Ørsted går ind i sit første britiske solenergiprojekt

Ørsted er indtrådt i sit første solenergiprojekt i Storbritannien. Projektet hedder ’One Earth’ og er et forslag til et solcelleanlæg på 740 MW med tilhørende batterilagringsanlæg. Projektet kommer hovedsagligt til at ligge i Nottinghamshire tæt på grænsen til Lincolnshire i det nordøstlige England og udvikles af Ørsted i fællesskab med PS Renewables.

Når solcelleanlægget er idriftsat, vil det med sine 740 MW kunne producere nok energi til at forsyne op mod 200.000 husstande med grøn strøm, og det bliver dermed et af Storbritanniens største solcelleanlæg. Efter de planlagte høringer med lokale myndigheder og interessenter, som forventes at begynde senere på måneden som led i processen for infrastrukturprojekter af national betydning, forventes projektet at blive sendt til myndighedsgodkendelse i 2025.

Ørsted vil trinvist udvide sin ejerskabsandel i takt med, at projektet når vigtige milepæle. PS Renewables og Ørsted sigter efter at kunne sætte One Earth-projektet i drift inden 2030. Den grønne strøm, som solcelleanlægget producerer, vil kunne afsættes på flere forskellige måder, herunder via differencekontrakter og langsigtede elkøbsaftaler.

Projektet vil bidrage til Ørsteds ambition om at nå en global kapacitet på 17,5 GW inden for vedvarende energi på land i 2030. I USA og Europa har Ørsted på nuværende tidspunkt en samlet kapacitet på over 5,7 GW vedvarende energi på land, som enten er i drift, under opførelse eller er godkendt til opførelse.  

Solenergi er vigtig for at skabe diversitet og balance i energiproduktionen og mindske afhængigheden af fossile brændstoffer.  Den britiske regering har opstillet et klart mål om næsten at femdoble kapaciteten af solenergi til 70 GW inden 2035 som en del af en større plan om at forsyne Storbritannien med strøm fra renere, billigere og mere pålidelige energikilder.

Kieran White, direktør for Onshore i Europa i Ørsted, siger: "Vi har allerede en stærk irsk portefølje inden for vedvarende energi på land, og vi glæder os over at komme i gang på det britiske marked for solenergi sammen med PS Renewables, som har leveret solenergiprojekter i stor skala i mere end et årti." 

Duncan Clark, Ørsteds landechef for Irland og Storbritannien, siger: 
"Ørsted investerer i forskellige vedvarende energikilder for at sikre forsyningssikkerheden og -uafhængigheden. Vi hilser den britiske regerings ambition om 70 GW solenergi i 2035 velkommen og ser frem til at arbejde sammen med regeringens nye taskforce for solenergi samt med interessenter fra hele branchen for at mest muligt ud af de fordele, som solenergi tilbyder." 

Matt Hazell, medejer af PS Renewables, siger: "One Earth-solprojektet vil kunne yde et vigtigt bidrag til Storbritanniens grønne omstilling. Vores ekspertise inden for solenergi og Ørsteds erfaring inden for vedvarende energi gør dette til et attraktivt projekt."

Ørsteds indtræden i One Earth-projektet er det seneste eksempel på selskabets investering i vedvarende energi på land i Storbritannien og Irland. Det kommer i forlængelse af selskabets første irske solenergiprojekt, Ballinrea (65 MW) og købet af det 160 MW store solenergiprojekt Garreenleen tidligere i år. Med Ørsteds investeringer har Irland nu en pipeline af solenergiprojekter på over 600 MW. Ørsted har allerede 420 MW landvind i drift i Storbritannien og Irland, hvilket er nok til at forsyne over 275.000 husstande med grøn strøm.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Presseafdelingen
Tom Christiansen
99 55 60 17
tomlc@orsted.com

Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
IR@orsted.com 

Om Ørsted 
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2021 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.672 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2020 en omsætning på 52,6 mia. kr. (7,1 mia. euro).

Vedhæftninger