3D-printede rev skal hjælpe biodiversiteten i Kattegat

Ørsted og WWF Verdensnaturfonden tester, hvordan 3D-printede rev kan gavne biodiversiteten i Kattegat, der er ramt af en historisk lav torskebestand. Det er første gang 3D-printede rev tages i brug i danske farvande, og de vil supplere de eksisterende stenrev, som Ørsted etablerede i Anholt Havmøllepark i 2012-13.

Ørsted og WWF Verdensnaturfonden har sat 12 3D-printede rev ud på havbunden mellem vindmøllerne i Anholt Havmøllepark i Kattegat, der er en del af Nordsøens økosystem. I Kattegat har blandt andet overfiskeri, stigende iltsvind og tab af levesteder betydet, at torskebestanden har været faldende de seneste 20 år og nu er alarmerende lav. Det skaber en dominoeffekt i Kattegats økosystem, som har negativ indflydelse på biodiversiteten og det marine økosystems modstandsdygtighed over for klimadrevne forandringer.

De to partnere bag projektet håber på, at de 3D-printede rev vil have en positiv indflydelse på torskebestanden i Kattegat og herigennem styrke biodiversiteten og bidrage til et sundere og mere modstandsdygtigt økosystem i havet.

Filip Engel, Vice President for bæredygtighed i Ørsted, siger:
"Havet rummer et stort potentiale i forhold til at hjælpe med at nå vores klimamål. Forbedring af havenes sundhed og genopretning af havets biodiversitet er afgørende for at tackle tabet af biodiversitet og klimakrisen. I takt med at regeringer rundt om i verden præsenterer stadig mere ambitiøse planer for den vedvarende energi, vil havvind komme til at fylde mere. Hos Ørsted tror vi på, at handling på klima- og naturområdet kan og skal gå hånd i hånd, og dette spændende projekt sammen med WWF Verdensnaturfonden er et af mange rundt om i verden, hvor vi søger de bedste løsninger til at realisere vores ambition om en nettopositiv indvirkning på biodiversiteten."

Bo Øksnebjerg, generalsekretær, WWF Verdensnaturfonden, siger:
"De danske have er under hårdt pres, og i dag er der 90 % færre torsk i Kattegat end i 1990. Der er brug for handling – og det haster. Vi skal give naturen og dyrelivet en hånd, samtidig med at vi forsøger at løse vores klimakrise ved at udvide vores grønne energiproduktion. Hvis vi skal løse naturkrisen, er vi nødt til at give mere tilbage til naturen, end vi tager. Derfor er vi meget begejstrede for, at vi sammen med Ørsted for første gang kan teste de nye unikke 3D-printede revmoduler her i Danmark."

Derfor er torsk vigtige for biodiversiteten og for klimaet
I de seneste årtier er man blevet opmærksom på, at det omfattende overforbrug af havets ressourcer har haft enorme konsekvenser på globalt plan. Disse konsekvenser omfatter svindende fiskebestande, iltsvind nær havbunden og tab af levesteder for livet i havet, såsom massiv reduktion af ålegræsenge.

Torsken er et vigtigt toprovdyr, hvilket betyder, at den jager andre arter, og derved bidrager den i høj grad til at opretholde balancen i havets økosystem. Når torsken bliver kraftigt reduceret i antal, vil mængden af dens byttedyr – såsom strandkrabben – stige. Som følge heraf forsvinder ålegræsset, fordi krabberne både spiser ålegræssets frø og mange af de snegle, der forhindrer, at ålegræsset bliver overgroet af alger.

Det er et problem, da ålegræs i sig selv har stor betydning for både biodiversitet og klima. Det giver vigtige levesteder for fiskeyngel, det producerer ilt, og det stabiliserer havbunden. Og så lagrer ålegræsset meget effektivt CO2 i sit rodnet, så det ikke ender i atmosfæren og bidrager til den globale temperaturstigning.

Biohuts giver ly til torsk i kystfarvandene
Sidste år installerede WWF og Ørsted såkaldte biohuts langs molerne i havnen i Grenaa i samarbejde med Grenaa Havn og Kattegatcentret. Tilsammen tilbyder de to projekter nye levesteder for torsken i vigtige stadier af dens livscyklus.

Biohuts, der nærmest er en form for fiskebørnehaver, giver livsvigtig beskyttelse til små fisk. Her kan fx små torsk søge ly og føde, indtil de er store nok til at svømme ud på dybere vand.

3D-printede rev skaber levesteder til torsk på dybere vand
De 3D-printede rev ligner en bryllupskage og består af flere niveauer, der er forbundet med hinanden af hulrum, hvor fisk både kan svømme ind og ud af skjulesteder. Samtidig giver revmodulernes overflader og sprækker andre organismer mulighed for at fæstne sig. Revene er omkring en kubikmeter store og varierer i bredde og vægt for bedst at efterligne naturlige levesteder, og de vejer op til et halvt ton.

