Brint i Danmark

Det er nødvendigt at erstatte fossile brændsler med grøn elektricitet, hvis vi skal mindske klimaforandringerne. 


I dele af samfundet er der brug for nye løsninger for eksempel inden for tung transport, luftfart, skibsfart og i den tunge industri. Strøm kan for eksempel bidrage til at reducere udledningerne i disse sektorer igennem såkaldt power-to-x, hvor grøn strøm benyttes til at spalte vand til brint og ilt i et elektrolyseanlæg. Brinten kan derefter enten bruges direkte i for eksempel nye typer busser og lastbiler, eller laves om til fly- og skibsbrændstoffer.

Ørsted en del af to brintprojekter i Danmark.

Det ene projekt er et partnerskab med Københavns Lufthavne, DSV, DFDS, SAS og A.P. Møller – Mærsk, der har som vision at udvikle et potentielt 1.300 MW stort anlæg til produktion af brint af bæredygtige brændstoffer i København. Projektet støttes også af Københavns Kommune og Region Hovedstaden, mens COWI og BCG er videnspartnere. Projektet skal efter planen bygges i tre faser på 10 MW, 250 MW og 1.300 MW i henholdsvis 2023, 2027 og 2030. Til projektets to første faser er brintselskaberne Nel og Everfuel samt teknologivirksomheden Haldor Topsøe også partnere.

Ørsted er desuden i gang med at udvikle et power-to-x-anlæg på Avedøre Holme, hvor strøm fra Ørsteds to nærliggende havvindmøller skal bruges til at producere brint gennem elektrolyse. I projektet, med navnet H2RES, har Ørsted og seks partnere modtaget 34,6 mio. kr. i støtte fra EUDP til at bygge et elektrolyseanlæg på 2 MW, der skal producere brint til busser, lastbiler og potentielt taxier på Sjælland. Den daglige brintproduktion forventes at være på omkring 600 kg, hvilket er nok til at drive 20-30 busser.

Power-to-x har et stort potentiale for at nedbringe CO2-udledninger fra sektorer, hvor det er vanskeligt at finde alternative bæredygtige el-baserede løsninger. I Danmark vurderer klimapartnerskabet for energi og forsyning, at løsninger som power-to-x vil være nødvendige for at nå målsætningen om at reducere udledningerne i Danmark med 70% i 2030. I fremtiden kan brint produceret med vedvarende energi også videreforarbejdes og omdannes til andre bæredygtige brændstoffer som for eksempel metanol, ammoniak eller flybrændstof, der kan hjælpe med at erstatte fossile brændsler i skibs- og luftfarten.

 

Danmark har med sine store havarealer og gode vindforhold de ideelle betingelser for at udnytte havvind til at producere store mængder grøn strøm.