Sådan arbejder vi for en verden
der kører på grøn energi

Ørsteds havvindmølleparker forsyner mere end 15 milioner mennesker med grøn strøm. Vores målsætning er, at det skal stige til 55 milioner i 2030


Ørsted har 30 års erfaring med at bygge vedvarende energi og er i dag et af verdens førende vedvarende energiselskaber med en bred vifte af løsninger til at reducere verdens CO2-udledning og begrænse den globale opvarmning.

I Ørsted har vi en vision om at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Fossile brændsler udgør stadig mere end 80 % af det globale energiforbrug. For at begrænse klimaforandringerne og levere bæredygtig energi er det nødvendigt, at vi drastisk accelererer omstillingen af vores energisystemer fra sort til grøn energi.

I løbet af et årti er vi gået fra at være et sort til et grønt energiselskab ved at investere 193 milliarder kr. i vedvarende energi og øge vores andel af grøn energi i vores energiproduktion til 86 % ved udgangen af 2019.

CUSTOM GRAPHS WILL BE INJECTED HERE

Havvind, landvind og solenergi er hjørnestenene i den globale omstilling til vedvarende energi. Ved at erstatte fossile brændstoffer i energimikset bidrager de til at fortrænge udledning fra fossile brændstoffer. Alle tre teknologier er kernen af de grønne løsninger, vi tilbyder lande som led i deres omstilling til vedvarende energi. Læs mere om vores grønne løsninger her

Ørsteds havvindmølleparker forsyner mere end 15 millioner mennesker med grøn strøm. Takket være den grønne energi, vi leverer, fortrænger vi den CO2-udledning, som ville have været resultatet af energiproduktion baseret på fossile brændsler som kul eller gas. I 2019 bidrog vores grønne energiløsninger til at fortrænge 11,3 millioner ton CO2-udledning – det svarer til at fjerne over 5,7 millioner biler fra vejene i et år.

 

Se hvad du selv kan gøre her


Vores grønne løsninger

Vi går foran i den grønne omstilling ved at udvikle og bygge grønne energiløsninger, der er med til at modvirke klimaforandringerne.