Ørsted og Copenhagen Infrastructure Partners går sammen om at udvikle omkring 5,2 gigawatt havvind i Danmark

Ørsted og Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) har indgået et partnerskab om udviklingen af omkring 5,2 gigawatt havvind i Danmark fordelt på fire projekter. Partnerskabet kan kraftigt accelerere den grønne omstilling, skabe værdi i havvindindustrien, styrke vækst- og jobskabelsen og kickstarte et dansk erhvervs- og eksporteventyr inden for Power-to-X.

Ørsted og CIP har besluttet sig for at gå sammen i et nyt 50/50-partnerskab om at udvikle en række havvindprojekter under åben dør-ordningen i Danmark. Projekterne er Vikinge Banke (1,1 GW) og Jyske Banke Nord (1,1 GW) i Nordsøen samt Bornholm Bassin Syd (1,5 GW) og Bornholm Bassin Øst (1,5 GW) i Østersøen. Projekterne svarer tilsammen til mere end en fordobling af Danmarks nuværende mængde havvind og repræsenterer et centralt bidrag til den grønne omstilling i Danmark og Europa. Havvindmølleparkerne vil blive etableret, uden at de danske skatteydere skal have penge op af lommen og samtidig bidrage væsentligt til vækst- og jobskabelsen herhjemme.  

Partnerskabet mellem Ørsted og CIP omfatter udviklingen, opførelsen og driften af havvindmølleparkerne såvel som de relaterede transmissionsaktiver. Partnerskabet ser for sig, at åben dør-projekterne kan skabe et dansk industrieventyr inden for Power-to-X ved at levere store mængder vedvarende energi så snart som muligt og med sigte på 2027/2028, hvis muligt.

Rasmus Errboe, Regionsdirektør for Kontinentaleuropa hos Ørsted, siger:

”Danmark har været en pioner i havvindindustrien og er førende i den grønne omstilling. De fire store åben dør-projekter kan være med til at cementere Danmarks fortsatte førerposition og skabe fundamentet for at kickstarte den næste fase af et dansk erhvervseventyr inden for produktion af grøn brint og grønne brændstoffer. Jeg er meget begejstret for partnerskabet med CIP, hvor vi samler vores unikke kompetencer og viden for at udvikle en væsentlig del af Danmarks havvindressourcer.”

Torsten Lodberg Smed, der er seniorpartner hos Copenhagen Infrastructure Partners, siger:

”Det er en oplagt god ide, at de mest erfarne danske havvindudviklere går sammen for at sikre, at danmarkshistoriens største udbygning af havvind sker så effektivt som muligt og i behørig respekt for miljøet og biodiversiteten i de danske farvande. Vi er stolte over sammen med Ørsted at give vores bud på, hvordan vi kan sikre Danmark den grønne energi, som aldrig har været mere nødvendig end i disse dage. Hvis det lykkes os at gennemføre projekterne, vil vi desuden sikre den grønne strøm, som er nødvendig for at give den danske Power-to-X-industri et tiltrængt skub frem, og vi er glade for opbakningen fra de danske pensionskasser og deres medlemmer, som prioriterer og investerer i den grønne omstilling.”

Globalt er der et presserende behov for mere vedvarende energi for at sikre regional energiuafhængighed og bekæmpe klimakrisen. Danmark har nogle af verdens bedste havvindressourcer og kan derigennem levere store mængder grøn strøm til den fortsatte dekarbonisering af Danmark og Europa. Der er allerede lagt ambitiøse politiske planer for at udnytte Danmarks havvindressourcer, som Ørsted og CIP bakker fuldt op om. Ørsted og CIP mener også, at partnerskabets storskala-havvindprojekter parallelt med de statslige udbud kan bidrage med yderligere tempo, værdiskabelse og innovation i Danmarks grønne omstilling på flere områder, hvoraf nogle af de centrale dimensioner er:

