Covestro case study

Covestro i partnerskab med Ørsted for at realisere ambitiøs grøn strategi


Med indgåelsen af en CPPA med Ørsted har en af verdens førende polymerproducenter, Covestro, startet sin rejse mod på vej mod bæredygtig produktion.


Covestros fokus på omstilling til grøn energi

Som en af Tysklands største kemivirksomheder forstår Covestro, hvor vigtig grøn energi er for at opfylde virksomhedens omfattende bæredygtighedsstrategi.

Ud over gradvist at omstille sine produktionsanlæg til vedvarende energi og forpligte sig til løbende at forbedre energieffektiviteten ønsker Covestro at indtage en central rolle i Tysklands bredere energiomstilling ved at støtte udbygningen af grøn energi. Uden omstillingen til vedvarende energi tror Covestro ikke, at den tyske industri kan opnå en nettoudledning på nul inden 2050.

Vejen til CO2-neutralitet


Covestros rejse mod en bæredygtig produktion betød, at de skulle finde en partner inden for vedvarende energi, der kunne matche deres ambitioner og samtidig levere stabile omkostninger, skræddersyede løsninger og ekspertise for at sikre en problemfri grøn omstilling.

Læs om havvindteknologi

Nye rekorder med Ørsted


Med indgåelsen af verdens største forsyningsaftale om vindenergi med Ørsted – verdens førende leverandør af havvind – blev Covestro den første store tyske kemivirksomhed, der indgik en langsigtet CPPA om et nyt anlæg til vedvarende energi.

Udbygning af grøn energi gennem additionalitet 

Fra 2025 vil Ørsted garantere Covestro en aftalt mængde havvindenergi til en fast pris i ti år, hvilket er nok til at dække en stor del af Covestros energibehov i Tyskland. Energien vil blive produceret af en nyopført vindmøllepark i Nordsøen, Borkum Riffgrund 3, som bliver Tysklands første projekt uden tilskud.

Aftalen opfyldte til fulde Covestros prioriteter for additionalitet og effektivitet, hvilket gør det muligt for virksomheden at spille en afgørende rolle i den grønne omstilling. Covestro har således adgang til grøn energi fra en specifik havvindmøllepark i stedet for en generel beholdning af grøn energi.I fasen før den endelige investeringsbeslutning (Pre-FID) om en CPPA vil Covestro påtage sig en del af risikoen i forbindelse med prissætning af el for Borkum Riffgrund 3 for at sikre en endelig investering i projektet, hvilket giver virksomheden mulighed for at bidrage til udbygningen af vedvarende energi i Tyskland.
Nøgletal for Covestro CPPA

Løbetid
Ti år, fra 2025

 

Aftalt mængde
100 MW

 

Vindmøllepark
Borkum Riffgrund 3

Start af CPPA-dialogen

Da en CPPA er en stor, langsigtet investering, kan det være overvældende at starte en dialog om processen, som forudsætter, at værdien af grøn omstilling anerkendes på tværs af hele virksomheden.

”Indkøb af grøn energi sætter en tyk streg under vores omfattende bæredygtighedsstrategi.Vi har en tro på, at det kan inspirere og motivere vores kunder ... og vi håber også, at samarbejdet med Ørsted vil inspirere til accelereret udbygning af vedvarende energi i Tyskland.”

Dr. Markus Steilemann, 
Covestro CEO

Men Sylvia Baumheier, Head of Global Energy Procurement hos Covestro, som i dag står for samarbejdet med Christoph Hörbelt, Lead Business Developer hos Ørsted, er overbevist om, at dialogen kan starte hvor som helst.”Køb af energi er kun et af flere udgangspunkter for håndteringen af grøn energi i en virksomhed,” forklarer hun:”Emnet kan lige så vel blive introduceret via afdelingen for bæredygtighed, kundehenvendelser, investor relations, foreninger eller politiske relationer, datterselskaber eller direkte fra bestyrelsen.” Da emnet blev taget op, begyndte Sylvia at indhente oplysninger i Covestro for at identificere vigtige interessenter, afklare virksomhedens holdning til grøn energi og finde ud af, hvor emnet allerede blev drøftet.

Fordelene ved den cppa med Ørsted

Der er miljømæssige, samfundsmæssige og forretningsmæssige fordele ved at vælge grøn energi.

En CPPA fra Ørsted giver jeres virksomhed mange økonomiske og miljømæssige fordele.

At finde den rette partner

På lang sigt er det afgørende at finde den rette CPPA-partner. Christoph Hörbelt, der står for dialogen og forhandler på Ørsteds vegne, siger: ”Når der virkelige kommer gang i tingene, tilbringer man en masse tid sammen. Det er afgørende at have en modpart, der søger at løse problemerne i stedet for at acceptere dem som en forhindring.” Covestro var meget tilfreds med Ørsteds samarbejds- og reaktionsorienterede tilgang til forhandlingerne. På et tidligt tidspunkt blev der etableret et fundament af tillid, så Covestro hurtigt kunne vurdere, om CPPA’en var holdbar indholdsmæssigt såvel som kommercielt.

Navigering i CPPA-processen

Ørsteds CPPA blev skræddersyet til Covestros krav. Som partner understøttede Ørsted fuldt ud Covestro-teamet i at kunne navigere i deres egne interne landskab af interessenter, juridiske eksperter, ledelse og indkøb for at sikre en robust CPPA. Covestro kickstartede processen ved at samle alle beslutningstagere bag et klart strategisk rationale. ”Man skal vurdere samtlige mulige løsninger internt: Hvad er de juridiske og lovgivningsmæssige rammer? Og hvad fungerer bedst for vores virksomhed?”, forklarer Sylvia. Hun understregede også vigtigheden af at underskrive en grundig risikovurdering tidligt i processen, og tilføjer: ”Det er meget vigtigt, at alle risici identificeres. Selvom det ikke er alle risici, der kan tages højde for, skal de adresseres, forstås og på sigt accepteres.” 

”Vi havde en meget intens session med vores direktion, hvor vi drøftede vores indkøbsstrategi og frem for alt talte meget om risici og skærpede vores positioner og mandater.”

Sylvia Baumheier,
Head of Global Energy Procurement hos
Covestro

Engagement fra hele virksomheden

En vellykket CPPA kræver opbakning på tværs af organisationen. Covestro gjorde hurtige fremskridt og involverede beslutningstagere tidligt i processen gennem interne og eksterne workshops for hurtigt at etablere et højt vidensniveau på tværs af virksomheden. Og helt centralt fortsatte engagementet under forhandlingerne. Seks måneder før kontrakten blev underskrevet, blev halvdelen af organisationen orienteret om aftalen og inviteret til at udfordre den. Ud over at sikre opbakning til og finpudsning af CPPA’en gav processen os et værdifuldt indblik i, hvordan virksomheden tænkte som helhed og havde det med den grønne omstilling. Partnerskabet mellem Ørsted og Covestro er et udtryk for, at havvind er driftssikker og klar til at blive implementeret i industriel skala. Udbygningen af vedvarende energi i Tyskland er uden fortilfælde for kemiindustrien i Europa og understreger det store og direkte bidrag, som energiforbrugerne kan yde for at sikre en grønnere verden. 

Vores CPPA-Partnere

Vores CPPA-partnere

Flere virksomheder har valgt Ørsted til at dække deres behov for grøn energi. Se, hvorfor de har valgt at samarbejde med verdens mest bæredygtige energiselskab.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan en grøn CPPA med Ørsted kan hjælpe din virksomhed.