Ørsted har set, hvordan stenrevene, som selskabet etablerede i forbindelse med opførelsen af Anholt Havmøllepark, er blevet til attraktive oaser for andre marine arter på en ellers øde havbund. Forventningen er, at de nye 3D-printede rev kan supplere stenrevene og hurtigt vil blive fyldt med liv. WWF har allerede erfaring med 3D-printede rev fra et projekt i den hollandske del af Nordsøen.

Projektet i Anholt Havmøllepark bakkes op af PensionDanmark og PKA A/S, der har ejerandele på henholdsvis 30 % og 20 % i vindmølleparken.

Torben Möger Pedersen, administrerende direktør i PensionDanmark, siger:
”Vi er meget stolte af, at Anholt Havmøllepark er pionerprojekt inden for 3D-printede rev i dansk farvand. Biodiversitet er et fokusområde for PensionDanmark, og hvis dette innovative tiltag kan bidrage til et bedre havmiljø, samtidig med at havmølleparken producerer bæredygtig strøm, så er det en win-win-situation for alle parter.”

Jon Johnson, administrerende direktør i PKA A/S, siger:
"Det er vigtigt for os at beskytte vores klode og arbejde hen imod en bæredygtig fremtid. På verdensplan falder biodiversiteten med alarmerende hastighed. Vi er stolte over at støtte op om testen af 3D-printede rev i Anholt Havmøllepark og forsøget på at forbedre forholdene for torsken og for biodiversiteten i bredere forstand i området og i Kattegat. Vi ser frem til at følge udviklingen i leveforholdene i de kommende år."

Det er Ørsteds ambition, at alle nye grønne energiprojekter, som selskabet sætter i drift fra 2030 og frem, skal have en netto-positiv biodiversitetspåvirkning. Ørsted arbejder sammen med flere miljøeksperter på forskellige projekter, der skal genoprette og styrke biodiversiteten i havet – fx hollandske ARK Nature i et pionerprojekt i Nordsøen og to lokale naturbeskyttelsesorganisationer i et flagskibsprojekt omhandlende Humber-flodmundingen i det nordøstlige England. Ørsted har desuden for nyligt præsenteret sit Taiwan-baserede projekt ReCoral by ØrstedTM, hvor man for første gang nogensinde vil forsøge at dyrke koraller på havvindmøllefundamenter med henblik på at bidrage til genoprettelsen af verdens koralrev.

Projektet er en del af et strategisk partnerskab, som Ørsted og WWF Verdensnaturfonden indgik i 2018. Partnerskabets formål har været at bidrage til at redde verdens dyr og natur, der er truet af klimaforandringer og samtidig engagere den danske befolkning i løsninger på klimaforandringer og fremme et samfund, der udelukkende kører på grøn energi.

Fakta om 3D-printede rev

  • Revene er lavet af 70 % sand og 30 % puzzolancement, der består af vulkansk aske og portlandcement. Det er naturlige materialer og vil ikke være skadelige for det omgivende miljø – selv ikke, hvis dele af revene skulle erodere over tid.
  • De 3D-printede rev er naturlige og ufarlige for miljøet, indeholder ingen syntetiske eller giftige stoffer af industriel oprindelse og har en moderat basiske pH-værdi på omkring 8,5-9.
  • Hvert rev vejer mellem 200 og 550 kg.
  • Revene er 1 m3 store og 1 meter høje.
  • De 3D-printede rev er designet og udviklet på baggrund af et samarbejde mellem WWF Holland og Reef Design Lab. Revstrukturerne er produceret af det italienske firma D-Shape.

Fakta om Anholt Havmøllepark

  • Anholt Havmøllepark består af 111 vindmøller med en samlet kapacitet på 400 MW.
  • Det svarer til mere end 1 million danskeres årlige strømforbrug, som er helt CO2-fri.
  • Da havvindmølleparken stod færdig i 2013, var den verdens største.
  • Under etableringen anlagde Ørsted (der dengang hed DONG Energy) 24 stenrev i havvindmølleparken. I dag vrimler stenrevene med liv.

Mediekit
Billeder fra udsætningen af de 3D-printede rev i Anholt Havmøllepark kan downloades her. Kreditér venligst Ørsted. En video om revene er tilgængelig på YouTube.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

WWF Verdensnaturfonden
Mai-Britt Noe
Head of Press and Media, WWF Denmark
mai-britt.noe@wwf.dk
+45 28 93 63 28

Ørsted Media Relations
Anders Stougaard
astou@orsted.com 
99 55 67 39

Om WWF Danmark
WWF er en af verdens største og mest indflydelsesrige organisationer med mere end fem millioner støtter globalt. WWF har kontorer i flere end 80 lande og mere end 1.200 projekter over hele verden. WWF’s mission er at stoppe forringelsen af jordens naturlige miljø og skabe en fremtid, hvor mennesker lever i harmoni med naturen. WWF Verdensnaturfonden er den danske afdeling af World Wide Fund for Nature.

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Desuden leverer Ørsted energiprodukter til sine kunder. Ørsted er det eneste energiselskab i verden med en videnskabeligt baseret målsætning om netto-nuludledning. Målsætningen er valideret af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2022 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 7.016 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2021 en omsætning på 77,7 mia. kr. (10,4 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.