitikker i cookieoversigten, som findes i vores cookiepolitik.

Vi indsamler oplysningerne fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig gennem din brug af vores digitale tjenester.

Vi behandler følgende oplysninger om dig:

 Almindelige personoplysninger:

 • Oplysninger om din adfærd på vores digitale tjenester (f.eks. antal besøg, oplysninger om hvordan du tilgår vores digitale tjenester, herunder IP-adresse, brug af browsere og operativ system, cookies, hvilke domæner du kommer fra og hvilket indhold, som du læser).

 • Oplysninger om, at du klikker på en af vores annoncer, herunder hvis du gør det fra andre organisationers eller virksomheders hjemmesider.

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • GDPR, artikel 6 (1)(a) (samtykke)

 • GDPR, artikel 6 (1)(f) (nødvendig af hensyn til vores legitime interesse i at levere den tjeneste, som du har anmodet om, forbedre kundeoplevelsen, udvikle og forbedre vores digitale tjenester (både funktionalitet og på systemsiden) og muliggøre deling af indhold på de sociale medier).

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:

 • Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 2 år fra det tidspunkt, hvor vi har registreret dit besøg på hjemmesiden. Den præcise opbevaringsperiode afhænger af den enkelte cookie. Se mere herom i vores cookiepolitik.

Kommunikation med dig:

Ørsted behandler dine personoplysninger, så vi kan kommunikere med dig, og så vi kan besvare dine henvendelser.

Ørsted kan optage telefonsamtaler, når du kontakter os som kunde og giver samtykke hertil. Samtalen vi i så fald blive optaget og gemt til brug for dokumentation og uddannelse af medarbejdere.

Vi indsamler oplysningerne fra følgende kilder:

• Direkte fra dig.

Vi behandler følgende oplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

 • Navn, telefonnummer, e-mailadresse og virksomhed.

 •  Øvrige almindelige personoplysninger som henvendelsen måtte vedrøre.

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • GDPR, artikel 6(1)(a) (samtykke) til optagelse af telefonsamtaler.

 • GDPR, artikel 6(1)(f) (nødvendig af hensyn til vores legitime interesse i at kunne besvare din henvendelse og kommunikere med dig.

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:

 • Når du kommunikerer med os, opbevarer vi som udgangspunkt dine personoplysninger i 2 år fra tidspunktet for din henvendelse.

 • Vi opbevarer personoplysninger op til 3 måneder efter optagelse af telefonsamtaler.

 • Hvis det skønnes nødvendigt, kan vi efter en konkret vurdering opbevare oplysninger i længere tid end angivet ovenfor. Det kan gælde i tilfælde, hvor der opstår en tvist, til brug for dokumentation for offentlige instanser eller andre og i lignende situationer.

Tilfredshedsundersøgelser og servicemeddelelser:

Ørsted behandler dine personoplysninger når vi udsender tilfredshedsundersøgelser og servicemeddelelser:

 • Bruger af vores online tjenester samt kunder kan modtage tilfredshedsundersøgelser med det formål at optimere og understøtte driften med input fra besvarelserne.
 • Kunders personoplysninger kan behandles for at sende servicemeddelelser vedrørende information om aftaleforhold eller oplysninger om leveringsstatus.

Vi indsamler oplysningerne fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig.

Vi behandler følgende oplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

 • Navn, e-mailadresse, telefonnummer, virksomhed, IP-adresse samt dit svar på tilfredshedsundersøgelser.

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • GDPR, artikel 6(1)(f) –(nødvendig af hensyn til vores legitime interesse i at kunne udsende tilfredshedsundersøgelser og servicemeddelelser for derved at understøtte driften af vores online services samt kunderelation).

Vi vil opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:

 • Personoplysninger som relaterer sig til tilfredshedsundersøgelse opbevares så længe det relevante område, som ønskes undersøgt er igangværende.
 • Personoplysninger som relaterer sig til servicemeddelelser opbevares så længe kundeforholdet eksisterer og herefter 3 år efter aftaleforholdets ophør.

Markedsføring, nyhedsbreve, koncernmeddelelser og informationer om Ørsted:

Vi behandler dine personoplysninger til markedsførings formål, herunder for at; 

 • målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder.

 • sende dig relevant markedsføring i form af bl.a. nyhedsbreve.

