Fremtiden for
havvind i Danmark

Danmark har med sine store havarealer og gode vindforhold ideelle betingelser for at udnytte havvind til at producere store mængder grøn strøm.

 

Havvindindustrien blev født i Danmark i 1991 med Vindebyparken nord for Lolland og i dag er det en global industri, hvor Danmark stadig er blandt verdens førende lande.

I 2020 har Danmark sammenlagt 1.700 MW havvindskapacitet med Ørsteds Anholt Havvindmøllepark som den største. Parken har en kapacitet på 400 MW og kan forsyne 400.000 husstande i Danmark med strøm. Yderligere 1.000 MW er ved at blive opført i dansk farvand, og Folketinget har besluttet, at der skal opføres yderligere 7.000 MW havvind frem mod 2030 som en del af de tiltag, der skal sikre en reduktion på 70% af den danske CO2-udledning i 2030Helt konkret bliver der frem mod 2030 udbudt to almindelige havvindmølleparker, men også to såkaldte energiøer: En ved Bornholm på 2.000 MW og en i Nordsøen på 3.000 MW. En energiø kan skabe et knudepunkt for store mængder havvindenergi, som kan forbindes til flere lande. Det er ideen, at energiøen ved Bornholm skal forbindes til Polen, og at energiøen i Nordsøen skal forbindes til Holland. I takt med, at der bliver udbygget mere vedvarende energi, er det vigtigt, at vi og nabolande bliver forbundet med elforbindelser, så vi i Danmark kan sælge den grønne strøm til dem, men også så Danmark selv kan importere, hvis vi får brug for det.   

Hvis vi regner de planlagte parker fra Klimaaftalen sammen med de møller, der allerede er bygget og er ved at blive bygget, har Danmark næsten 10.000 MW havvindkapacitet i 2030. Det langsigtede potentiale for havvindenergi i Danmark er dog langt større, og danske havvindmøller spiller en central rolle i den grønne omstilling, ikke bare i Danmark, men i hele Europa. Ifølge den europæiske brancheorganisation, WindEurope, bør der udbygges med yderligere 35.000 MW havvindenergi i Danmark for at nå EU-Kommissionens vision om et CO2-neutralt Europa i 2050, og så er der endda plads til mere.

Læs mere om, hvordan havvindenergi kan spille en central rolle i at gøre Europa grønt i dette white paper. 

 

Læs mere om, hvordan havvindenergi kan spille en central rolle i at gøre Europa grønt i dette white paper 

 

Det hele begyndte i Danmark

Ørsted byggede verdens første
havvindmøllepark i Danmark i 1991.