Forstå jeres elregning

Se, hvordan vi sætter tal på jeres elforbrug og find svar på spørgsmål.

Spørgsmål til elregningen
 • Mangler vi at betale noget?
  I kan altid finde virksomhedens seneste regning på selvbetjeningen. Er virksomheden tilmeldt Betalingsservice, kan I i jeres betalingsserviceoversigt i Netbank se seneste regning, og hvornår den er betalt eller skal betales.

  Se virksomhedens regninger i selvbetjening

  Hvis I er i tvivl, om I har betalt, skylder os penge eller om I har penge til gode, skal I ringe til os. Ring til os på 99 55 35 00. Husk at have virksomhedens kundenummer parat – det står på jeres seneste regning.
 • Hvad består elprisen af?
  Jeres elpris er sammensat af forskellige dele. Selve prisen for jeres elforbrug er opgjort pr. kWh, og denne del udgør ca. 16 % af den samlede elpris. Resten af prisen er faste udgifter i form af afgifter og distribution. Det er kun elpris og elabonnement, som er afhængig af den aftale, I har valgt.

  Elprisen består af
 • Hvordan gør vi, når vi skal flytte?

  Hvis I skal flytte, kan jeres elaftale sagtens flytte med. Bare husk at melde flytningen til os.

  • aflæs måleren og giv os aflæsningen fra virksomhedens nuværende adresse
  • når virksomheden flytter ind på den nye adresse, aflæs måleren og giv os aflæsningen

  Når I er flyttet, vil I modtage en slutopgørelse med den endelige elafregning på virksomhedens tidligere adresse. Har I en acontoregning liggende til betaling, når I melder virksomhedens flytning, skal I betale den. Bagefter vil I få en slutopgørelse.

  Meld flytning eller læs mere om flytteprocessen
 • Kan vi få en betalingsaftale?
  Er I i en situation, hvor I ikke har mulighed for at betale, så ring til os, og vi vil undersøge, om det er muligt at indgå en aftale om en betalingsordning. Bemærk at det koster et gebyr for en betalingsaftale.

  Ring til os på 99 55 35 00. Husk at have virksomhedens kundenummer parat – det står på jeres seneste regning.
 • Hvorfor får vi ikke regningen på oversigten fra BetalingsService?

  Hidtil har I modtaget a conto regningerne via oversigten fra BetalingsService, mens vi typisk har sendt årsopgørelsen via alm. post.

  Hvis jeres måler ikke allerede er fjernaflæst bliver den skiftet til en fjernaflæst måler inden udgangen af 2020. Når måleren bliver fjernaflæst og netselskabet begynder at fremsende forbruget løbende til Ørsted vil regningen basere sig på det faktiske forbrug og vil blive afsendt med alm. post, når vi har modtaget månedens forbrug fra netselskabet / Datahub’en.

  For at leve op til reglerne på området skal en el-regning indeholde en lang række informationer og for sikre mindst mulig belastning af ressourcerne i form af papir og kuverter mv, finder vi det mest hensigtsmæssigt at levere regningerne elektronisk.

  Rigtig mange kunder anvender alligevel elektroniske kopier og det kan vi levere via vores selvbetjening, hvor regningen findes i pdf-format.

 • Kan vi få tilsendt regningerne via mail?
  Ja, vi kan godt fremsende jeres el-regninger via mail samtidig med at I er tilmeldt BetalingsService.

  I kan tilmelde jer ved at udfylde formularen i selvbetjeningen under ”Regninger og betalinger”.

Forstå alle tallene

Få styr på, hvordan I skal læse jeres acontoregning, månedsregning eller årsopgørelse. Får I regninger fra to steder, er der også svar på det.

 

Ofte stillede spørgsmål
 • 1. Hvordan beregner I vores acontoregning?

  Jeres acontoregning er baseret på det forbrug, jeres netselskab forventer, I har på et år – beregnet ud fra de sidste års forbrug på adressen.

  I stedet for at sende jer en samlet regning, deler vi jeres forventede udgift op i 4 rater, som I så betaler henover året (en rate hvert kvartal). På den måde slipper I for at betale det hele på en gang, og vi kan nå at justere jeres forventede årsforbrug, hvis jeres forhold pludselig ændrer sig.

  De 12 rater giver acontoafregnede momspligtige kunder de bedste muligheder for at kunne få godtgørelse af elafgifter i medfør af elafgiftsloven.

 • 2. Hvad er en årsopgørelse

  Jeres årsopgørelse fortæller, om I har brugt mere eller mindre el end forventet i det seneste år.

  Når I har givet os eller jeres netselskab en aflæsning af jeres måler, ved vi, hvor meget el I rent faktisk har brugt i løbet af året. Det kan vi bruge til at lave en årsopgørelse, hvor vi udregner forskellen på jeres forventede og faktiske forbrug.

  Årsopgørelsen bruges også til at bestemme jeres forventede forbrug – og jeres acontoregninger – for det næste år. 

  Hvis I flytter, overtager I det forventede forbrug, som har været på adressen i det sidste år.

 • 3. Hvad er forskellen på en acontoregning og en årsopgørelse?

  I betaler 4 acontoregninger i løbet af et år, som er baseret på det forbrug, vi forventer, I bruger.

  Når der er gået et år, skal I aflæse jeres måler. Så ved vi, hvor meget el I rent faktisk har brugt i løbet af året. Det kan vi bruge til at lave en årsopgørelse, hvor vi udregner forskellen på jeres forventede og faktiske forbrug.

  Årsopgørelsen bruges også til at bestemme jeres forventede forbrug (jeres 4 acontoregninger) for det næste år.

  Hvis I flytter, overtager I det forventede forbrug, som har været på adressen i det sidste år.

 • 4. Hvad er et netabonnement?

