Tilbud om tilbagekøb af hybridobligationer – endeligt resultat

MÅ IKKE DISTRIBUERES I ELLER TIL PERSONER PLACERET ELLER BOSIDDENDE I USA, DETS TERRITORIER OG BESIDDELSER, NOGEN DELSTAT I USA ELLER DISTRICT OF COLUMBIA (’USA’) ELLER EN ’US PERSON’ (SOM DEFINERET I DEN AMERIKANSKE VÆRDIPAPIRLOV AF 1933 (Securities Act) ELLER I ELLER TIL ANDEN JURISDIKTION, HVOR DET ER ULOVLIGT AT DISTRIBUERE DENNE MEDDELELSE ELLER ’TENDER OFFER MEMORANDUM’ (SOM DEFINERET NEDENFOR).

Resultatet af invitationen til ejerne af Ørsted A/S’ ('Ørsted') 500.000.000 euro 2,25 % hybridobligationer med forfald i 3017 (ISIN: XS1720192696) (’Obligationerne’), til at tilbyde Ørsted at tilbagekøbe sådanne obligationer ('Tilbuddet') offentliggøres hermed.

Tilbuddet blev afgivet den 5. marts 2024 på de vilkår og underlagt de betingelser, der er fastsat i tilbudsdokumentet dateret den 5. marts 2024 ('Tender Offer Memorandum’). Udtryk med stort begyndelsesbogstav, der er anvendt i denne meddelelse, og som ikke på anden måde er specifikt defineret heri, har den betydning, der fremgår af Tender Offer Memorandum.

Ved Tilbuddets udløb kl. 17.00 den 11. marts 2024 var der modtaget gyldige tilbud om tilbagekøb af Obligationerne i henhold til Tilbuddet for et samlet nominelt beløb på 249.544.000 euro. Det oplyses hermed, at Ørsted har accepteret at tilbagekøbe det samlede beløb af Obligationer gyldigt tilbudt tilbagekøbt.

Købsprisen er 98,75 % af det nominelle beløb. Ørsted vil også betale påløbne renter på de Obligationer, som tilbagekøbes i henhold til Tilbuddet.

Beskrivelse: 500.000.000 euro 2,25 % hybridobligationer med forfald den 24. november 3017:

  • ISIN: XS1720192696
  • Købspris: 98,75 %
  • Endeligt accepteret nominelt beløb: 249.544.000 euro
  • Påløbne renter: 6,82 euro pr. 1.000 euro (basseret på afregning den 14. marts 2024)
  • Nominelt beløb udestående på afregningsdato: 250.456.000 euro

Den gældende købspris sammen med påløbne renter vil blive betalt til ejere, hvis Obligationer er blevet accepteret tilbagekøbt af Ørsted. Afregningen forventes at finde sted den 14. marts 2024.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Global Media Relations
Carsten Birkeland Kjær
99 55 77 65
cabkj@orsted.com

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
ir@orsted.com

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.900 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2023 en omsætning på 79,3 mia. kr. (10,6 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com, eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og X.

Vedhæftninger