Bæredygtighedsrapporter

 

En gang om året gør vi status på vores arbejde med bæredygtighed. Her gennemgår vi årets begivenheder og de resultater, vi har opnået.

I vores årsrapport beskriver vi både vores finansielle resultater og vores resultater inden for bæredygtighed. I vores bæredygtighedsrapport fortæller vi om, hvordan vi bidrager til at løse nogle af de udfordringer, som samfundet står overfor. Bæredygtighedsrapporten udgør desuden vores rapportering til FN's Global Compact. Som følge af vores mange aktiviteter i Storbritannien udarbejder vi også en særskilt rapport om vores bidrag til det britiske samfund.

Se bæredygtighedsrapporterne på vores corporate side

 

Finansielle rapporter, præsentationer og nøgletal