Fremtiden for havvind i Danmark


Danmark har med sine store havarealer og gode vindforhold ideelle betingelser for at udnytte havvind til at producere store mængder grøn strøm.


Havvindindustrien blev født i Danmark i 1991 med Vindebyparken nord for Lolland og i dag er det en global industri, hvor Danmark stadig er blandt verdens førende lande.

Den danske succeshistorie begyndte med politiske visioner for grøn energi. Visioner, der blev til konkrete mål for udbygningen af havvindenergi. Det fik vindindustrien til at investere og innovere, hvilket bragte prisen på den grønne energi ned. Herefter hævede politikerne ambitionerne yderligere, og vindindustrien investerede derfor endnu mere i vindenergi. Denne udvikling er et godt eksempel på et konstruktivt samarbejde mellem det private erhvervsliv, forskningssektoren og den offentlige sektor.

Havvind i Danmark kort fortalt

  • Vindeby var verdens første havvindmøllepark, da den blev sat op i 1991.
  • Prisen på havvindenergi er faldet med 65-75% i Nordvesteuropa siden 2012.
  • Danmark har sammenlagt i 2021 en havvindkapacitet på 2.095 MW. Danmark har i dag planer om, at der senest i 2033 er installeret 10.000 MW havvind i dansk farvand.
  • Ifølge WindEurope bør havvindkapaciteten udbygges med yderligere 35.000 MW i Danmark for at nå EU-Kommissionens vision om et CO2-neutralt Europa i 2050.

Vindmølleindustriens bidrag til Danmark
I 2020 blev der eksporteret for 54,1 mia. kr. vindenergiteknologi og -services.


Ørsteds bidrag til Danmark
I 2019 bidrog Ørsted med 5 mia. kr. i direkte skattebetalinger til den danske stat.

Helt konkret bliver der frem mod 2030 udbudt to almindelige havvindmølleparker, men også to såkaldte energiøer: En ved Bornholm på 2.000 MW og en i Nordsøen på 3.000 MW. En energiø kan skabe et knudepunkt for store mængder havvindenergi, som kan forbindes til flere lande. Det er ideen, at energiøen ved Bornholm skal forbindes til Polen, og at energiøen i Nordsøen skal forbindes til Holland. I takt med, at der bliver udbygget mere vedvarende energi, er det vigtigt, at vi og nabolande bliver forbundet med elforbindelser, så vi i Danmark kan sælge den grønne strøm til dem, men også så Danmark selv kan importere, hvis vi får brug for det.

Whitepaper

Da havvind blev konkurrencedygtig

Udviklingen af teknologi ligger i Ørsteds DNA, og vi arbejder hver dag på at gøre den bæredygtige energi fra havvind billigere. Udviklingen vi og Europa har været igennem er beskrevet i vores rapport ‘Making green energy affordable’.

Havvind er billigere end fossile brændstoffer


Historisk har energi fra havvind været en relativ dyr energikilde, men omkostningerne er siden Vindeby faldet meget. Faldet i omkostningerne på havvindenergi betyder, at strøm fra havvind i dag kan produceres til priser, der er konkurrencedygtige med kul, naturgas og atomkraft. I dag er strøm fra vedvarende energi i de fleste sammenhænge både det grønneste og billigste valg.
Gennemsnitspris for en MWh strøm
EUR pr MWh, priser fra 2020 i Europa

De næste skridt


Havvind kommer i fremtiden til at spille en essentiel rolle både i den direkte elforsyning og i de indirekte sektorer, som den tunge transport til lands, til vands og i luften. Det kræver udvikling af teknologier som power-2-x (rapport på engelsk), hvor vi kan omdanne grøn energi, såsom vindenergi, til grønne brændsler, der kan bruges der, hvor vi nu bruger fossile brændsler.

Den udvikling skaber et endnu større behov for grøn energi fra blandt andet havvindmøller. Samtidig vil der i fremtiden også være behov for at udvikle nye typer af havvindmølleparker, der kan kobles direkte på flere landes elforsyningsnet. Udviklingen vil bidrage til at skabe grønne arbejdspladser og vækst både i Danmark og i udlandet.

Whitepaper

Havvindenergi kan spille en central rolle i at gøre Europa grønt

Vores whitepaper er et oplæg, der prøver at sætte gang i diskussionen mellem de europæiske regeringer, branchen og privatbefolkningen om, hvordan vi bedst gør vedvarende energiproduktion til den primære energikilde over hele kontinentet.

Vores havvindmølleparker

Det hele begyndte i Danmark

Ørsted byggede verdens første havvindmøllepark i Danmark i 1991. I dag leverer vi strøm fra havvind svarende til over 900.000 husstandes forbrug i Danmark.