Fremtiden for bioenergi i Danmark

 

I Ørsted arbejder vi hele tiden på at udvikle nye metoder, der kan gøre energisystemet grønnere. Det er vigtigt for os, at det sker så klimavenligt som muligt.

 

Ørsted har ingen planer om at bygge helt nye kraftvarmeværker, der fyrer med bæredygtig biomasse, hverken i eller uden for Danmark. Vores prognoser viser, at Danmarks forbrug af træpiller og flis vil falde med 60-70 % frem mod 2040, fordi vi elektrificerer varmeforsyningen, og fordi vi kommer til at producere mere grøn strøm fra stadig flere solceller og vindmøller.

 Bioenergi er den væsentligste grund til, at vi i Danmark stort set har udfaset brugen af kul. Bioenergi kan fortsat hjælpe energisystemet under udbygningen af vedvarende sol- og vindenergi. Derfor ser vi i Ørsted også bioenergi som en del af det danske energisystem i fremtiden.

Energisystemet skal elektrificeres


Varmeproduktionen skal elektrificeres hurtigst muligt, men i dag er teknologien endnu ikke udviklet i den skala, der er behov for i de større byer1 . På sigt vil geotermi og varmepumper få en større rolle, men i dag er det eneste alternativ til bæredygtig biomasse kul og gas, som bør forblive i undergrunden for klimaets skyld.

Vedvarende energi skabt af sol og vind skal hjælpe med at elektrificere energisystemet yderligere. Her spiller bioenergi en vigtig rolle. Bioenergi understøtter nemlig udbygningen af vedvarende energi i Danmark ved at sikre, at der altid er strøm og varme, også selvom vinden ikke blæser, og solen ikke skinner.

Vi er derfor langt fra færdige med at udvikle det danske energisystem, der kan blive endnu bedre, når flere nye teknologier kommer i spil. Billedet nedenfor illustrerer, hvordan energiparker kan se ud i fremtiden, hvor CO2 fra bioenergi kan blive en vigtig del af nye Power-to-X-løsninger, når det i kombination med vedvarende brint skal bruges til at producere grønt brændstof til skibe og fly.

Fremtidens energisystem


Ørsted har store planer for fremtidens energisystem. Når vi kigger på Ørsteds kraftvarmeværker, ser vi i højere grad anlæg som energiparker. Her kommer vi i fremtiden til at se mange forskellige løsninger, der i samspil producerer den energi, der efterspørges.

Fremtidens energipark kombinerer mange teknologier

Fremtidens energipark
Vi vil for eksempel se varme produceret på eldrevne varmepumper og elkedler i kombination med mindre biomassefyrede kedler og overskudsvarme fra  Power-to-X-anlæg. Power-to-X-anlæg kommer til at levere grønne brændstoffer, som blandt andet er afgørende for omstillingen af den tunge transport. Men indtil nye teknologier er klar til at forsyne Danmark, så er det den mest klimavenlige løsning at bruge certificeret bæredygtig biomasse som energikilde – altså biomasse produceret af restprodukter fra bæredygtigt forvaltede produktionsskove, hvor den CO2, der udledes, hurtigt optages af skoven igen.
Bæredygtig biomasse

Her kan du læse mere om, hvordan og
hvorfor vi bruger certificeret biomasse til at
producere bioenergi.