Ørsted indgår elkøbsaftaler med PepsiCo om landvindmølleparker i Nebraska og Texas, USA

PepsiCo vil købe strøm fra vindprojekterne Haystack og Western Trail, som begge er under opførelse og forventes idriftsat senere på året.
Foto: Amazon Wind, en af Ørsteds vindmølleparker i Texas.
Foto: Amazon Wind, en af Ørsteds vindmølleparker i Texas.
 

PepsiCo, Inc. har indgået to elkøbsaftaler (PPA'er) med Ørsted om at købe energi fra Haystack Wind-projektet på 298 MW i Nebraska og Western Trail Wind-projektet på 367 MW i Texas. Med aftalen vil PepsiCo i alt aftage 108 MW, hvilket dækker næsten en fjerdedel af PepsiCos samlede elforbrug i USA. Det understøtter virksomhedens nylige løfte om at reducere sin CO2-udledning med 40 % på tværs af hele værdikæden inden 2030.

"Vi er rigtig glade for at indgå et samarbejde med PepsiCo og understøtte deres mål om en CO2-neutral drift," siger Vishal Kapadia, Senior Vice President og salgsdirektør for Ørsted Onshore. "Disse PPA'er med Western Trail og Haystack er endnu et bevis på, at vi kan levere skræddersyede løsninger på tværs af flere geografiske områder og bidrage til, at en virksomhed kan realisere sine ambitioner inden for bæredygtighed."

"Indkøb af grøn strøm er et afgørende skridt på vores rejse, hvor vi skal hæve vores videnskabeligt baserede klimamål til mere end det dobbelte, reducere den absolutte udledning af drivhusgasser med 40 % på tværs af vores værdikæde inden 2030 og indfri vores løfte om at opnå en nettoudledning på nul i 2040 - et årti tidligere end krævet i Paris-aftalen," siger Roberta Barbieri, Vice President, Global Sustainability, PepsiCo. "Vi er stolte over at indgå et samarbejde med Ørsted om to nye vindprojekter i Texas og Nebraska i år, som vil kunne dække det, der svarer til knap en fjerdedel af vores samlede elforbrug i USA, og bidrage til at fremme udbygningen af ny produktionskapacitet inden for grøn energi i USA."


Kontaktinformation
Ulrik Frøhlke
Tlf.: 99 55 95 60
Email: ulrfr@orsted.dk