Forstå jeres elregning

Er jeres elregning uoverskuelig?

En elregning kan være svær at overskue. Det vigtigste, I skal vide er, at I kun får én regning, selv om der er to selskaber, en elleverandør og et netselskab, der sørger for, at I har strøm i jeres virksomhed.

 • Elleverandøren køber el på det frie marked og sælger det videre til jer og andre virksomheder.
 • Netselskabet ejer kablerne i jeres område og transporterer strømmen til jeres virksomhed.

 

Hvem betaler vi til?

I betaler kun til jeres elleverandør – både betaling for den el, I bruger, og for transport af jeres el samt skatter og afgifter. Elleverandøren afregner derefter med jeres netselskab og Energinet.dk, som får betaling for transport af jeres el samt skatter og afgifter.
Bliv klogere på de enkelte poster på jeres elregning
 • A. Jeres faktiske elforbrug

  Det faktiske elforbrug er det antal kilowatt-timer (kWh), jeres netselskab har oplyst, I har brugt i perioden.

  Fordi langt de fleste elmålere, nu er fjernaflæste, bliver der ikke længere indberettet aflæsninger, men faktisk forbrug.

 • B. Betaling for jeres elforbrug, distribution og afgifter 
  Betaling for elforbruget

  I betaler for jeres elforbrug pr. kWh samt for jeres elabonnement. Prisen pr. kWh og abonnementet er afhængig af, hvilken elaftale I har. Her i eksemplet er elaftalen Spotpris.

   

  Betaling for distribution af el og afgifter

  Betalingen dækker udgifter til at transportere jeres el, samt skatter og afgifter til staten. Det er jeres elleverandør, der opkræver alle betalingerne på vegne af jeres netselskab, Forsyningstilsynet og Energinet.dk.

   

  Disse poster opkræves på vegne af jeres netselskab:

  • Elafgift (en afgift, som netselskabet opkræver på vegne af staten)
  • Netabo (betaling for omkostninger til vedligeholdelse af elnettet og jeres elmåler)
  • Nettarif (betaling for transport el i elnettet)

  Netselskaberne kan have forskellige poster, så kontakt jeres netselskab for flere informationer.

   

  Denne post opkræves på vegne af Forsyningstilsynet:

  • Omk. til myndighedsbehandling opkræves af Forsyningstilsynet og er vedr. tilsyn med elområdet. Hidtil indgik denne omkostning i Energinets tariffer, men efter en lovændring sker opkrævningen direkte hos distributions- og elhandelsselskaberne. 

   

  Disse poster opkræves på vegne af Energinet.dk, som har det overordnede ansvar for elnettet i Danmark:

  • Balancetarif for forbrug (et fast gebyr pr. kWh, som I betaler for, at Energinet.dk sikrer, at der altid er den mængde el i det danske elnet, som danskerne har brug for).
  • PSO-tariffen udfases ved udgangen af 2021 (en afgift, I betaler som biddrag til forskning i, udbygning og produktion af vedvarende og miljøvenlig energi).
  • Systemtarif (betaling der dækker administrative omkostninger til at sikre forsyningssikkerheden og driften af systemet for el i Danmark).
  • Transmissions nettarif (betaling for drift og vedligehold af højspændingsnettet i Danmark).

   

  Læs mere på Energinet.dk’s hjemmeside

 • C. Betaling 
  Der er flere muligheder for betaling af jeres elregning

  Betalingsservice

  Hvis I vælger at betale via Betalingsservice, så sker betalingen automatisk hver måned. Der der et gebyr på 6 kr. + moms pr. betaling. Tilmelding til Betalingsservice kan ske gennem selvbetjeningen - Find selvbetjeningen her

   

  FI-kort

  Hvis I vælger at betale via FI-kort, vil kodelinjen fremgå på regningen. Der er et gebyr på 20 kr. + moms pr. betaling. 

   

  Betalingskort

  Hvis I vælger at betale via betalingskort, så sker betalingen automatisk hver måned. I betaler kun betalingskortgebyret for denne betalingsmetode. Tilmelding til betaling via betalingskort kan kun ske gennem selvbetjeningen - Find selvbetjeningen her

 • D. Elafgift ekskl. minimumsafgift 

  Dette beløb er Elafgiften fratrukket minimumsafgiften. 

  Nogler typer virksomheder kan få fradrag for elafgifter. Læs evt. mere på skats hjemmeside. 

 • E. Gennemsnitspris pr. kWh for afregningens periode
  Prisen viser, hvad jeres samlede gennemsnitspris pr. kWh har været i afregningsperioden. Gennemsnitsprisen er beregnet ud fra jeres samlede betaling inkl. abonnementer herunder jeres elabonnement og netabonnement samt det momspligtige beløb af disse udgifter. Gennemsnitsprisen er
  ekskl. andre betalinger som f.eks. gebyr til betalingsservice.

Se, hvordan vi sætter tal på jeres elforbrug og find svar på spørgsmål.

Spørgsmål til elregningen
 • Mangler vi at betale noget?

  I kan altid finde virksomhedens regninger på selvbetjeningen.

  Ligeledes kan en eventuel skyldig saldo ses under menupunktet "regninger", hvor det skylde beløb også kan betales via betalingskort.

