Arbejder ved gasstation

Gas – Naturgas til erhverv

Naturgas fra Ørsted 


Gasmarkedet er et volatilt marked, hvilket betyder at gaspriserne ændrer sig løbende igennem dagen. De største ændringer ser man fra måned til måned og fra sæson til sæson – men der er flere faktorer der påvirker prisen på naturgas og energimarkedet generelt.  

Hos Ørsted kan I få to former for gas: Naturgas og Bionaturgas.  

I kan vælge mellem flere forskellige aftaletyper afhængigt af jeres forbrug og behov. 

Fastpris er vores gasaftale, hvor prisen er fastlagt i hele aftaleperioden. Også selvom markedsprisen på gas stiger. Med Månedspris er prisen variabel, og svinger i takt med markedet.  


Hvilken gasaftale skal I vælge? 


Når I skal vælge gasaftale hos Ørsted, skal I tage stilling til, om I ønsker at kende jeres pris for en periode eller følge markedsprisen op og ned.

Med Fastpris kender I jeres pris på forhånd, og kan trygt budgettere med prisen i hele aftaleperioden. Vælger I Månedspris vil I spare penge, når gasprisen er faldende. Omvendt kan I derimod opleve at gaspriserne stiger periodisk.  

Hvis jeres forbrug er over 300.000 m3 om året, og I har én eller flere timeaflæste målere, har I behov for en løsning, der er egnet specifikt til jeres indkøbsstrategi og forbrugsprofil. Det kan vi hjælpe jer med, så I kan fokusere på jeres kerneforretning.  

Bionaturgas 

Grøn gas fra organisk materiale


Afdæk jeres naturgasforbrug med biogascertifikater.

Hvad er naturgas? 


Naturgas er et fossilt brændsel og findes i undergrunden akkurat ligesom olie. Naturgas er ikke CO2-neutralt, men er den af de fossile brændstoffer med mindst CO2 udledning. Afbrænding af naturgas udleder nemlig mindre CO2 per energimængde, fordi naturgas primært består af gasarten metan. Det resulterer i et lavere CO2 udslip - helt op til 60 % mindre CO2 i forhold til kul og olie.  

 

Ring til os på 99 55 35 35 eller bestil en opringning

- og få hjælp til at vælge den rigtige gasaftale for jer.

 

Vi svarer jer inden for 2 timer på hverdage, hvis I skriver til os inden kl. 14