Ørsted tildelt kontrakt på fangst og lagring af 430.000 ton biogen CO2

Ørsteds projekt til CO2-fangst og -lagring, Ørsted Kalundborg Hub, er blevet tildelt en 20-årig kontrakt af Energistyrelsen. Det indebærer, at Ørsted nu vil etablere CO2-fangst på det træflisfyrede Asnæsværket i Kalundborg og på Avedøreværkets halmfyrede kedelanlæg i Storkøbenhavn.

”Vi er meget glade for resultatet af udbudsforløbet og ser frem til at etablere anlæg til CO2-fangst på to af vores kraftvarmeværker, der kører på bæredygtig halm og træflis. Ifølge FN’s klimapanel IPCC er fangst og lagring af biogen CO2 et af de værktøjer, vi skal bruge til at bekæmpe klimaforandringerne. Vores projekt til CO2-fangst og -lagring vil bidrage væsentligt til at realisere de politisk vedtagne danske klimamål for 2025 og 2030,” siger Ole Thomsen, Senior Vice President og chef for Ørsteds kraftværksforretning.

I løbet af 2025 vil Asnæsværket og Avedøreværket begynde at fange og lagre biogen CO2, og fra 2026 vil de to kraftvarmeværker fange og lagre ca. 430.000 ton biogen CO2 om året. Projektet bliver det første skridt på vejen mod at etablere en CO2-infrastruktur i stor skala i Danmark, da Asnæsværket ikke blot vil fungere som knudepunkt for fangst og transport af Ørsteds eget CO2, men kan potentielt også udskibe andre udlederes CO2.

Ørsted har indgået samarbejde med den norske frontløber inden for teknologi til CO2-fangst, Aker Carbon Capture, der har udviklet deres egen gennemprøvede teknologi. Som leverandør af teknologi til CO2-fangst vil Aker Carbon Capture levere fem Just Catch™-anlæg til kraftvarmeværkerne. Det standardiserede Just Catch™-koncept er et modulært og konfigurerbart produkt, der muliggør effektiv produktion og implementering af anlæg til CO2-fangst.

”Vi er stolte af vores samarbejde med Ørsted og ser dette projekt som en milepæl for vores standardiserede Just Catch-produkt til de mellemstore CO2-udledere. Vi glæder os til at samarbejde med Ørsted og bidrage til deres CO2-reduktionsrejse og til Danmarks ambitioner inden for CO2-fangst og -lagring,” siger Valborg Lundegaard, administrerende direktør for Aker Carbon Capture.

De 430.000 ton biogen CO2 fra Asnæsværket og Avedøreværket skal transporteres med skib til Northern Lights’ lagringsreservoir i den norske del af Nordsøen. Ørsted har indgået kontrakt med Northern Lights, der udvikler infrastruktur til transport og lagring af CO2. Fase 1 i Northern Lights’ projekt skal stå færdigt i 2024 og er det mest moderne CO2-lager i Nordsøen.

”Vi er meget glade for, at Ørsted har valgt Northern Lights til CO2-lagring. Denne aftale understreger det kommercielle potentiale, der er for CO2-fangst og -lagring, og er et bevis på, at markedet for transport og lagring af CO2 er i hastig udvikling,” siger Børre Jacobsen, administrerende direktør for Northern Lights.

Ved at fange CO2 fra biomassefyrede kraftvarmeværker og lagre det i undergrunden er det muligt ikke kun at reducere, men også at fjerne CO2 fra atmosfæren, da CO2 fra bæredygtig biomasse er en del af en naturlig biogen kulstofcyklus. Derved skabes negative udledninger.

CO2-fjernelse

I marts 2021 underskrev Ørsted, Aker Carbon Capture og Microsoft en aftale om blandt andet at fremskynde processen med at opnå reel drift af et kommercielt og teknisk setup, der kombinerer CO2-fangst og produktion af grøn energi via biomassefyrede kraftvarmeværker.

Som direkte støtte til dette nye projekt har Microsoft indgået en aftale om at købe 2,76 mio. ton varig CO2-fjernelse af høj kvalitet over 11 år fra fangst og lagring af biogen CO2 fra Asnæsværket. Dette udgør en af verdens største aftageraftaler om CO2-fjernelse målt på volumen til dato.

”Vores banebrydende, langsigtede aftale med Ørsted om CO2-fjernelse understøtter Microsofts ambition om at blive CO2-negativ inden 2030, sender et stærkt signal om øget efterspørgsel og dermed behov for skalering af markedet og er samtidig et eksempel på, at der er brug for stærke partnerskaber og teknologisk innovation for at hjælpe verden med omstillingen til grøn energi,” siger Melanie Nakagawa, Chief Sustainability Officer hos Microsoft.