  • Power-to-X: Den tunge industri og den tunge transport har brug for nye løsninger for at nedbringe deres CO2-udledning, og der bliver Power-to-X centralt. EU-Kommissionen vurderer, at der frem mod 2030 skal investeres adskillige hundrede mia. kr. i Power-to-X-teknologi, og Danmark er med sin stærke værdikæde og sine store havvindressourcer godt placeret til at blive et centrum i denne industri. Partnerskabet mener, at der er et stort potentiale i at bruge strømmen direkte til Power-to-X, hvilket potentielt kan skabe regionale centre for storskalaproduktion af vedvarende brint og grønne brændsler. Den vedvarende brint kan så ledes ind i den internationale brintinfrastruktur, der er på tegnebrættet i Nordeuropa, hvilket kan gøre de danske Nord- og Østersøregioner til internationale vækstcentre for grøn energiproduktion.

 

  • Mere grøn energi i en udfordret tid: Såvel klima- som geopolitisk er grøn energi svaret på mange af de store udfordringer, som verden står overfor. Med de statslige udbud af havvind kan Danmark allerede realisere sit 2030-mål om 70 % reduktion af udledninger, men de store åben dør-projekter kan bidrage til, at industrier, der i dag er afhængig af international gas- og olieimport, langt tidligere end ellers får et grønt alternativ gennem Power-to-X. Dette vil føre til øget energiuafhængighed og til større CO2-reduktioner inden 2030. 
  • Bæredygtig udbygning: Ørsted og CIP arbejder begge med bæredygtighedskrav og biodiversitet som centrale elementer i udbygningen af grøn energi. Partnerskabet mener, at åben-dør projekterne skal møde samme høje krav som fremtidige statslige udbud og ser hermed muligheder for, at åben dør-projekterne kan være med til at sætte retningen for en udbygning af havvind, der tager hensyn til både natur, klima og lokalsamfund, og som bidrager til samfundsøkonomien. 
  • Øget sigtbarhed og volumen til industrien: De store åben dør-projekter er hver omtrent dobbelt så store som Danmarks største, idriftsatte havvindmøllepark. Det er Ørsteds og CIP’s forhåbning, at projekterne kan opføres forud for og parallelt med projekterne i de statslige udbud, så havvindindustrien kan få sigtbarhed for nye projekter og en stabil pipeline, hvilket vil skabe bæredygtig vækst i leverandørkæden, hvoraf en stor del har hovedsæde eller produktion i Danmark.

Partnerskabet er betinget af myndighedsgodkendelse, hvilket forventes inden udgangen af 2022.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Ørsted Media Relations
Michael Korsgaard
99 55 94 25
mikon@orsted.com

Ørsted Investor Relations
Rasmus Keglberg Hærvig
99 55 90 95
ir@orsted.com 

Copenhagen Infrastructure Partners
Simon Augustesen
30 52 67 21
siau@cip.dk

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Desuden leverer Ørsted energiprodukter til sine kunder. Ørsted er det eneste energiselskab i verden med en videnskabeligt baseret målsætning om netto-nuludledning. Målsætningen er valideret af Science Based Targets initiative (SBTi). Derudover sigter Ørsted mod, at alle nye grønne energiprojekter, som selskabet sætter i drift, skal have en netto-positiv biodiversitetspåvirkning senest i 2030. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2022 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 7.292 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2021 en omsætning på 77,7 mia. kr. (10,4 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Om Copenhagen Infrastructure Partners
Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) blev grundlagt i 2012 og er i dag verdens største dedikerede fund management selskab med focus på “greenfield” investeringer inden for vedvarende energiinfrastruktur og er en global leder inden for havvind. CIP’s fonde fokuserer på hav- og landvind, solcelleanlæg, biomasse, waste-to-energy, el-transmission og -distribution, advanced bioenergy og andre energiaktiver som Power-to-X.

CIP forvalter 10 fonde og har ca. 19 milliarder euro under forvaltning fra mere end 135 internationale institutionelle investorer. Frem mod 2030 vil CIP styrke sin rolle i den globale energiomstilling og sigter mod at have 100 milliarder euro under forvaltning i grønne energiinvesteringer i 2030. CIP har ca. 350 medarbejdere og kontorer i København, London, Hamborg, New York, Tokyo, Utrecht, Singapore, Seoul og Melbourne.