Fremtiden for havvind i Danmark


Danmark har med sine store havarealer og gode vindforhold ideelle betingelser for at udnytte havvind til at producere store mængder grøn strøm.


Alene Nordsøen har potentiale til at blive en af Europas største kilder til vedvarende energi baseret udelukkende på potentialet for vindenergi. Den samlede produktion af vindenergi vurderes til at være over 200 GW. Det er dobbelt så meget energi, som alle Europas kulkraftværker kan producere tilsammen, hvilket er nok til at dække over 200 mio. europæiske husstandes strømforbrug. I Danmark har vi de bedste forudsætninger for at drage nytte af dette potentiale i kraft af vores velegnede havarealer og vores verdensførende virksomheder på området.

Nøglen til Europas grønne omstilling
Nordsøen står til at få en nøglerolle i forhold til at sikre et grønnere Europa, der er uafhængigt af kul, olie og gas, idet området er særligt velegnet til havvindmølleparker. Det skyldes, den relativt lave havdybde og gode vindforhold. Ved at etablere netværk mellem havvindmølleparker i Nordsøen og vores europæiske nabolande sikrer vi desuden forsyningssikkerhed mellem landene. På den måde sikrer vi altså aftagere til enorme mængder vedvarende energi, samtidig med, at vi accelererer den grønne omstilling både i Danmark og i Europa. Derudover ligger det enorme havområde tæt på områder i Tyskland og Holland, hvor der er et massivt energiforbrug.


Det danske vindeventyr
Havvindindustrien blev født i Danmark i 1991 med Vindebyparken nord for Lolland og i dag er det en global industri, hvor Danmark stadig er blandt verdens førende lande.

Den danske succeshistorie begyndte med politiske visioner for grøn energi. Visioner, der blev til konkrete mål for udbygningen af havvindenergi. Det fik vindindustrien til at investere og innovere, hvilket bragte prisen på den grønne energi ned. Herefter hævede politikerne ambitionerne yderligere, og vindindustrien investerede derfor endnu mere i vindenergi. Denne udvikling er et godt eksempel på et konstruktivt samarbejde mellem det private erhvervsliv, forskningssektoren og den offentlige sektor.


Læs om Ørsted og ATP’s planer for energiøen i Nordsøen


Vidste du, at...

Ørsted har godt 30 års erfaring med at udvikle, opføre og drive havvindmølleparker og har været med siden industriens start i 1991. I 2002 opførte vi Nordsøens første havvindmøllepark, Horns Rev 1, som ligger cirka 14 km ud for Danmarks vestligste punkt. Efterfølgende er det blevet til yderligere en havvindmøllepark i den danske del af Nordsøen samt otte i engelsk farvand, fire i tysk og to i hollandsk farvand. Samlet set har Ørsted installeret op mod 7,5 GW havvind i Nordsøen, hvilket er nok til at forsyne over 7 mio. husstande med strøm. Ørsted er på nuværende tidspunkt ved at opføre yderligere ca. 2,5 GW havvind i den engelske og tyske del af Nordsøen.

For hver gigawatt havvind, der opføres i Danmark, vil man kunne nedbringe den årlige CO2-udledning med ca. 1,9 mio. tons (IEA, 2019). Udbygningen af vedvarende energi på tværs af landene spiller altså en afgørende rolle for, at Danmark og EU kan leve op til forpligtelsen om at halvere udledningen af drivhusgasser inden 2030 og nå målet om at blive klimaneutral senest i 2050.

 

White Paper

Et Europa, der kører på grøn energi

Europa råder over en af verdens bedste havvindressourcer i Nordsøregionen. Her er vindhastigheden høj, relativt konstant, og vanddybderne er små, hvilket giver gode forhold for fundamenter, der er fastgjort til havbunden.

Havvind i Danmark kort fortalt

  • Vindeby var verdens første havvindmøllepark, da den blev sat op i 1991.
  • Prisen på havvindenergi er faldet med 65-75% i Nordvesteuropa siden 2012.
  • Danmark har sammenlagt i 2021 en havvindkapacitet på 2.095 MW. Danmark har i dag planer om, at der senest i 2033 er installeret 10.000 MW havvind i dansk farvand.
  • Ifølge WindEurope bør havvindkapaciteten udbygges med yderligere 35.000 MW i Danmark for at nå EU-Kommissionens vision om et CO2-neutralt Europa i 2050.

Vindmølleindustriens bidrag til Danmark
I 2020 blev der eksporteret for 54,1 mia. kr. vindenergiteknologi og -services.

For at udnytte potentialet i de danske farvande er der taget politisk beslutning om at opføre minimum 3 GW havvind inden 2030. Det er næsten dobbelt så meget, som der er installeret i Danmark på nuværende tidspunkt. Derudover skal Danmark have to såkaldte energiøer. Den ene energiø bliver Bornholm i Østersøen på mindst 2 GW. Den anden energiø skal bygges i Nordsøen og bliver noget større med udsigt til 10 GW.

En energiø kan skabe et knudepunkt for store mængder havvindenergi, som kan forbindes til flere lande. Når energiøerne står færdige, vil de have en samlet kapacitet, som er langt større end det danske strømforbrug. Derfor skal strømmen eksporteres til vores nabolande og bidrage til den grønne omstilling på tværs af Danmarks grænser.

White paper

Modningen af havvindindustrien

Havvind har i løbet af 30 år udviklet sig til en moden, gennemprøvet og konkurrencedygtig grøn energiteknologi. I dag har havvind potentialet til at sikre bæredygtig energi til mange hundrede millioner mennesker. Det er blevet billigere at producere energi fra nyopførte havvindmølleparker end fra nyopførte kul- eller gasfyrede kraftværker, og der er masser af plads ude på havet.

Havvind er billigere end fossile brændstoffer


Historisk har energi fra havvind været en relativ dyr energikilde, men omkostningerne er siden Vindeby faldet meget. Faldet i omkostningerne på havvindenergi betyder, at strøm fra havvind i dag kan produceres til priser, der er konkurrencedygtige med kul, naturgas og atomkraft. I dag er strøm fra vedvarende energi i de fleste sammenhænge både det grønneste og billigste valg.
Gennemsnitspris for en MWh strøm
EUR pr MWh, priser fra 2020 i Europa

De næste skridt


Havvind kommer i fremtiden til at spille en essentiel rolle både i den direkte elforsyning og i de indirekte sektorer, som den tunge transport til lands, til vands og i luften. Det kræver udvikling af teknologier som power-2-x (rapport på engelsk), hvor vi kan omdanne grøn energi, såsom vindenergi, til grønne brændsler, der kan bruges der, hvor vi nu bruger fossile brændsler.

Den udvikling skaber et endnu større behov for grøn energi fra blandt andet havvindmøller. Samtidig vil der i fremtiden også være behov for at udvikle nye typer af havvindmølleparker, der kan kobles direkte på flere landes elforsyningsnet. Udviklingen vil bidrage til at skabe grønne arbejdspladser og vækst både i Danmark og i udlandet.
White paper

Havvindenergi kan spille en central rolle i at gøre Europa grønt

Vores white paper er et oplæg, der prøver at sætte gang i diskussionen mellem de europæiske regeringer, branchen og privatbefolkningen om, hvordan vi bedst gør vedvarende energiproduktion til den primære energikilde over hele kontinentet.
Vores havvindmølleparker

Det hele begyndte i Danmark

Ørsted byggede verdens første havvindmøllepark i Danmark i 1991. I dag leverer vi strøm fra havvind svarende til over 900.000 husstandes forbrug i Danmark.