Sådan arbejder vi

Mangfoldighed
og inklusion

Vores forpligtelser


I Ørsted mener vi, at talent er mangfoldigt af natur, og at vores forskelle styrker forretningen og bidrager til at realisere vores vision. Samfund og talenter er mangfoldige – det bør vores arbejdsstyrke også være. Alle i Ørsted skal opleve, at de har lige muligheder for at høre til og for at gøre karriere.

Vi bestræber os på at være en inkluderende arbejdsplads, der respekterer dig som den, du er, værdsætter dit perspektiv og giver en fair belønning for det, du opnår. Ørsted ønsker, at alle medarbejdere har samme mulighed for indflydelse og udvikling, uanset alder, race, etnicitet, fødested, køn, seksuel orientering eller handicap.

For os handler bæredygtighed om mere end miljøet. Det er også sådan, vi går i dialog med og betjener de lokalsamfund, vi er en del af. For os betyder bæredygtighed også fokus på de sociale elementer i vores miljø, og at vi skaber en inkluderende arbejdsplads for alle.

Hvad vi forventer af dig


  • At du er nysgerrig på mangfoldighed og inklusion, drøfter det og er fortaler for det. At du anerkender, at mangfoldighed er en styrke
  • At du agerer inkluderende ved at bidrage til en åben og understøttende kultur, hvor forskellige perspektiver bliver budt velkommen og anvendt, og hvor alle trygt kan sige deres mening
  • At du interesserer dig for mennesker, der er anderledes end dig selv – og overvejer, hvordan du kan bruge deres input og blive en allieret.

”Vi bør alle se efter bredere og mere forskelligartede perspektiver, der skubber til og udfordrer vores måde at tænke på. Opsøge meninger, der adskiller sig fra dine, fra mennesker, der er anderledes end dig. Det er det, der fostrer modige idéer og skaber ekstraordinære resultater – og driver vores fremskridt mod en mere bæredygtig verden”

– Mads Nipper, CEO

Vi er en global virksomhed med medarbejdere fra hele verden. Herunder finder du et øjebliksbillede af vores nuværende medarbejderdemografi.

Vi gør noget

Vi værdsætter mangfoldighed og inklusion, men succes kræver handling. Vores proces er klar. Vi ønsker, at alle medarbejdere skal føle sig værdsat. Vi ønsker, at alle systemer, processer og måder at arbejde på skal styrke inklusion og retfærdighed for at understøtte mangfoldigheden i vores arbejdsstyrke. Det er et mål, at vores virksomhed afspejler de lokalsamfund, vi arbejder i, så vi alle kan bidrage.

Byd inklusion velkommen

Der er ingen inklusion uden mangfoldighed. Vi ønsker, at alle medarbejdere skal føle, at de hører til i Ørsted.

Ban vejen

Vi gør inkluderende adfærd til en del af vores arbejds- og beslutningsprocesser.

Vi skal bidrage til forandring

Vi skal alle sammen bidrage til at gøre det rigtige. Sammen kan vi skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi – og en virksomhed, der afspejler de globale samfund, vi arbejder i.

ØrstedlN: Vi bevæger os fremad i fællesskab 


Ørsted IN er vores globale netværk af netværk. Det består af passionerede medarbejdere, der tror på at skabe en inkluderende arbejdsplads gennem tryghed for alle identiteter.

Grupperne yder støtte i deres egne lokalsamfund, opfordrer deres støtter til at spille en aktiv rolle som fortalere, gennemfører undervisningsforløb og vejleder om politikker og processer.

Forankring af D&I i vores forretning


For at udvikle den måde vi går forrest på, skal mangfoldighed og inklusion (D&l) integreres i vores forretningsstrategi og inddrages i alle vores beslutninger. Derfor arbejder vi med ledere, processer og politikker for at realisere vores vision, og derfor har vi vedtaget en ambition om at opnå en 40:60-kønsfordeling.

Vi starter med et særligt fokus på kønsdiversitet, selvom det er vores ambition at medtage alle aspekter af mangfoldighed. Hvorfor? Fordi det skaber forretningsværdi. Og fordi forskning viser, at når kønsbias reduceres i kultur, systemer, processer og politikker, kan det samtidig reducere andre former for bias til fordel for andre underrepræsenterede grupper. Vi har offentligt forpligtet os til at opfylde specifikke kønsmæssige ambitioner.

Vores ambition er, at Ørsteds globale arbejdsstyrke i 2030 skal bestå af 40 procent kvinder og 60 procent mænd. Vi følger kønsfordelingen på tre niveauer: senior director og derover, people managers, alle medarbejdere. Når og hvor vi kan, vil vi forsøge at bevæge os længere og hurtigere og inkludere andet end køn.

Det er et ambitiøst mål. Det kræver, at vi tiltrækker, rekrutterer, udvikler, støtter, engagerer og inkluderer kvinder på alle niveauer og i alle faser. Det kræver, at vi revurderer vores kultur og ledelsesværdier, så de fremmer adfærd, der øger trivslen blandt kvinder og alle andre.

Vores kultur