Ørsted kåret som verdens mest bæredygtige udvikler af grøn energi

Ørsted er blevet kåret som verdens mest bæredygtige udvikler af grøn energi i 2024-udgaven af Corporate Knights’ Global 100-indeks. Hvis vi skal tredoble kapaciteten af vedvarende energi inden 2030, skal der frigives yderligere land- og havområder til udviklingen, og det kræver støtte fra regeringer og lokalsamfund. Det er helt afgørende, at en bæredygtig tilgang danner rammen om den proces, siger Ørsted-direktør.

Ørsted er i dag blevet kåret som verdens mest bæredygtige udvikler af grøn energi. I 2024 er det femte gang, at selskabet bliver kåret som nummer et blandt de 292 'elproducerende virksomheder' på Corporate Knights' rangliste. Corporate Knights benchmarker en virksomheds resultater inden for bæredygtighed op imod sammenlignelige virksomheder i branchen og på tværs af sektorer. 

Ørsted har hurtigere end noget andet større energiselskab gennemført en omstilling fra fossile brændstoffer til vedvarende energi. I takt med at Ørsted har positioneret sig som verdens førende udvikler af havvind, er bæredygtighed blevet et bærende element i selskabets strategi, som skal sikre en grøn omstilling, der er til gavn for både naturen og mennesker. 

Ingrid Reumert, Senior Vice President og direktør for kommunikation og bæredygtighed hos Ørsted, siger:
"Vi er glade for at blive anerkendt af Corporate Knights som verdens mest bæredygtige udvikler af grøn energi. Det kræver ambitioner, grundighed og stærke partnerskaber at arbejde seriøst med bæredygtighed – og det er afgørende i vores arbejde med at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi."

Hun fortsætter:  "På COP28 blev verdens ledere enige om at tredoble den globale kapacitet af vedvarende energi inden 2030 – og det vil kræve en udbygning af vedvarende energi i et tempo og omfang, vi aldrig har set før. Det er vigtigt, at vi gør det på en bæredygtig måde – både for vores klode og for at kunne få lov til at gennemføre vores projekter af regeringer og samfund. For at kunne nå i mål med en tredobling af vedvarende energi inden 2030 er det afgørende, at vi får støtte fra lokalsamfund, at vi minimerer langvarige udfordringer med levering af materialer i vores forsyningskæder, og at der frigives yderligere land- og havområder til udviklingen af grøn energi– og bæredygtighed er afgørende for at lykkedes med de opgaver."  

Udbygningen af grøn energi skal ske på en ordentlig måde
Ørsted har en portefølje af idriftsatte havvindmølleparker på 8,9 GW og er dermed verdens førende udvikler af havvind. Selskabet har en samlet installeret kapacitet på i alt 15,7 GW vedvarende energi og har projekter inden for havvind, landvind, solenergi, og Power-to-X under opførelse på tværs af tre kontinenter – projekter, der vil give adgang til grøn energi til gavn for virksomheder, private og naturen.  

I 2023 gjorde Ørsted fremskridt inden for reduktion af CO2-udledningen, og vi kom et skridt nærmere vores mål om at bygge CO2-neutrale havvindmølleparker. Som det første energiselskab i verden udstedte Ørsted blå obligationer på 100 mio. euro til investeringer i biodiversitet i havet, og vi indgik et samarbejde med UC Berkeley-universitetet for at fremme den positive samfundseffekt af projekter inden for vedvarende energi. Vi indkøbte kobberkabler med lavt CO2-aftryktil verdens største enkeltstående havvindmøllepark, Hornsea 3 i Storbritannien, og dermed reducerede vi udledningen fra højspændingskabler med næsten 50 %. Vi indgik en større forsyningsaftale med Dillinger, vores vigtigste leverandør af stål til fundamenter, for at muliggøre et skifte i retning af lavemissionsstål, og vi indgik en aftale med ESVAGT om endnu et grønt servicefartøj. Ørsted bidrog også til en rapport udgivet af World Economic Forum, som beskriver grundstenene i en udbygning af vedvarende energi, der har fokus på værdiskabelse for mennesker og lokalsamfund.  

Hvad angår rangeringen på Corporate Knights' liste, steg Ørsteds bæredygtige omsætning fra 66 % til 73 % i 2022, og den bæredygtige andel af CAPEX lå fortsat højt på 99 %, hvilket afspejler, at alle vores investeringer går til projekter inden for vedvarende energi. Vi blev anerkendt for vores brancheførende indsats for at reducere CO2-udledningen og for vores omstilling til vedvarende energi, hvilket afspejler, at vi har reduceret vores scope 1- og 2-udledninger med 87 % fra 2006 til 2022 og er godt på vej til helt at udfase kul i år. I 2023 lancerede vi vores rapport om klimaindsats for at sætte et godt eksempel og være med til at forme 'best practice' og skabe gennemsigtighed i forhold til klimarelaterede indsatser. Den øgede etniske og kønsmæssige diversitet i vores øverste ledelse havde også en positiv indflydelse på vores placering på ranglisten.

Om Global 100-indekset 
Corporate Knights’ Global 100-indeks er en årlig rangordning af verdens 100 mest bæredygtige selskaber. Indekset går på tværs af sektorer som industri, finans, IT, forbrugsvarer og sundhed.  

For at bestemme 2024-ranglisten har Corporate Knights analyseret og sammenlignet 6.733 virksomheder på baggrund af op til 25 kvantitative bæredygtighedsparametre, som vægtes ud fra den enkelte industris bæredygtighedsprofil. 

I 2024 er det femte gang, at selskabet bliver kåret som nummer et blandt de 292 'elproducerende virksomheder' på Corporate Knights' rangliste. Ørsted indtager en 17. plads på tværs af alle sektorer. 

Corporate Knights’ metodologi bag 2024-indekset kan findes her

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Global Media Relations
Kathrine Ejlskov
99 55 10 23 
katej@orsted.com 

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.700 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2022 en omsætning på 132,3 mia. kr. (17,8 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og X