Ørsted frasælger sin franske landvind- og solenergiforretning

Ørsted frasælger fransk landvind- og solenergiforretning til ENGIE som led i en strategisk prioritering af andre europæiske markeder for vedvarende energi på land.

Ørsted og ENGIE har underskrevet en aktiekøbsaftale, som indebærer, at ENGIE køber OSTWIND International S.A.S., OSTWIND Engineering S.A. samt disses datterselskaber (samlet betegnet Ostwind France), som udgør Ørsteds landvind- og solenergiforretning i Frankrig. Handlen forventes afsluttet i løbet af andet kvartal af 2024.

Kieran White, Ørsteds chef for Onshore i Europa, siger:

"Som en del af vores opdaterede forretningsplan har vi revideret vores ambitioner for udbygning af vedvarende energi frem mod 2030 med fokus på, hvor vi mener, at vi kan skabe mest værdi for Ørsted. På baggrund af denne plan har vi besluttet at fokusere på de britiske, irske, tyske og spanske markeder for landvind og solenergi i Europa. Derfor er jeg meget glad for, at vi har fundet en god fremtidig ejer af Ostwind France i ENGIE."

Ostwind France har med succes udviklet projekter inden for vedvarende energi gennem mere end 20 år. Selskabet er en veletableret spiller med 54 MW vedvarende energi i drift samt yderligere 24 MW landvind under opførelse. Derudover fortsætter Ostwind France med at udvikle en bredere pipeline af projekter.  

Ørsted købte Ostwind France i 2022 som led i købet af den fransk/tyske landvind- og solenergiforretning fra Ostwind AG. Den tyske del af Ostwind-handlen er fuldt ud integreret i Ørsted og vil fortsat være et fokuspunkt for Ørsteds investeringer i landvind og solenergi i Europa. Ørsteds tyske landvindforretning har med stor succes bragt flere projekter mod endelig investeringsbeslutning, og forretningen fortsætter med at udvikle en attraktiv portefølje af landvind- og solenergiprojekter.

Med salget af Ostwind France har Ørsted ingen tilbageværende aktiviteter i Frankrig.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Global Media Relations
Michael Korsgaard
99 55 94 25
mikon@orsted.com

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
ir@orsted.com

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.900 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2023 en omsætning på 79,3 mia. kr. (10,6 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og X.

Vedhæftninger