Du finder Årets leder hos DONG Energy

DONG Energy-leder modtager som den første Djøf's nystiftede Lederpris.
Mere end 100 ledere har været i spil til en nystiftet dansk lederpris. Efter et opløb med i alt tre finalister faldt valget på Louise Hahn, Senior Vice President i Distribution & Customer Solutions og leder af vores B2C-forretning.

Som baggrund for valget siger Henrik Funder, formand for Djøf Privat og juryen, at Louise brænder for sine kunder og kombinerer en dyb forretningsmæssig forståelse med en stærk indfølingsevne.

Om prisen som Årets leder

Djøf er den faglige organisation for jurister, økonomer og jurastuderende samt erhvervsøkonomiske og samfundsvidenskabelige kandidater og studerende.

Formålet med den nye lederpris er at sætte fokus på de væsentligste ledelseskvaliteter i det private erhvervsliv.

Louise Hahn er leder af en organisation med cirka 300 medarbejdere, der arbejder med branding, salg, kundeservice og drift for DONG Energy's danske privatkunder. Organisationen har en samlet omsætning på 1,5 milliarder kroner.
Henrik Funder fortsætter: "Det har gjort hende til en stærk forandringsagent for DONG Energy. Hun er en givende og inspirerende leder, der både prioriterer resultater og arbejdsglæde. Hun viser sine medarbejdere stor tillid, men holder samtidig fast i en tæt dialog, hvor udfordringerne drøftes, og løsningerne planlægges i et åbent forum. Louise lægger stor vægt på åbenhed og transparens i dialogen med sine medarbejdere, hvor alle forventes at bidrage og være aktive."

Hvad gør den gode leder?

På spørgsmålet om, hvad der skal til for at være en god leder, siger Louise Hahn: "Jeg følger tre afgørende ledelsesværdier, når jeg træffer beslutninger: Vi skal gøre det rigtige for forretningen, derefter samarbejder vi for at opnå det bedste for organisationen, og til sidst hjælper vi den enkelte medarbejder med at håndtere forandringerne."

Hun fortsætter: "Det er OK at gå til stregen i konkurrencen om kunderne, men det er ikke OK at træde over. Det er eksempelvis vigtigt for mig i forbindelse med vores markedsføring. Endelig vil jeg have 'fingrene ned i dejen'. Jeg vil være dybt nede i processerne, tale jævnligt med kunder og hele tiden komme rundt til alle lag i organisationen."

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Morten Kidal +45 9955 9583

Ørsted A/S
Kraftværksvej 53
Skærbæk
7000 Fredericia
Denmark

+45 99 55 11 11
info@orsted.com

 


Ørsted Salg & Service A/S
Kundeservice
Kraftværksvej 53
7000 Fredericia
Denmark 

CVR 272 105 38

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Desuden leverer Ørsted energiprodukter til sine kunder. Ørsted er det eneste energiselskab i verden med en videnskabeligt baseret målsætning om netto-nuludledning. Målsætningen er valideret af Science Based Targets initiative (SBTi). Derudover sigter Ørsted mod, at alle nye grønne energiprojekter, som selskabet sætter i drift, skal have en netto-positiv biodiversitetspåvirkning senest i 2030. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2022 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 7.016 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2021 en omsætning på 77,7 mia. kr. (10,4 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.


Ansvarsfraskrivelse
Privatlivspolitik
Cookiepolitik
Privatlivspolitik - rekruttering
Eldeklaration
Whistleblower hotline
Se alle Ørsteds hjemmesider