  Jeres netabonnement har ikke noget med internet at gøre. Det er et abonnement, I betaler til jeres netselskab, der transporterer jeres el. Abonnementet dækker omkostninger til vedligeholdelse og reparation af elnettet og elmåleren i jeres ejendom. 

 • 5. Hvorfor betaler vi to abonnementer?

  I betaler et månedligt abonnement til jeres elleverandør, der går til administration i forbindelse med jeres køb at el. Det andet abonnement er et netabonnement, som I betaler til jeres netselskab. Det dækker omkostninger til vedligeholdelse og reparation af elnettet og elmåleren i jeres ejendom.

 • 6. Hvor kan vi se vores faktura?

  I kan altid logge ind på Selvbetjening Erhverv og se jeres faktura. I skal bruge jeres kundenummer og aftagernummer som I finder på jeres faktura for at logge på første gang. I Selvbetjening Erhverv kan I selv printe jeres faktura.

  Vær opmærksom på, at det koster et gebyr på 40 kr. ekskl. moms, hvis vi skal printe jeres faktura og sende den til jer.

 • 7. Hvad betaler vi per kilowatttime (kWh)?

  Hvad jeres elpris lige præcis er i dag afhænger af hvilken elaftale I har valgt.

  Har I valgt en aftale med en variabel kWh-pris, vil din elpris variere, nogle aftaler varierer time for time andre måned for måned. Har I derimod valgt en aftale med en fast elpris, kender I jeres handelspris pr. kilowatt-time for hele jeres kontraktperiode.

  Gå ind på Selvbetjening – her kan I se jeres pris, når I vælger ”Aftaler og priser” i menuen til venstre.

Er jeres regning uoverskuelig?

En elregning kan være svær at overskue. Det vigtigste, I skal vide er, at I kun får én regning, selv om der er to selskaber, en elleverandør og et netselskab, der sørger for, at I har strøm i jeres virksomhed.

 • Elleverandøren køber el på det frie marked og sælger det videre til jer og andre virksomheder.
 • Netselskabet ejer kablerne i jeres område og transporterer strømmen til jeres virksomhed.

 

Hvem betaler vi til?

I betaler kun til jeres elleverandør – både betaling for den el, I bruger, og for transport af jeres el samt skatter og afgifter. Elleverandøren afregner derefter med jeres netselskab og Energinet.dk, som får betaling for transport af jeres el samt skatter og afgifter.
Bliv klogere på de enkelte poster på jeres elregning
 • A. Jeres forventede elforbrug
  Jeres forventede elforbrug er det antal kilowatt-timer (kWh), som dit netselskab forventer, I bruger i den periode, acontoregningen dækker.
 • B. Betaling for jeres elforbrug
  I betaler for jeres elforbrug pr. kWh, I har brugt, og for jeres elabonnement. Prisen pr. kWh og abonnementet er afhængig af, hvilken elaftale I har hos din elleverandør. Her er elaftalen Flexpris.
 • C. Betaling for distribution af el og afgifter

  Betalingen dækker udgifter til at transportere jeres el samt skatter og afgifter til staten. Det er jeres elleverandør, der opkræver alle betalingerne på vegne af jeres netselskab og Energinet.dk.

  I eksemplet betaler I til jeres netselskab:

  • Nettarif (betaling for transport af jeres el).
  • Netabonnement (betaling for omkostninger til vedligeholdelse af elnettet og jeres elmåler).
  • Elafgift (en afgift, som netselskabet opkræver på vegne af staten).

   

  Netselskaberne kan have forskellige poster, så kontakt jeres netselskab for flere informationer.

  Til Energinet.dk, som har det overordnede ansvar for elnettet i Danmark, betaler I:

  • Transmissions nettarif (betaling for drift og vedligehold af højspændingsnettet i Danmark).
  • Systemtarif (betaling, der dækker Energinet.dk’s administrative omkostninger til at sikre forsyningssikkerheden og driften af systemet for el i Danmark).
  • PSO-tarif (en afgift, som I betaler som biddrag til forskning i, udbygning og produktion af vedvarende og miljøvenlig energi).
  • Balancegebyr af faktisk forbrug (et fast gebyr pr. kWh, som I betaler for, at Energinet.dk sikrer, at der altid er den mængde el i det danske elnet, som danskerne har brug for).

   

  Læs mere på Energinet.dk’s hjemmeside.

 • D. Betaling i alt
  Betaling i alt er det samlede beløb, som I skal betale på denne acontoregning.
 • E. Gennemsnitspris pr. kWh for acontoregningens periode
  Prisen viser, hvad jeres samlede gennemsnitspris for en kWh har været i perioden, acontoregningen dækker. Gennemsnitsprisen er beregnet ud fra jeres samlede betaling – dog fratrukket abonnementer herunder jeres elabonnement og netabonnement samt det momspligtige beløb af disse udgifter.

Selvbetjening og betaling

Skab overblik over forbruget og tilpas jeres betaling
Selvbetjening og betalingsmuligheder
 • Log på Selvbetjening
  Find jeres seneste - og tidligere - regninger. Hermed behøver I ikke vente i telefonkø og betale for at få dem.
  I kan samtidig få overblik over jeres forbrug, og se hvordan det udvikler sig i forhold til tidligere år.

  Se mere på Selvbetjening
 • Betalingsinfo
  Ønsker I at betale via Indbetalingskort i bank eller netbank?

  Så kan I overføre beløbet til Ørsteds konto i Nordea:
  2149 – 0116490005.

  Husk at bruge jeres aftagenummer/kundenummer som reference i meddelelsesfeltet.

Forstå jeres naturgasregning

Få hjælp til at forstå jeres faktura og se hvordan, I betaler jeres naturgasregninger.