Aflæs måler

Hvis måleren ikke er fjernaflæst skal forbruget indberettes til jeres distributionsselskab. Det kan gøres her eller direkte til distributionsselskabet.

Aflæs jeres elmåler


 

Har I aflæst jeres måler, kan I nemt indtaste tallene her.Log ind, og indtast aflæsningen

Husk at aflæse

Det betyder, at I skal aflæse jeres el- eller naturgasmåler og give selskabet besked om, hvad forbruget lyder på.

Aflæs din naturgasmåler

Find gerne jeres aflæsningsbrev frem, for der står jeres brugeroplysninger, når I skal logge ind.

 

Log ind, og indtast aflæsningen

Sådan aflæser I jeres målere
  • Aflæsning af el

    Indtast alle tallene fra venstre mod højre (I skal også skrive de nuller, der kan stå foran).

  • Aflæsning af naturgas

    Aflæs alle cifre fra venstre mod højre (men ikke tal i det røde felt).

Har I glemt at aflæse jeres måler?

Hvis I ikke afgiver jeres aflæsning til tiden, skal I desværre betale et rykkergebyr. Hvis I fortsat ikke afgiver jeres aflæsning, bliver forbruget skønnet på baggrund af sidste års forbrug. Det betyder, at jeres aconto-regninger bliver mindre præcise, end hvis I havde aflæst måleren.

Findes der ikke en aflæsning fra forrige år, som kan bruges som grundlag for vores skøn, skal der en montør ud, som så laver en kontrolaflæsning. I skal være opmærksomme på, at I opkræves et gebyr for kontrolaflæsning.

Bedre sent end aldrig

Selvom I har glemt at aflæse måleren – og forbruget er skønnet – kan det altid betale sig at aflæse jeres måler. I kan også altid ringe til os, så justerer vi jeres årsopgørelse og de kommende regninger.

Meld flytning

Hvis jeres virksomhed skal flytte adresse, kan I melde jeres flytning her.

I skal have jeres kundenummer og aftagenummer klar.