Ørsted – kort fortalt

Vær med til at bekæmpe klimaforandringerne i det mest bæredygtige energiselskab i Europa


Det vigtigste, vi kan gøre for at bekæmpe klimaforandringerne, er at ændre verdens energiforsyning. Vær med til at præge omstillingen til grøn energi sammen med os.


I løbet af de seneste ti år har Ørsted gennemgået en enorm forvandling. Vi var et af de energiselskaber i Europa, som var mest afhængig af fossile brændsler. I dag er vi det mest bæredygtige energiselskab i Europa. Det havde ikke været muligt uden vores medarbejdere, som er Ørsteds vigtigste aktiv og helt afgørende for vores fremtidige vækst.

Vi er over 9.000 medarbejdere på verdensplan og bliver hele tiden flere. Ved at blive en del af Ørsted, kan du være med til at hjælpe os bekæmpe klimaforandringerne og skabe en bedre fremtid for de kommende generationer.

Vidste du?

I 2019 blev Ørsted tildelt 7. pladsen over ’Top 20 Business Transformations of the Last decade’ af Harvard Business Review. Ørsted var det eneste europæiske selskab i top 10.

Bliv en del af global leder inden for grøn energi


Ørsted går forrest i klimaindsatsen ved at udvikle, opføre og drive hav- og landvindmølleparker samt solcelle-, energilagrings- og bioenergianlæg. Vi byggede verdens første havvindmøllepark i 1991 og er i dag en ledende virksomhed inden for grøn energi. Vi ejer og driver 25 % af alle havvindmøller i verden og har en markedsandel på 30 % i denne sektor. Vi har til dato installeret nok havvind til at forsyne mere end 15 millioner mennesker med grøn energi, og vi satser på at fordoble det tal i 2025.

Vores historie begyndte i Danmark, og i dag har vi aktiviteter i bl.a. Storbritannien, Taiwan, USA, Nederlandene og Tyskland.

Vores globale tilstedeværelse vokser i takt med, at vi samarbejder med flere lande, der ønsker at fremskynde udbygningen af grøn energi og fremskynde reduktionen af CO2-udledning. Det er vores mål, at vi i 2025 kan producere energi til at forsyne 30 millioner mennesker i verden med strøm fra bæredygtige kilder.

Bliv en del af et innovativt team


For Ørsted handler innovation om meget mere end produkter og teknologiske platforme. Vi er på udkig efter innovative medarbejdere, som er nysgerrige efter at finde nye veje i jagten på bedre løsninger.

Innovation ville ikke ske, hvis vi alle så ens på verden. En inkluderende kultur og en mangfoldig arbejdsstyrke gavner vores medarbejdere, men er også af afgørende betydning for samfundet og vores evne til at skabe de innovative løsninger, der definerer os som virksomhed.


Fra ’first mover’ til markedsleder

I 1991 byggede vi verdens første havvindmøllepark. Den havde 11 vindmøller og kunne forsyne 2.200 danske hjem med strøm. Vindeby var kun det første lille skridt, men banede vejen for en afgørende omstilling i den måde, vi producerer strøm på. Knap 30 år senere, i 2019, satte Ørsted Hornsea 1 i drift.  Det er verdens største havvindmøllepark, som i dag forsyner 1,1 million britiske hjem med strøm. 

Illustation
Vi bygger flere og større vindmøller
Vores offshore vindmøller bliver fortsat større og vindmølle nummer 1500 er 16 gange kraftigere end vores første offshore vindmølle. 

Takket være vores fokus på innovation kan vi nu bygge langt større vindmøller og vindmølleparker, som producerer mere og billigere energi pr. vindmølle. Vi har opnået resultater, som ingen kunne forestille sig for 20 år siden. Vores vindmøller er i dag dobbelt så høje som dem, der blev opført i 2001. De er placeret længere fra kysten, end nogen troede teknisk muligt, og de er samlet i vindmølleparker af hidtil uset størrelse.


På vej mod nye horisonter med solenergi og energilagring

Efter at have haft meget fokus på havvind, har vi også taget fat på at opbygge en voksende forretning i USA, hvor vi går forrest inden for landvind, solenergi og batterilagring. 

Som en ny månelanding

”Projekterne bliver større og større, og de ligger nu meget langt fra land. Vi er i gang med at lægge fundamentet til en verden, drevet af vindenergi. Når det gælder termisk energi, er vi i gang med at udvikle ny og banebrydende viden og teknologi inden for biomassefyrede kraftvarmeværker.” 
– Sten Arendt Stoltze, Senior Vice President, Engineering

Solenergi er en af de mest modne og hurtigst voksende teknologier inden for vedvarende energi. Ligesom hav- og landvind er solenergi nu billigere end nyopført kul- eller gaskapacitet i to tredjedele af verden.

Mens vi udbygger disse muligheder, kan vi med ny batteriteknologi lagre strøm, når udbuddet overstiger efterspørgslen og frigive den, når efterspørgslen er tilbage. Det skaber et mere fleksibelt elnet, som kan udligne kortvarige udsving i produktionen af strøm fra landvind og solenergi.


Farvel til kul

Vi brændte tidligere store mængder kul af på vores kraftvarmeværker i Danmark. Seks af dem er nu konverteret til at køre på bæredygtig biomasse, mens et stadig brænder lidt kul af. Det stopper dog helt i 2023*. 

Vi siger farvel til kul I 2023 …  og til CO2

Vores beslutning om at omlægge vores kraftværker har gjort os til verdens førende inden for bæredygtig biomasseenergi. Det er samtidig et af de tiltag, der har bidraget mest til den reduktion af CO2-udledningen, som Danmark har opnået siden 2006. 

Det er ikke mindst denne omlægning, der betyder, at vi er gået fra at producere 17 % grøn energi i 2006 til 86 % i 2019 – et tal, der vil nå op på næsten 100 % i 2025.

*De danske myndigheder har pålagt Ørsted at udskyde sit stop for kul med et år til 2024. Ørsted fastholder sit mål om at udfase kul på samtlige værker.

De danske myndigheder har af hensyn til elforsyningssikkerheden i Danmark truffet en beslutning, der pålægger Ørsted at fortsætte samt genetablere driften af tre kraftværksblokke. Det drejer sig om Esbjergværkets blok 3 og Studstrupværkets blok 4, som begge anvender kul som primært brændsel, samt Kyndbyværkets blok 21, som anvender olie som brændsel. De to sidstnævnte anlæg er allerede taget ud af drift, hvorimod Esbjergværket var planlagt til at blive taget ud af drift den 31. marts 2023.

Vores kultur

Lær mere om, hvad der gør os unikke hos Ørsted

Vi ønsker at bringe det bedste frem i vores ansatte ved at lade dem udvikle sig og bruge deres talent.