Klimavenlig 
naturgas


Styrk jeres image – med affald


Biogas er godt for klimaet – og det kan også vise sig at være rigtig godt for jeres virksomheds image. Ved køb af Bionaturgas kan I sende et klimavenligt signal, og I er med til at fremme efterspørgslen på vedvarende energi i Danmark. 

Bionaturgas er en mere klimavenlig energiform, som kan produceres på for eksempel gylle, staldgødning, husholdnings- og industriaffald. I Danmark blev størstedelen af biogassen tidligere anvendt til at producere strøm og varme, men nu kan vi supplere med biogas i det danske gasforsyningsnet.

 

Bionaturgas-certifikater

Med et nyt nationalt certifikatsystem udstedes der bionaturgascertifikater ved tilførsel af biogas til det danske gasforsyningsnet. Certifikaterne med oprindelsesgaranti udstedes af Energinet.dk.

Certificatet indeholder: 

  • Et bevis som synliggør og dokumenterer, at Ørsted køber og indløser bionaturgascertifikater hos Energinet.dk, svarende til den aftalte mængde

  • Klistermærke med Bionaturgas, som I kan anvende på f.eks. jeres indgangsdør

Fordele ved at vælge bionaturgas


  • Afdæk jeres naturgasforbrug med bionaturgas.
  • Støt udbygningen af vedvarende energiproduktion i Danmark.

  • Anvend bionaturgascertifikaterne til jeres "grønne regnskab".
  • Send et grønt signal til jeres omverden.

Bionaturgas er ikke kun positivt for jeres grønne regnskab. I kan også bruge det til at fortælle, I har taget et aktivt klimavalg, blandt andet ved at bruge logoet på jeres hjemmeside og i jeres generelle kommunikation.

Rådgiver, Ørsted

 

Støt bionaturgas

- og send et klimavenligt signal


Sådan bliver bionaturgas produceret

 

 

Har I spørgsmål til klimavenlig energi?

Bruger I over 75.000 m3 naturgas om året?

Så tag en snak med vores indkøbsrådgivere og hør, hvordan I får mest muligt ud af naturgasaftalen. Jo højere forbrug, des vigtigere er det at finde den rigtige aftale.