Green manifesto

Love your home – Vi skal gøre noget nu

Hos Ørsted vil vi gerne være med til at sætte fart på den globale grønne omstilling.

Det kræver en indsats fra borgere, virksomheder og regeringer, hvis vi skal skabe den systemændring, der skal til for at bremse CO2-udledningerne.

Vi har alle et ansvar for at gøre noget og passe på vores fælles hjem.


Vores hjem er i fare

Vores fælles hjem, Jorden, er et smukt og fantastisk sted. Det skulle den gerne blive ved med at være. Men det er klimaforandringerne ved at sætte en stopper for.

Vi er allerede begyndt at se de negative konsekvenser, som klimaforandringerne har for vores hjem. Forskere har konkluderet, at en global temperaturstigning på mere end 1,5 °C vil få katastrofale følger for Jordens befolkning.

For at sikre at vi ikke når til det punkt, skal vi reducere vores CO2-udledning med 50 % inden udgangen af 2030, og verden skal være helt klimaneutral i 2050. Som det ser ud nu, kommer vi ikke til at nå det mål.

Derfor skal vi sammen passe på vores fælles hjem og sætte skub i den globale grønne omstilling.

 

De hårde fakta

Energi fra fossile brændsler er den største synder i forhold til klimaforandringerne og står for 73 % af den samlede globale udledning.

For at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C og beskytte vores hjem skal verden udfase fossile brændsler og fokusere på at udbygge grøn energi. Grøn energi dækker i dag kun 11 % af det samlede globale energiforbrug.

En langt større del af vores energiforbrug skal dækkes af grøn energi, hvis vi skal gøre os håb om at reducere den globale CO2-udledning med 50 % inden udgangen af 2030.

 

Vi skal gøre noget nu – Det er nu, vi skal sætte skub i den grønne omstilling

Og det kræver, at vi udbygger vores produktion af grøn energi – fx sol og vind – globalt og hurtigt. Individuelle livsstilsændringer, fx i form af mere genbrug og øget brug af offentlig transport til arbejde, er et godt første skridt.

Men det er ikke nok til at nå en CO2-reduktion på 50 % inden udgangen af 2030, fordi udledningen fra fossile brændsler er et biprodukt af næsten alt, hvad vi foretager os. Når vi opvarmer vores hjem, tænder for ovnen, rejser med fly, taler i telefon eller shopper på nettet, så udleder det CO2.

Vi skal ændre vores energisystem, gøre os uafhængige af fossile brændsler og bruge vedvarende grøn energi i stedet. Det lyder som en stor udfordring, men der er også gode nyheder.

Vi ved allerede nu, hvad vi skal gøre for at sætte skub i den grønne omstilling. Strøm fra vind og sol er nu billigere end strøm fra fossile brændsler og kan danne rygraden i fremtidens energisystem.

Hvis vi udbygger produktionen af grøn energi globalt og udfaser fossile brændsler, er det muligt at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi.