Biogas – Gas fra vedvarende energikilder

Biogas – Reduceret udledning af CO2 


Biogas er en vedvarende energikilde, der er dannet fra bioaffald (organisk materiale) og medfører dermed en reduktion af CO2-udledning i forhold til det fossile brændstof naturgas. Biogassen føres direkte ind i naturgasnettet og kan føres ud til alle aftagere af naturgas.  


Flere og flere virksomheder har klima- og miljømæssige mål og ønsker et grønnere alternativ til fossile brændstoffer, som for eksempel naturgassen. I kan med fordel købe certifikater fra dansk biogasproduktion til jeres grønne regnskab. 

 

Fordele ved at vælge biogas  


 • Afdæk jeres naturgasforbrug med biogas 
 • Anvend biogascertifikaterne i jeres CO2-regnskab 
 • Er I kvoteomfattet - anvend REDcert-EU eller ISCC certifikaterne til modregning af CO2-udledningen i jeres kvoteregnskab 

Biogascertifikater 

Der er flere typer biogascertifikater.  

VE-Gas certifikater 
Et biogascertifikat, også kaldet oprindelsesgaranti for VE-Gas (Vedvarende Energi), er et omsætteligt, elektronisk certifikat udstedt af Energinet i henhold til gældende regler. Certifikatet tjener som dokumentation for, at en given mængde gas er produceret på vedvarende energikilder og skal sikre, at produktionen ikke dobbeltsælges. 

REDcert-EU og ISCC certifikater 
REDcert-EU og ISCC er to certificeringsordninger, der lever op til VE-direktivets krav til sporbarhed, fornybar energi og CO2-reduktion, og er en europæisk standard for dokumentation af bæredygtig biogas.  

REDcert-EU og ISCC biogascertifikater
Ved REDcert-EU og ISCC biogascertifikater er hver MWh biogas elektronisk øremærket med et unikt identifikationsnummer, og biogasproduktionen kan spores for alle de trin, der er involveret i processen – herunder produktion og indsamling af organisk materiale frem til forarbejdning af biogassen.  

Både REDcert-EU og ISCC certifikaterne viser den nøjagtige CO2-besparelse ved biogassen. 

CO2-kvoteomfattede virksomheder

Er jeres virksomhed omfattet af CO2-kvoteordningen, kan I med fordel købe REDcert-EU eller ISCC certifikater for modregning af CO2-udledning i jeres kvoteregnskab. 

Certifikaterne udstedes af Energinet 

Med et nationalt certifikatsystem udstedes der biogascertifikater ved tilførsel af biogas til det danske gasforsyningsnet. Det er Energinet der administrerer certifikatregistret (EU-akkrediteret) og udsteder, annullerer og handler alle certifikaterne.  

I modtager et bevis som synliggør og dokumenterer, at Ørsted køber og indløser biogascertifikaterne hos Energinet, svarende til den aftalte mængde. 

Hvad er biogas? 


Biogas produceres på for eksempel gylle, staldgødning, husholdnings- og industriaffald. I Danmark blev størstedelen af biogassen tidligere anvendt direkte til at producere strøm og varme, men i dag opgraderes størstedelen af den danske biogas på opgraderingsanlæg og sendes direkte ud i det danske naturgasforsyningsnet.

Før biogassen tilføres gasforsyningsnettet, skal biogassen ”afgasses” og opgraderes, som sker ved at indholdet af CO2 fjernes. Biogas kan kaldes for ”grøn gas”, fordi den kan fremstilles fra en række vedvarende energikilder, som reducerer udledningen af CO2, og erstatter fossile brændsler som kul, olie og naturgas.  

Sådan produceres biogas

Ofte stillede spørgsmål og svar om biogas
 • Er Biogas dyrere end almindelig gas? 
  Biogas er dyrere at producere end almindelig naturgas, fordi der typisk er flere led i selve produktionsprocessen, herunder opgraderingsprocessen. Biogas har derfor også en højere pris end naturgas. Der findes ikke nogen børs for biogas, ligesom for el og naturgas. Biogas handles direkte mellem aktørerne på de europæiske gasmarkeder og prisen svinger i takt med udbud og efterspørgsel. 
 • Skal man forbruge en hvis mængde for at købe biogas hos Ørsted?
  Nej, der er ikke noget minimumskrav for at købe biogas. Biogas er relevant for alle – uanset om I er en stor industrivirksomhed med et stort behov eller en mindre erhvervsvirksomhed, som kun bruger gas til opvarmning.  
 • Er der stor efterspørgsel på biogas? 
  Biogas udgør fortsat en mindre del af det samlede europæiske gasmarked – i 2020 ca. 4%. I Danmark er andelen noget større – i 2021 ca. 25%.  

  I øjeblikket ses en tiltagende efterspørgsel på biogas. Denne efterspørgsel er et resultat af de meget svingende og ekstremt høje priser på hele energimarkedet siden efteråret 2021, men også usikkerheden omkring gasforsyning og udviklingen i den geopolitikske situation fra foråret 2022 ved invasionen af Ukraine.  

Ring til os på 99 55 35 35 eller bestil en opringning

Vi svarer jer inden for 2 timer på hverdage, hvis I skriver til os inden k. 14