Information om silobrand på Studstrupværket

I forbindelse med, at vi skulle i gang med at bruge træpiller på Studstrupværket igen som opstart på varmesæsonen, konstaterede vi torsdag den 22. september en varmeudvikling i nogle af de træpiller, vi opbevarer i siloen på Studstrupværket. Det udviklede sig til en brand. 

Efter fire ugers intens indsats fra Østjyllands brandvæsen og vores egne medarbejdere kunne brandvæsenet torsdag den 20. oktober konstatere, at branden i siloen på Studstrupværket var slukket. Det har krævet en kæmpe indsats fra brandvæsenet. Det vil vi gerne vil takke dem for. 

Vi vil gerne give en dybfølt undskyldning til vores naboer i de nærliggende byer, som har været voldsomt generet af røgen fra branden. Det beklager vi meget. 


Forsikring

Vi ved, at mange har henvendt sig til vores forsikringsselskab med henblik på at få dækket udgifter relateret til branden, og mange venter på at få deres forsikringssager behandlet. Branden er nu slukket, og der skal fart på behandlingen af forsikringssagerne, så alle berørte kan få en afklaring hurtigst muligt. 

For at sikre en hurtigere sagsbehandling for dem, der har henvendt sig med forsikringskrav, har Ørsted besluttet at engagere skadebehandlingsfirmaet Crawford & Company til at håndtere sagerne på vegne af Ørsted. Det er vores håb og forventning, at det vil skabe en bedre og hurtigere sagsbehandling.

Det betyder, at Ørsteds forsikringsselskab, AIG, vil sende de allerede anmeldte sager til Ørsted, og samtidig vil de sende et brev til alle dem, der har anmeldt skader, hvori ændringen i skadebehandlingsproceduren bekræftes. Herefter vil forsikringsselskabet ikke længere være involveret i håndtering af sagen. 

Den enkelte skadelidte, som har anmeldt en skade, vil derefter blive kontaktet af skadebehandlingsfirmaet Crawford & Company, som Ørsted har engageret, med henblik på opgørelse og dokumentation af skadeomkostninger eller andre udgifter som følge af branden. Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt, at der kommer en taksator på besøg med henblik på afklaring af skadeomfang og opgørelse af omkostninger, hvilket den enkelte skadelidte vil blive kontaktet om for aftale om tidspunkt. 

Når erstatningskravet er opgjort og dokumenteret, vil skadebehandlingsfirmaet Crawford & Company skrive til den enkelte skadelidte med information om afgørelsen i sagen. Herefter vil eventuel erstatning blive udbetalt. Når erstatningskravet er opgjort og dokumenteret, vil skadebehandlingsfirmaet Crawford & Company skrive til den enkelte skadelidte med information om afgørelsen i sagen. Du skal besvare henvendelsen fra Crawford & Company, før sagen kan blive afsluttet, og en eventuel erstatning kan blive udbetalt. Henvendelsen skal besvares senest den 30. april 2023. Herefter er det ikke muligt at stille krav uden juridisk belæg, og sagen vil blive afsluttet uden yderligere varsel.

Når du har besvaret henvendelsen, vil en eventuel erstatning blive udbetalt.

Eventuelle nye erstatningskrav sendes til: ssv-brand@crawco.dk 


Hvis man vurderer, at ens hjem har fået en skade på grund af branden, eller man har haft andre udgifter relateret til branden, kan man tage kontakt til sit eget forsikringsselskab, eller man kan rette henvendelse til Ørsteds skadebehandlingsfirma med en beskrivelse af skader og udgifter, hvorefter vores skadebehandlingsfirma vil behandle sagen. 


Tingskade

Hvis du har oplevet tingsskade i forbindelse med røgudvikling fra branden, så kontakt dit forsikringsselskab og anmeld skaden dertil. Dit forsikringsselskab tager herefter stilling til, om de vil rette kravet videre mod Ørsted.

Hvis dit forsikringsselskab afviser at dække skaden, kan du fremsende et eventuelt erstatningskrav til følgende mailadresse: ssv-brand@crawco.dk

Erstatningskravet skal indeholde en beskrivelse af skaden, dokumenteret værdi af det beskadigede samt estimeret omkostning til afhjælpning af skaden.


Helbredsrelaterede problemer

Hvis du har oplevet helbredsrelaterede problemer i forbindelse med røgudvikling fra branden, så kontakt din læge. 

Skulle der opstå omkostninger til behandling, der ikke dækkes af det offentlige system eller anden forsikring, kan du fremsende et eventuelt erstatningskrav til følgende mailadresse: ssv-brand@crawco.dk 

Erstatningskravet skal indeholde en beskrivelse af helbredsproblemet og behandlingen heraf, samt en estimeret omkostning til behandling.


Gener

Hvis du har oplevet gener fra røgudviklingen fra branden, der har medført ekstraordinære omkostninger, kan du fremsende et eventuelt erstatningskrav til følgende mailadresse: ssv-brand@crawco.dk

Erstatningskravet skal indeholde en beskrivelse af generne, hvorfor det er nødvendigt at afholde omkostningerne og et estimat på de forventede omkostninger.

Vi skal gøre opmærksom på, at ovenstående retningslinjer ikke kan betragtes som en accept af erstatningsansvar og udbetaling af erstatning eller godtgørelse, idet dette alene afgøres af Ørsteds skadebehandlingsfirma. Derfor kan eventuel udbetaling af erstatning eller godtgørelse ikke forventes før der foreligger bekræftelse fra skadebehandlingsfirmaet.

Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan sendes til Ørsted på følgende mailadresse: enjus@orsted.com


Brandårsag

Branden er slukket og siloen er tømt, og nu forestår der et stort arbejde med at få siloen sikret og rengjort for sod. Det arbejde er gået i gang, og i takt med, at vi får siloen sikret og rengjort, sætter vi gang i en grundig efterforskning for at etablere brandårsagen. 

Vi har både interne og eksterne eksperter inden for dette felt, som nu skal i gang med efterforskningen. De skal fastlægge årsagen til branden samt omfanget af skader på siloens konstruktion og transportsystemer.

Vi vil naturligvis bruge efterforskningens resultater til at se på, hvad vi kan indføre af yderligere sikkerhedstiltag for at minimere risikoen for, at en lignende brand vil kunne opstå. Det er i alles interesse, at dette ikke gentager sig.

Da vi stadig ikke har det fulde overblik over siloens skader, er det vanskeligt at sige præcist, hvornår vi har afsluttet efterforskningen. Vi arbejder så hurtigt og grundigt, vi kan. 

Hverken branden eller det efterfølgende arbejde med efterforskning og genopbygning kommer til at påvirke varmeforsyningen for Aarhus og omegn. Under hele branden har Studstrupværkets blok 3 opretholdt driften på kul og kan fortsætte med det, indtil siloen er klar til brug igen. Vores forventning på nuværende tidspunkt er, at værket ikke bliver i stand til at benytte træpiller som brændsel denne vinter.

Der var ca. 55.000 tons træpiller i siloen, da branden startede. Som en del af slukningsarbejdet lykkedes det os at få ca. 15.000 tons træpiller reddet ud af siloen og fragtet til vores andre træpillefyrede kraftvarmeværker, mens de resterende ca. 40.000 tons træpiller er blevet beskadiget af branden og derfor ikke længere kan bruges på Studstrupværket eller til private træpillefyr. 40.000 tons træpiller er brændsel til omkring ti dages fuld drift på Studstrupværkets træpillefyrede enhed.