Vi anvender endvidere dine personoplysninger til at sende koncernmeddelelser, give andre informationer og til at identificere andre personer, der kunne være interesserede i Ørsted.

Vi anvender desuden egne cookies og cookies fra tredjeparter til at indsamle oplysninger om din adfærd, når du modtager vores markedsføring, nyhedsbreve, koncernmeddelelser og information fra Ørsted, for at forbedre vores kommunikation med dig.

Vi indsamler oplysningerne fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig.

Vi behandler følgende oplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger: 

 • Navn, e-mailadresse, adresse, IP-adresse, land og rolle.

 • Tidspunkt for tilmelding af nyhedsbrev.

 • Interesseområder.

 • Informationer, du har givet i forbindelse med markedsføringsaktiviteter.
 • Oplysninger om, hvorvidt du åbner vores markedsføring, nyhedsbreve, koncernmeddelelser og information fra Ørsted, og hvornår (dato og tidspunkt for åbning, af det tilsendte materiale).
 • Oplysninger om, at du klikker på vores links i vores markedsføring, nyhedsbreve, koncernmeddelelser og information fra Ørsted (f.eks. hvilke links du klikker på, hvilket indhold du læser, hvor mange links du klikker på, samt brug af din e-mailklient).

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • GDPR, artikel 6(1)(a) – samtykke (ved tilmelding af markedsføring, nyhedsbreve, koncernmeddelelser og information fra Ørsted og ved brug af cookies i markedsføring, nyhedsbreve, koncernmeddelelser og information om Ørsted).

 • GDPR, artikel 6(1)(f) (nødvendig af hensyn til vores legitime interesse i at kunne udsende markedsføring, nyhedsbreve, koncern-meddelelser og informationer fra Ørsted.

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:

 • Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du ønsker at modtage materiale fra os og i to år derefter. 
 • Personoplysninger indsamlet gennem cookies vil blive slettet i overensstemmelse med de opbevaringsperioder, som vi har angivet i vores cookiepolitik

4. Pligtmæssig information

Oplysningerne markeret med * under punkt 3 er obligatoriske. For at blive kunde hos Ørsted er det obligatorisk, at vi har dine kontaktoplysninger, herunder navn, telefonnummer, e-mailadresse, virksomhedsadresse, CVR-nummer og virksomhedsnavn, samt at vi løbende opdaterer forbrugs- og leveringsoplysninger.

 

5. Modtagere af dine personoplysninger

Ørsted kan efter omstændighederne dele dine personoplysninger med:

 • Leverandører og forhandlere, som vi samarbejder med, og som assisterer vores virksomhed (forstået som serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser og finansielle institutioner).
 • Koncernselskaber (se liste her)
 • Offentlige myndigheder
 • Samarbejdspartnere
 • Aktører inden for energibranchen (distributionsselskaber, Energinet.dk, offentlige myndigheder og energileverandører).

 

6. Overførsel til tredjelande

I visse situationer kan Ørsted overføre dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS. Dette vil ske på grundlag af følgende overførselsgrundlag:

 • Landene er af EU-Kommissionen vurderet som lande, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger (såkaldte sikre tredjelande).

 • Hvis landene ikke af EU-Kommissionen er blevet vurderet som lande, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger, vil Ørsted sikre fornødne garantier i forbindelse med overførsel af personoplysninger til tredjelande ved brug af EU-Kommissionens standardkontrakt, der er offentliggjort af EU-Kommissionen.
  Du kan få en kopi af denne kontrakt ved at kontakte os på persondata_b2b@secure.orsted.com.


7. Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

 • Du kan indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed (i Danmark: Datatilsynet).

Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte os, jf. pkt. 8. Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde. Det afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. 

Har du anmodet om at modtage informationer fra Ørsted, såsom nyhedsbreve, og ønsker du ikke længere at modtage disse, kan du til en hver tid afmelde dig i den e-mail, som du modtager eller ved at ringe til os.

8. Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at kontakte Ørsted vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at skrive til persondata_b2b@secure.orsted.com, eller ringe på tlf. +45 99 55 35 00.

Hvis du er utilfreds med vores svar, kan du klage til den lokale databeskyttelsestilsynsmyndighed.

I Danmark er det Datatilsynet:


9. Ændring af vores privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik erstatter alle tidligere versioner. Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre den. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked på orsted.dk eller e-mail.

 

Denne privatlivspolitik er senest opdateret: August 2023