Tang kan bidrage til biodiversitet og klimavenlige fødevarer: Nyt forskningsprojekt er blot et af en lang række innovationsprojekter ved Anholt Havvindmøllepark

Tang sat fast på en line
Tang sat fast på en line

Et nyt forskningsprojekt ved Anholt Havvindmøllepark skal dyrke en række mindre CO2-krævende og klimavenlige fødevarer og samtidig bidrage til et bedre havmiljø: For at løse klimakrisen er det nemlig nødvendigt, at vi ser på, hvor vi får vores energi fra, men også hvad vi spiser, for mange fødevarer udleder store mængder CO2 i produktionen. Det nye projekt er også en håndsrækning til et havmiljø, der er under pres. Tang har nemlig en god evne til at binde CO2 og næringsstoffer og skaber nye levesteder for havdyr.

Placeringen af projektet ved Anholt Havvindmøllepark, der i ti år har leveret grøn strøm, er langt fra tilfældig.

Ingrid Reumert, Senior Vice President og direktør for kommunikation og bæredygtighed hos Ørsted, siger:
”I de næste mange år skal vi bygge masser af havvindmølleparker.
Hvis vi kan bruge de samme områder på havet, som vi bruger til at producere vedvarende energi, til også at producere nye, klimavenlige fødevarer som tang og muslinger og samtidig beskytte miljøet omkring havvindmølleparkerne, så kan vi virkelig gøre en forskel.”

Tang og muslinger som klimavenlige fødevarer
Som en del af ULTFARMS-projektet er forskere fra DTU lige nu godt i gang med at sætte liner af op til 100 meters længde ud under vandet – i de til tider meget blæsende omgivelser – omkring de 111 vindmøller i Anholt Havvindmøllepark. På linerne sår forskerne tre forskellige former for tang, der kan spises og bruges som fødevarer for mennesker. Til foråret er det planen at supplere tangen med materiale, som muslingelarver fra havvandet kan sætte sig på, og dermed starte en produktion af blåmuslinger. Fælles for både tang og blåmuslinger er, at det kræver meget lidt energi at producere dem, og derfor egner de sig til at blive fremtidens fødevarer.

Jens Kjerulf Petersen, professor hos DTU, siger:
”Tang er en plante, der optager CO2 direkte, mens muslinger kræver meget lidt energi at dyrke – de lever af det, der allerede er i havet, og derfor er de udvalgt til dette projekt. Selve området omkring Anholt er valgt, da vandet her har den rette saltholdighed til at dyrke muslinger og tang.”

Investorerne tager ansvar for både grøn strøm og havmiljø 
Anholt Havvindmøllepark er ejet af tre partnere: Ørsted, PensionDanmark og PKA. Det nye innovationsprojekt er et forsøg på at tage ansvar for havmiljøet og samtidig finde nye måder at dyrke mere klimavenlige fødevarer på. Håbet er, at sådanne projekter vil vise, at vedvarende energi og havmiljø kan sammentænkes fra start og dermed lette sagsgangene og skabe hurtigere godkendelser til en bæredygtig udbygning af havvind. 

Jan Kæraa Rasmussen, chef for ESG og bæredygtighed i PensionDanmark, siger:
”Havvind er en nøgle til et grønt Europa, som er uafhængigt af russisk gas, og der er behov for, at vi bygger i en skala, der aldrig er set før. Samtidig er det danske havmiljø under pres, og derfor er det oplagt, at vi som ansvarlige investorer engagerer os i projekter, der undersøger mulighederne for, at udbygningen af klimavenlig energi også kan blive naturvenlig. Og med dette projekt lægger vi en ny dimension på historien om Anholt Havvindmøllepark som innovationshub – både for havvind i stor skala og for et fremtidigt sundt og levende hav omkring Danmark.”

Dewi Dylander, underdirektør og chef for ESG i PKA, siger:
”Danmark har en international førerposition inden for havvind, og nu kan vi også være de første til at tage de næste skridt og vise, at havvind ikke kun kan levere grøn strøm, men også klimavenlige fødevarer og et mere levende havmiljø. Hvis projektet bliver en succes, kan vi bruge det til at inspirere aktører globalt, så det bliver et eksempel til efterfølgelse, når der i de kommende år skal bygges meget mere havvind i hele verden.”

