Vores
kraftvarmeværker

Vedvarende el og fjernvarme

Vi har længe brugt restprodukter fra skov- og landbrug som brændsel på mange af vores kraftværker. I dag bruger vores kraftværker primært bæredygtig biomasse i form af halm, træpiller og træflis.

Vi har syv centrale kraftværker, som producerer el og fjernvarme, et varmeværk og et spidslastkraftværk, der producerer el. Alle kraftværker udvikles, vedligeholdes og moderniseres løbende, så de producerer el og fjernvarme så effektivt som muligt og med mindst mulig miljøpåvirkning.

Vores kraftvarmeværker
 • Avedøre

  Ørsted er blandt verdens førende inden for design, opførelse og drift af moderne, effektive kraftværker.

  Ved både at producere el og fjernvarme udnytter Avedøreværket op til 89 % af brændselsenergien i de forskellige typer brændsel, der fyres med på værket.

  Download en brochure om Avedøre værket

  Avedøreværket
 • Asnæsværket

  Asnæsværket er beliggende på Sjælland (tæt på Kalundborg) og består af en flisfyret blok, der med bæredygtig biomasse producerer el, fjernvarme og procesdamp.

  Download en brochure om Asnæsværket
 • Esbjergværket
  Esbjergværket består af en enkelt blok (Blok 3), som kan skifte mellem at være 100 procent kulfyret eller 100 procent oliefyret. Anlægget er en af de to hovedleverandører af fjernvarme til Esbjergområdet.
 • H.C. Ørstedværket
  H.C. Ørstedværket, som er beliggende i Københavns Sydhavn, blev sat i drift i 1920 og var på daværende tidspunkt Danmarks største kraftvarmeværk.

  Download en brochure om H.C. Ørsted værket
 • Herningværket
  Værket blev i 2009 ombygget til 100 % CO2-neutral energiproduktion baseret på biomasse.

  Anlægget producerer 88 MW el og 171 MJ/s fjernvarme og er i stand til at brænde træflis og træpiller med naturgas som reservebrændsel. Flis udgør omkring 70 % af Herningværkets brændsel, mens træpiller udgør ca. 30 %.
 • Kyndbyværket

  Kyndbyværket i Hornsherred fungerer som Sjællands nød- og spidslastanlæg.

  Det betyder, at Kyndbyværkets faciliteter kan startes på blot nogle minutter i tilfælde af udfald i højspændingsnettet eller problemer på et af de andre kraftværker.  Download en brochure om Kyndbyværket
 • Skærbækværket

  Værket har siden 1951 ligget i Skærbæk på nordsiden af Kolding Fjord. Skærbækværket blev ombygget i perioden fra 2014 til 2017, så det i dag kan køre på træflis i stedet for naturgas. 

  Værket producerer fjernvarme baseret på biomasse til omkring 60.000 husstande i Trekantområdet.

 • Studstrupværket

  Studstrupværkets Blok 3 blev ombygget i perioden fra 2014 til 2016, så den i dag kan køre på træpiller i stedet for kul. Omstillingen gør Studstrupværket til et af verdens største biomassefyrede kraftværker. 

  Det producerer fjernvarme baseret på biomasse til omkring 106.000 aarhusianske husstande samt grøn el svarende til omkring 230.000 husstandes årlige forbrug.

 • Svanemølleværket

  Svanemølleværket er beliggende i Københavns Nordhavn og var tidligere et kulfyret kraftvarmeværk, men blev omstillet til naturgas- og oliefyring i 1985.

  Værket fungerer i dag som varmeværk, hvis primære opgave er at levere fjernvarme til Storkøbenhavn.  Download en brochure om Svanemølleværket
 

Bæredygtig biomasse

Bæredygtig biomasse er et afgørende skridt på vejen mod et grønnere energisystem uden kul.