  Find selvbetjeningen via Mit Ørsted

 • Hvad består elprisen af?
  Jeres elpris er sammensat af forskellige dele. Selve prisen for jeres elforbrug er opgjort pr. kWh, og denne del udgør ca. 19 % af den samlede elpris. Resten af beløbet er faste udgifter i form af afgifter og distribution. Det er kun elpris og elabonnement, som er afhængig af den aftale, I har valgt.

 • Hvordan gør vi, når vi skal flytte?

  Hvis I skal flytte, kan jeres elaftale sagtens flytte med. Bare husk at melde flytningen til os.

  • aflæs måleren og giv os aflæsningen fra virksomhedens nuværende adresse
  • når virksomheden flytter ind på den nye adresse, aflæs måleren og giv os aflæsningen

  Når I er flyttet, vil I modtage en slutopgørelse med den endelige elafregning på virksomhedens tidligere adresse. Har I en acontoregning liggende til betaling, når I melder virksomhedens flytning, skal I betale den. Bagefter vil I få en slutopgørelse.

  Meld flytning eller læs mere om flytteprocessen
 • Kan vi få en betalingsaftale?
  Er I i en situation, hvor I ikke har mulighed for at betale, så ring til os, og vi vil undersøge, om det er muligt at indgå en aftale om en betalingsordning. Bemærk at det koster et gebyr for en betalingsaftale.

  Ring til os på 99 55 35 00. Husk at have virksomhedens kundenummer parat – det står på jeres seneste regning.
 • Kan vi få tilsendt regningerne via e-mail?
  Ja, vi kan godt fremsende jeres el-regninger via e-mail. 
  Kontakt kundeservice på enten erhverv@orsted.com eller tlf. 99553500

Ofte stillede spørgsmål
 • Hvorfor betaler vi to abonnementer?

  I betaler et månedligt abonnement til jeres elleverandør, der går til administration i forbindelse med jeres køb at el. Det andet abonnement er et netabonnement, som I betaler til jeres netselskab. Det dækker omkostninger til vedligeholdelse og reparation af elnettet og elmåleren i jeres ejendom. Begge abonnementer fremgår på jeres elregning.

 • Hvor kan vi se vores faktura?

  I kan altid logge ind på Selvbetjening Erhverv og se jeres faktura. I skal bruge jeres kundenummer og aftagernummer som I finder på jeres faktura for at logge på første gang. I Selvbetjening Erhverv kan I selv printe jeres faktura.

  Vær opmærksom på, at det koster et gebyr på 32 kr. ekskl. moms, hvis vi skal printe jeres faktura og sende den til jer.

 • Hvad betaler vi per kilowattime (kWh)?

  Hvad jeres elpris lige præcis er i dag afhænger af hvilken elaftale I har valgt.

  Har I valgt en aftale med en variabel kWh-pris, vil din elpris variere, nogle aftaler varierer time for time andre måned for måned. Har I derimod valgt en aftale med en fast elpris, kender I jeres handelspris pr. kilowatt-time for hele jeres kontraktperiode.

  Gå ind på Selvbetjening – her kan I se jeres pris, når I vælger ”Aftaler og priser” i menuen til venstre.

 • Er du tidligere el-kunde i Ørsted?  
  Er du tidligere el-kunde i Ørsted i perioden fra medio 2017 til ultimo januar måned 2022 kan I være ramt af en systemfejl, der betyder, at I har penge til gode eller skylder os penge. Fejlen vedr. dels en forkert pris på net-tariffen, som vi som el-handelsselskab opkræver 1:1 i forhold til distributionsselskabets takst og en fejl i indlæsningen af timeværdier, der kan påvirke jeres afregning.
Log på Selvbetjening

Selvbetjening og betaling

Skab overblik over forbruget og tilpas jeres betaling.

På selvbetjeningen kan I tilmelde regningen til Betalingsservice og eventuel forfalden saldo kan betales straks med betalingskort.

Selvbetjening og betalingsmuligheder
 • Forbrug

  Her kan I følge med I jeres gasforbrug. Alt efter hvilken type måler I har, vil forbruget kunne ses på års-, måneds- eller dagsbasis. 

  Forbrugsdata kan herfra eksportes til Excel.

 • Regninger

  Under menuen Regninger, kan der hurtigt skabes et overblik over regninger, indbetalinger og saldo.

  • Alle regninger kan findes og downloades på PDF
  • Se indbetalinger og dato for betaling
  • Nuværende saldo
  • Skyldig saldo, kan betales som en straksbetaling med betalingskort
 • Min profil

  Her kan I se de oplysninger, vi har på jer samt betalingsoplysninger

  • CVR-nummer, virksomhedsnavn og adresse. Disse oplysninger kan ses, men ikke opdateres, da vi henter og opdaterer dem via CVR-registeret
  • E-mail og telefonnummer kan opdateres. Tjek meget gerne at vi har de rigtige oplysninger
  • Mulighed for tilmelding til Betalingsservice

  Besøg selvbetjeningen

Forstå jeres naturgasregning

Få hjælp til at forstå jeres faktura og se hvordan, I betaler jeres naturgasregninger.