Anholt Havvindmøllepark – ti år med grøn energi, innovation og bæredygtighed
Ud over at producere vedvarende energi til en million danskeres forbrug hvert år har Anholt Havvindmøllepark taget del i flere innovative og bæredygtige projekter, siden parken for ti år siden blev indviet af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II og Prinsgemalen:

 • Stenrev skaber grundlag for værdifuldt dyre- og planteliv.
  Under etableringen af havmølleparken i Kattegat anlagde Ørsted (der dengang hed DONG Energy) 25 stenrev i området.
  I dag vrimler stenrevene med dyreliv (læs mere om det her).
 • I 2022 begyndte Ørsted og WWF Verdensnaturfonden så at teste, hvordan 3D-printede rev kan gavne biodiversiteten i Kattegat, der er ramt af en historisk lav torskebestand.
  Håbet er, at de 3D-printede rev vil have en positiv indflydelse på torskebestanden i Kattegat og herigennem styrke biodiversiteten og bidrage til et sundere og mere modstandsdygtigt økosystem i havet.

 • Droner mindsker udledningen af CO2
  Sidste år startede Ørsted og transport- og logistikvirksomheden DSV et forsøg ved havvindmølleparken, der har til formål at vurdere, hvilken rolle fragtdroner kan spille inden for bæredygtig logistik til havvindmølleparker.
  Havvindmølleparker er generelt placeret langt fra kysten, og transport af reservedele og de teknikere, der servicerer møllerne, foregår normalt med skib. Teknikerne medbringer værktøj og de sliddele, der ofte benyttes i vindmøllen, men er der brug for specielle reservedele, er det nødvendigt at hente dem på land. Dette er både omkostningstungt og tidskrævende, og reparationen sker derfor typisk først den efterfølgende dag.
  Fragtdroner vil som et alternativ kunne tilbyde transport af især mindre reservedele, hvilket vil kunne bidrage til en langt hurtigere genstart af den enkelte vindmølle.

I foråret 2024 vil DTU begynde at høste tang ved Anholt for at se, om tangen kan dyrkes økologisk og økonomisk bæredygtigt i havet under havvindmøllerne.
 

Om Anholt Havvindmøllepark

 • Anholt Havvindmøllepark ligger i Kattegat mellem Djursland og Anholt og dækker et 88 km2 stort område.
 • Interesserede fra hele verden har besøgt Anholt Havvindmøllepark, siden Ørsted i 2012-2013 opførte de i alt 111 vindmøller med en samlet kapacitet på 400 MW.
 • Produktionen fra parken er helt CO2-fri og svarer til mere end en million danskeres årlige strømforbrug.
 • Da havvindmølleparken stod færdig i 2013, var den verdens største.
  I dag er verdens største havmøllepark Hornsea 2, som har en produktion på over 1,3 GW – parken ligger i Storbritannien og er også ejet af Ørsted.
 • Anholts 111 vindmøller har en rotordiameter på 120 meter og en navhøjde på 82 meter.
 • 51 teknikere og administrativt personale arbejder til daglig med drift og vedligeholdelse af parken, og drifts- og vedligeholdelsescentret ligger på Grenaa Havn.
 • Ørsted har udviklet og opført Anholt Havvindmøllepark og er ansvarlig for driften. Selskabet ejer 50 % af parken, mens
  pensionskasserne PensionDanmark og PKA ejer henholdsvis de sidste 30 og 20 %.


Om tang og blåmuslinger som fødevarer
Dyrkning af muslinger og tang på havet har miljømæssigt – og især klimamæssigt – et lavere aftryk end fødevarer, der dyrkes på land, og de indeholder både sunde proteiner og andre næringsstoffer. Herudover er mange fiskebestande i verden overfiskede, så for at erstatte disse fiskebestande har vi brug for nye fødekilder.
Disse tang- og muslingearter bliver dyrket ved Anholt Havvindmøllepark:

 • Sukkertang (Saccharina latissima). Bruges bl.a. i sushi.
 • Søl/dulse (Palmaria palmata). Bruges til at give smag og er kendt som ’havets bacon’ pga. umamismagen.
 • Fingertang (Laminaria digitata). Er også kendt som ’kombu’ og bruges bl.a. i supper og salater.
 • Blåmuslinger. Er allerede en kendt fødevare og kan spises dampede eller stegt.

 

Fotos kan downloades her (link).

Du kan læse mere om Anholt Havvindmøllepark  her (link).


Om ULTFARMS
ULTFARMS-projektet ved Anholt er en del af et større EU-finansieret projekt, der har til formål at optimere produktionen af fødevarer under barske forhold til havs og etablere en rentabel, bæredygtig og økologisk produktionskæde ved havvindmølleparker beliggende i Nordsøen og Østersøen.

Du kan læse mere her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:


Ørsteds presseafdeling

Thor R. Wilkens

99 55 44 07

thrwi@orsted.com

 

PensionDanmarks presseafdeling

Jacob Therkelsen

31 12 67 08

jth@pension.dk

 

PKA’s presseafdeling

Nicholas Rindahl

30 16 11 24

nrl@pka.dk

 

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.700 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2022 en omsætning på 132,3 mia. kr. (17,8 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.