Ørsted, Equinor og Nordsøfonden tildelt licens til at undersøge muligheden for at lagre CO2 i Kalundborg-området

Ørsted har sammen med Equinor og Nordsøfonden opnået tilladelse af Energistyrelsen til at udforske potentialet for CO2-lagring i Kalundborg-området. Det sker som del af statens udbud af efterforskningslicenser til CO2-lagring.

I Danmark er der bred enighed blandt eksperter og politikere om, at der skal opbygges en dansk industri, der fanger og lagrer CO2, og at den danske undergrund er særdeles velegnet til lagring af CO2 fra både Danmark og landene omkring os. Energistyrelsens tildeling af licenser markerer en vigtig milepæl i udviklingen af en dansk og europæisk industri for CO2-fangst og -lagring.

Tilladelsen giver alene partnerskabet mulighed for at undersøge, om CO2-lagring er mulig på dette område. Partnerne er ikke forpligtet til at udvikle CO2-lagringsfaciliteter.

Ole Thomsen, Senior Vice President og chef for Ørsteds kraftværksforretning, siger:
”Vi er glade for, at vi sammen med Equinor og Nordsøfonden er blevet tildelt en licens til at efterforske, hvorvidt området i Kalundborg Kommune er egnet til CO2-lagring. Det er et naturligt næste skridt i opbygningen af vores ’Ørsted Kalundborg CO2 Hub’ at være med, da vi i forvejen er ved at etablere logistik, infrastruktur og terminalløsning til håndteringen af CO2 i Kalundborg. Fangst og lagring af CO2 er et nødvendigt supplement til de direkte CO2-reduktioner, hvis vi skal bremse klimakrisen i tide.”

Equinor vil være majoritetsejer af projektet med en ejerandel på 60 %, hvor Ørsted og Nordsøfonden hver især vil have 20 %. Equinor har lagret CO2 siden 1996 og har således mange års erfaring med overvågning af CO2 og efterforskning af undergrunden.

Grete Tveit, direktør i Equinor med ansvar for lavemissionsløsninger, siger:
”I Equinor er vi meget glade for at være blevet tildelt CO2-efterforskningstilladelsen sammen med vores partnere Ørsted og Nordsøfonden. Nu ser vi frem til at gå i gang med at gennemføre undersøgelser og indsamle data i tæt samarbejde med lokalsamfundet for at få bekræftet, at det område, vi har fået tildelt, er egnet til CO2-lagring. Et lager i nærheden af Ørsteds Kalundborg CO2 Hub er en god ide, da Equinor og Ørsted så kan kombinere deres kompetencer som industripartnere ved at etablere en komplet værdikæde for CO2-fangst, -transport og -lagring i Kalundborg-området.”

Samarbejdet mellem Equinor, Nordsøfonden og Ørsted går under navnet ‘CO2 Storage Kalundborg’ og skal drage nytte af Ørsteds faciliteter og Equinors ekspertise. Equinor vil fokusere på at undersøge områdets egnethed til CO2-lagring. Ørsted vil bidrage med infrastruktur og logistik fra Ørsted Kalundborg CO2 Hub, som skal fange CO2 fra Asnæsværket i Kalundborg og Avedøreværket i Storkøbenhavn.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Global Media Relations
Carsten Birkeland Kjær
99 55 77 65
cabkj@orsted.com

Equinor Media Relations
Magnus Frantzen Eidsvold
+47 97 52 86 04
mfei@equinor.com