Aftalen mellem Ørsted og Microsoft understreger desuden den kommercielle værdi, der er forbundet med CO2-fangst og -fjernelse. Da biogen CO2-fangst og -lagring stadig befinder sig i en startfase, har det danske statslige udbud og Microsofts kontrakt begge været nødvendige for at kunne realisere dette projekt.

Dette partnerskab viser, hvordan CO2-reducerende løsninger kan modnes og skaleres, når aftagere, operatører, teknologileverandører og politiske beslutningstagere arbejder tæt sammen. Ved at skabe et kommercielt setup for negative udledninger, der giver gennemsigtighed, reducerer omkostningerne og tiden fra idé til lancering af CO2-kompensationsprodukter, kan CO2-fangst og -lagring bevæge sig væk fra at være afhængig af statstilskud og hen til at agere på markedsvilkår. Dette svarer til den udvikling, som andre løsninger inden for vedvarende energi, såsom sol og vind, har oplevet.

Overskudsvarme

CO2-fangsten bliver varmeintegreret på værkerne, hvilket gør det muligt at levere fjernvarme fra processen både i Kalundborg og til Storkøbenhavn.

CO2-fangsten i Avedøreværkets halmfyrede kedelanlæg har potentiale til at regenerere ca. 35 MW overskudsvarme, mens CO2-fangsten på Asnæsværket har potentiale til at regenerere ca. 50 MW overskudsvarme, hvilket svarer til henholdsvis ca. 11.000 og 20.000 danske husstandes årlige forbrug af fjernvarme.

Udbudsproceduren er afsluttet, når kontrakten er underskrevet af Ørsted og Energistyrelsen. Kontrakten forventes at blive underskrevet kort efter udløbet af den obligatoriske standstill-periode. Ørsted forventer at påbegynde opførelsen af anlæggene til CO2-fangst på Asnæsværket og Avedøreværket i juni 2023.

Fakta om Ørsted Kalundborg Hub:

  • Ørsted vil etablere CO2-fangst på det træflisfyrede Asnæsværket i Kalundborg og på Avedøreværkets halmfyrede kedelanlæg.
  • Ørsted vil årligt opsamle 150.000 ton biogen CO2 fra den halmfyrede blok på Avedøreværket. Den opsamlede CO2 bliver i første omgang transporteret med lastbil til Asnæsværket, indtil der er etableret en fælles rørledning på tværs af Sjælland.
  • Den halmfyrede blok på Avedøreværket omdanner årligt ca. 145.000 ton lokalt indkøbt halm til el og fjernvarme. Halmen er et restprodukt fra landbruget.
  • Ørsted vil årligt opsamle 280.000 ton biogen CO2 fra Asnæsværkets træflisfyrede blok. Asnæsværket kommer også til at fungere som CO2-hub med ansvar for håndtering og transport af biogen CO2 fra både Avedøreværket og Asnæsværket til Northern Lights’ lagringsreservoir i den norske del af Nordsøen.
  • Asnæsværkets træflisfyrede blok omdanner ca. 200.000 ton træflis, som primært stammer fra de baltiske lande, til el, fjernvarme og procesdamp til den lokale industri. Træflisen kommer fra bæredygtigt forvaltede produktionsskove og består af overskudstræ fra savværker eller restprodukter fra tynding eller skæve træer.
  • Asnæsværkets træflisfyrede blok indgår i et samspil med Asnæsværkets elektriske kedelanlæg og Kalundborg Forsynings varmepumpe. Dermed udnyttes den grønne strøm, når prisen er konkurrencedygtig, mens træflis fra bæredygtigt forvaltede skove sikrer, at Kalundborgs behov for procesdamp til industrien, boligernes behov for fjernvarme og Danmarks behov for strøm bliver dækket helt uden brug af fossile brændsler.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Ørsted Media Relations
Carsten Birkeland Kjær
+45 9955 7765
cabkj@orsted.com

Ørsted Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
ir@orsted.com

Aker Carbon Capture Media Relations
Yannick Vanderveeren, Head of Communications
+47 458 36 358
Yannick.vanderveeren@akercarboncapture.com  

Microsoft Media Relations
Morten Skøtt
29 22 97 60
moskott@microsoft.com

Northern Lights Media Relations
Ingrid Vervik Salte
+47 917 55 228
media@norlights.com

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.000 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2022 en omsætning på 132,3 mia. kr. (17,8 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Vedhæftninger