Ørsted arbejder for en verden,
der kører på grøn energi

Ørsteds havvindmølleparker forsyner mere end 15 millioner mennesker med grøn strøm. Virksomhedens målsætning er, at det stiger til 55 millioner i 2030.


Ørsted har 30 års erfaring med at skabe vedvarende energi. Virksomheden er i dag et af verdens førende vedvarende energiselskaber med en bred vifte af løsninger til at reducere verdens CO2-udledning og begrænse den globale opvarmning.

Visionen er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Fossile brændsler udgør stadig mere end 80% af det globale energiforbrug. For at begrænse klimaforandringerne og levere ren bæredygtig energi er det nødvendigt, at vi drastisk accelererer omstillingen af vores energisystemer fra fossile brændstoffer til vedvarende energi.

I løbet af et årti er Ørsted gået fra at være et energiselskab baseret på fossile brændstoffer til at være et af verdens største selskaber inden for vedvarende energi. Dette er gjort ved at investere 193 mia. kr. i vedvarende energi - og ved at øge andelen af grøn energi i energiproduktionen til 86% ved udgangen af 2019.

 

 

CUSTOM GRAPHS WILL BE INJECTED HERE

Havvind, landvind og solenergi er hjørnestenene i den globale omstilling til vedvarende energi. Ved at erstatte fossile brændstoffer bidrager de grønne løsninger til at fortrænge udledning fra fossile brændstoffer. Alle tre teknologier er kernen til de grønne løsninger som Ørsted tilbyder andre lande som led i deres omstilling til vedvarende energi. 

Læs mere om Ørsteds grønne løsninger og initiativer her

Ørsteds havvindmølleparker forsyner mere end 15 millioner mennesker med grøn strøm. Takket være den grønne energi, Ørsted leverer, fortrænges den CO2-udledning, som ville have været resultatet af en energiproduktion baseret på fossile brændsler som kul eller gas. I 2019 bidrog Ørsteds grønne energiløsninger til at fortrænge 11,3 millioner tons CO2-udledning – det svarer til at fjerne over 5,7 millioner biler fra vejene i et helt år.

Se hvad du selv kan gøre her


Vores grønne løsninger

Vi går foran i den grønne omstilling ved at udvikle og bygge grønne energiløsninger, der er med til at modvirke klimaforandringerne.