Havvindteknologi

Der er sket meget inden for havvindteknologien, siden vi byggede verdens første havvindmøllepark i Vindeby i 1991


Hver mølle kunne dengang levere strøm svarende til godt 500 husstandes forbrug om året i Danmark, og rotorernes diameter var på 35 meter, hvilket svarer til mere end højden på Rundetårn i København.

Ørsteds seneste park herhjemme, Anholt Havvindmøllepark, består af 111 møller, som hver kan levere strøm svarende til 3.500 husstandes forbrug. Diameteren på møllernes rotorer på Anholt er hele 120 meter, altså næsten 3,5 gange så meget som på Vindebys møller. Fra havoverfladen til vindmøllens øverste vingespids er der 141 meter. 

Udviklingen er forsat med at gå stærkt, siden Anholt Havvindmøllepark blev sat i drift i 2013. I dag har Ørsted opsat havvindmøller i udlandet, der hver især kan levere strøm svarende til 8.000 husstandes forbrug. Til flere fremtidige projekter har Ørsted valgt af bruge møller med rotorer, der har en diameter på over 200 meter. Blot en enkelt af disse møller kan levere strøm svarende til over 10.000 husstandes årlige forbrug.

Udviklingen inden for havvindmølleparker 1991-2021

 

Møllerne er dog ikke det eneste område, hvor teknologien har rykket sig betragteligt. Også på fundamentområdet er der sket store fremskridt. 

De første havvindmølleparker blev bygget med såkaldte gravitationsfundamenter. Disse fundamenter var lavet af beton, og de blev støbt på land, hvorefter de blev sejlet ud til havvindmølleparken og sænket ned på havbunden. 

I dag er den mest anvendte type af fundamenter de såkaldte monopiles, som består af et meget stort, rundt stålrør, som sættes fast i havbunden. De første monopæle havde en diameter på omkring fire meter, men de er, ligesom møllerne, vokset rigtig meget siden da. På Ørsteds hollandske vindmøllepark Borssele 1 & 2 er der for eksempel installeret fundamenter, der vejer knap 1.200 tons, måler 76 meter i længden og har en diameter på 8,5 meter, hvilket er nok til at rumme et fodboldmål.  

Udviklingen af teknologien ligger i Ørsteds DNA, og vi arbejder hver dag på at gøre den bæredygtige energi fra havvind billigere. Læs mere her


Havvind: fra Danmark til verden

Det globale havvindmølleeventyr havde sin spæde start i Danmark og er nu en uundværlig brik i den globale, grønne omstilling af energisektoren.