Dygtig og ambitiøs gymnasielærer hædres med H.C. Ørsted Medaljen

Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) har tildelt H.C. Ørsted Medaljen i bronze for inspirerende undervisning i naturvidenskab til lektor Nicolai Bogø Stabell fra H.C. Ørsted Gymnasiet i Lyngby. Med medaljen og æren følger et rejselegat på 25.000 kroner samt 50.000 kroner til et projekt på H.C. Ørsted Gymnasiet, sponsoreret af energiselskabet Ørsted.
Modtager af H.C. Ørsted Medaljen i bronze Nicolai Bogø Stabell med nuværende og tidligere elever og SNUs præsident, professor Anja C. Andersen.
Modtager af H.C. Ørsted Medaljen i bronze Nicolai Bogø Stabell med nuværende og tidligere elever og SNUs præsident, professor Anja C. Andersen.

Mathias Stolpe, Senior Lead Numerical Specialist, Ørsteds repræsentant i bedømmelsesudvalget, siger:
”En vigtig brik i at nå vores vision om en verden, der udelukkende kører på grøn energi, er den kemibaserede teknologi Power-to-X (PtX). Ved at omdanne grøn strøm til grønne brændstoffer vil PtX nemlig muliggøre grøn omstilling af de dele af samfundet, som ikke kan elektrificeres direkte, såsom tung transport og industri. Derfor er det enormt vigtigt at have gode rollemodeller som Nicolai, der ikke alene arbejder for, at eleverne udvikler gode kompetencer og et højt fagligt niveau inden for kemi – ovenikøbet i samarbejde med et universitet. Han sørger også for at inkludere elever med særlige behov og få spredt kendskabet til de naturvidenskabelige fag til dem, der ikke automatisk er eksponeret for mulighederne. Jeg er derfor glad for at se, at det er den dygtige og ambitiøse kemilærer Nicolai Bogø Stabell, der er årets medaljemodtager.”

Om medaljemodtageren
Lektor Nicolai Bogø Stabell har siden 2015 været ansat på H.C. Ørsted Gymnasiet i Lyngby, hvor han underviser i kemi. Nicolai er en fremragende lærer, der evner at engagere sig personligt i eleverne og skabe et unikt undervisningsmiljø.
Han formår at opnå et højt fagligt niveau hos sine elever, samtidig med at han bidrager til inklusion af elever med særlige behov.
Dette er sket under det særlige program for socialpædagogisk støtte (SPS-programmet) i en række tekniske og naturvidenskabelige fag.
Her bruger han i høj grad sine erfaringer fra sin egen tid som en både ordblind og talentfuld elev – noget, der har givet ham personlig indsigt i de udfordringer og behov, som disse elever står overfor.

Medaljemodtager har b.la. skabt ’Scienceholdet’
Nicolai har skabt ’Scienceholdet’, hvor elever bliver undervist i at formidle naturvidenskab og kendskab til STEM-uddannelser (naturvidenskabelige fag) på folkeskoler og ved åbent hus-arrangementer.
Ved sin ansættelse grundlagde Nicolai pilotprojektet ’Kemi-OL træningsholdet’ med det formål at støtte og vejlede elever, der ønsker at deltage i kemiolympiaden.
Holdet har siden haft betydelig succes og gennem årene opnået bemærkelsesværdigt gode resultater.
Nicolai har også etableret et ’turbo kemi A’-forløb med mulighed for, at elever kan gennemføre kemi A-pensum på ét år. Og han har skabt forbindelse til DTU, så disse elever kan optjene ECTS-point på DTU Kemi.
Han fungerer som rådgiver for projekter vedrørende ’Unge Forskere’-konkurrencen, han er aktiv i arbejdsgruppen Science City i Lyngby med brobygning lokalt, og han rådgiver og bidrager til Novo Nordisk Fondens initiativer inden for LIFE. Også internationalt gør Nicolai sig bemærket, da han er medstifter af en forening for deltagere i kemi-olympiader, som fremmer de unges interesse for kemi.
Endelig har Nicolai Bogø Stabell engageret sig i udformningen af retningslinjer for undervisningen i kemi og andre naturvidenskabelige fag i grønlandske gymnasieskoler.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

 

Ørsteds presseafdeling
Thor Wilkens
99 55 44 07
thrwi@orsted.com


SNU

Sekretariatet
20 11 94 88
snu@snu.dk  

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.700 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2022 en omsætning på 132,3 mia. kr. (17,8 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og X.

Om SNU
Selskabet for Naturlærens Udbredelse – i daglig tale kaldet SNU – blev stiftet af H.C. Ørsted i 1824. Efter en større udlandsrejse så han et behov for også i Danmark at have et selskab, hvor alle kunne komme og høre om de nyeste landvindinger inden for fysik og kemi – og disse fags potentielle betydning for næringslivet. Han gav sig derfor til at holde forelæsninger, hvor alle havde adgang. Det blev bl.a. udnyttet af bryggerfamilien Jacobsen, og på den måde var SNU med til at danne grundlag for Carlsbergs forkantsposition i tiden. Her næsten 200 år efter er SNU stadig et samlingspunkt, hvor fremtrædende forskere formidler den nyeste viden, ofte på tværs af traditionelle faggrænser.

Tildelingen i 2023 sker på baggrund af indstillinger fra gymnasierektorer, kolleger og elever over hele Danmark, som er blevet bedømt af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg bestående af syv personer og ledet af Hans Lindemann, forhenværende rektor for Metropolitanskolen. Du kan læse mere om SNU på snu.dk eller ved at følge dem på Facebook eller LinkedIn.